Karnataka Assembly Constituency No 155 (DASARAHALLI) – MLA Local Area Development Funds : 2013-2018

Check the MLA for each constituency here , check the BBMP wards in this constituency here.

Sl No.
Financial Year
Sl No
Work Name Original (Kannada/English)
Work Name Rough Translation (English)
Value (In Rs. Lakhs)
12013 -141ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರ ಸೌಂದರ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುDasarahalli V. S. Insert a tube well and pipe line at the beauty of the field Ward 142.50
22013 -142ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39ರ ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿಯ ಜೋಡಿಕಲ್ಯಾಣ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುDasarahalli V. S. Implementation of a tube well and pipe line in the well-watered well of the field Ward No. 395.00
32013 -143ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12ರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುDasarahalli V. S. Establishment of a nozzle well and pump motor at the side of the field ward number 125.00
42013 -144ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.71ರ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿಯ ಪಟ್ಟಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿDasarahalli V. S. Construction work for Pattanamma temple road in Henganahalli, Ward No.71 of the constituency.2.50
52013 -145ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12ರ ಅಬ್ಬೀಗೆರೆ ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುDasarahalli V. S. Implementation of Pump Motor and Pipe Line to Tube Well in Abbeygere Nature Layout of Ward No 122.00
62013 -146ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12ರ ಅಬ್ಬೀಗೆರೆ ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುDasarahalli V. S. Implementation of Pump Motor and Pipe Line to Tube Well in Abbeygere Nature Layout of Ward No 122.50
72013 -147ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12ರ ಅಬ್ಬೀಗೆರೆ ಸೂರಜ್ ಎನ್ ಕ್ಲೇವ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುDasarahalli V. S. Implementing Pump Motor and Pipe Line to the Pipe Well in Abbigere Suraj En Clave of Ward Ward 122.00
82013 -148ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12ರ ಅಬ್ಬೀಗೆರೆ ಸೂರಜ್ ಎನ್ ಕ್ಲೇವ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುDasarahalli V. S. Implementing Pump Motor and Pipe Line to the Pipe Well in Abbigere Suraj En Clave of Ward Ward 122.50
92013 -149ಬೆಂ.ಉ.ತಾ. ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ U್ಫ್ರಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ.) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBt. Somashetti Hilli Gram Panchayat Community Building Construction at Laxmipur Ufframa Rural Shelter Colony (SC / ST)15.00
102013 -1410ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದುDasarahalli V. S. Trench well drilling in Keregudadahalli West Kandy2.50
112013 -1411ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುDasarahalli V. S. Implementation of Pump Motor and Pipe Line to Tube Well in Keregudadahalli, West Kanti2.50
122013 -1412Construction of RCC Drain in 7th Main road (Narasimha Shetty house to Spoorty nilaya House) Lakshman nagar in Heggadahalli ward No.71Construction of RCC Drain in 7th Main road (Narasimha Shetty house to Spoorty nilaya House) Lakshman nagar in Heggadahalli ward No.715.00
132013 -1413Construction of RCC Drain in 7th Main road (Lakshmi srinivas house to Sushilamma House) Lakshman nagar in Heggadahalli ward No.71Construction of RCC Drain in 7th Main road (Lakshmi srinivas house to Sushilamma House) Lakshman nagar in Heggadahalli ward No.715.00
142013 -1414ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14 ಕಿಲೋಸ್ಕರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದುDasarahalli V. S. Borewelling in the field range Bagalkunte Ward No. 14Kilaskar Layout2.50
152013 -1415ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14 ಕಿಲೋಸ್ಕರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುDasarahalli V. S. Implementation of the nozzle well pump motor and pipe line in the field range Bagalkunde Ward No. 14 Kiloscar Layout.2.50
162013 -1416ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.41 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1ನೇ ಮಹಡಿ)Dasarahalli V. S. Field Range Niladarahanahalli Ward No.41 Government School Front Female House Building Building Construction (1st floor)12.00
172013 -1417ಬೆಂ.ಉ.ತಾ. ಯಶವಂತರಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲ್ಭೆಜ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಮೀ. ನಿಂದ 86.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Bt. Yeshwanthpur Hobli Small Banavara Gram Panchayat Road Development Work (Chain 0.00 m to 86.00 m) from Acharya Colbhaj Headquarters to Jannahi border5.00
182013 -1418ಬೆಂ.ಉ.ತಾ. ಯಶವಂತರಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲ್ಭೆಜ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 86.00 ಮೀ. ನಿಂದ 172 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Bt. Yeshwanthpur Hobli Small Banavara Gram Panchayat Road development work (chain 86.00 m to 172 m) from Acharya Colbhaj Headquarters to Jannahi border5.00
192013 -1419ಬೆಂ.ಉ.ತಾ. ಯಶವಂತರಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲ್ಭೆಜ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 172.00 ಮೀ. ನಿಂದ 271.60 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Bt. Yeshwanthpur Hobli Small Banavara Gram Panchayat Road development work (chain 172.00 m to 271.60 m) from Acharya Kolhbage mainland to range to Honni border5.00
202013 -1420ಬೆಂ.ಉ.ತಾ. ಯಶವಂತರಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲ್ಭೆಜ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 271.600 ಮೀ. ನಿಂದ 357.60 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Bt. Yeshwanthpur Hobli Small Banavara Gram Panchayat Road Development Work (Chain 271.600 m to 357.60 m) from Acharya Colbhaj Headquarters to Yanahalli Border5.00
212013 -1421ಬೆಂ.ಉ.ತಾ. ಯಶವಂತರಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲ್ಭೆಜ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 357.60 ಮೀ. ನಿಂದ 457.60 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Bt. Yeshwanthpur Hobli Small Banavara Gram Panchayat Road development work (chain 357.60 m to 457.60 m) from Acharya Colbhaj main range to range to Honni border5.00
222013 -1422ಬೆಂ.ಉ.ತಾ. ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲ್ಭೆಜ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBt. Yashwantpur Hobli, Chikkanavaravar Gram Panchayat Road development works from Acharya Colbhaj Headquarters to Reddy House5.00
232013 -1423ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39 ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್‍ನ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿDasarahalli V. S. Cement concrete road construction work from Maheshwarappa's house on 14th Cross of Chokkasandra Ward Ward No.39 Chokasandra Main Road to Pillappa House2.50
242013 -1424ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39 ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್‍ನಪಿಳ್ಳಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿDasarahalli V. S. Cement concrete road construction up to Manjanna house from 14th Crossanapillappa's house on the Chokasandra Ward Ward No.39 Chokasandra Main Road2.50
252013 -1425ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39 ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್‍ನ ಮಂಜಣ್ಣ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿDasarahalli V. S. Cement concrete road construction work from Anganwadi House in 14th Cross to Anganwadi in Wardha No.1 Chokasandra Main Road2.50
262013 -1426ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39 ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್‍ನ ಸಂಜೀವಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಘು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿDasarahalli V. S. Cement concrete road construction up to Raghu house from Sanjeevappa's house on 12th Cross of Chokkasandra mainland Ward No.392.50
272013 -1427ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39 ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್‍ನ ರಘುರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿDasarahalli V. S. Cement concrete road construction up to Ramanjinappa house from Raghu's house on the 12th Cross of Chokkasandra Ward Ward No.392.50
282013 -1428ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39 ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್‍ನ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿDasarahalli V. S. Cement concrete road construction work from Ramanjinipappa's house on the 12th Cross of Chokkasandra Ward Ward No.39 Chokasandra Main Road2.50
292013 -1429ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14 ಸೌಂದರ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವುದುBagalaguntu Ward No.14 in the Dasarahalli Assembly Constituency in Bangalore Urban Gardens2.50
302013 -1430ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14 ಸೌಂದರ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುBangalore City Dasarahalli Assembly Constituency Baggalagunt Ward No. 14 Beauty Layout Pump Motor Pipeline System2.50
312013 -1431ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.71ರ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುತಿನಗರ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮುದಾ ಸುರೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣBangalore Urban Dasarahalli Assembly Constituency Ward No.71 Henganahalli Maruti Nagar 7th Cross Main Road From BS Shankar House to Amuda Suresh House2.50
322013 -1432ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.71ರ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುತಿನಗರ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣBangalore Urban Dasarahalli Assembly Constituency Ward No.71, Henganahalli, Maruti Nagar 7th Cross at Main Street to BS Shankar House2.50
332013 -1433ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39ರ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಗರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿChokasandra Vidyana Nagar, 1st Cross Cross Hotel, Dasarahalli Assembly Ward Ward No. 39, 1st Cross Concrete Hotel, Left side of concrete road concrete road construction work2.50
342013 -1434ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39ರ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಗರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-1)Chokasandra Vidyana Nagar, 1st Cross Cross Beauty Hotel, Bangalore Road, Dasarahalli Assembly Ward Ward No. 39, concrete road construction work for Phase 1 (Phase I)2.50
352013 -1435ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39ರ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಗರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-2)Chokasandra Vidyana Nagar, 1st Cross Road, 1st Floor, Concrete Road Construction (Phase II) for Dasarahalli Assembly Ward Ward,2.50
362013 -1436ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39ರ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಗರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-3)Chokasandra Vidyana Nagar, 1st Cross Cross Beauty Hotel, Bangalore Road Dasarahalli Assembly Ward Ward No. 39, Concrete Road Construction (Stage-3) for Back Road2.50
372013 -1437ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39ರ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಗರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 38.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Chokasandra Vidyana Nagar, 1st Cross Cross Beauty Hotel, Dasarahalli Assembly Ward Ward No. 39, sewage construction work on the left side of the rear road (chain 0.00 to 38.00 m)2.50
382013 -1438ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39ರ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಗರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 38.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Chokasandra Vidya Nagar, 1st Cross Cross Beauty Hotel, Dasarahalli Assembly Ward Ward No. 39, sewage construction work on the right side of the rear road (chain 0.00 to 38.00 m)2.50
392013 -1439ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39ರ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಗರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 38.00 ರಿಂದ 76.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Chokasandra Vidya Nagar, 1st Cross Cross Beauty Hotel, Dasarahalli Assembly Ward Ward No. 39, sewage construction work on the right side of the rear road (chain 38.00 to 76.00 m)2.50
402013 -1440ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39ರ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಗರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 38.00 ರಿಂದ 76.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Chokasandra Vidya Nagar, 1st Cross Cross Beauty Hotel, Dasarahalli Assembly Ward Ward No. 39, sewage construction work on the left side of the rear road (chain 38.00 to 76.00 m)2.50
412013 -1441ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೀಜು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿನಗರ ಕಲ್ಲನ್ ಕುಂಟೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 200.00 ಮೀ. ವರೆಗೆ)Bangalore North Taluk Yeshwantpur Hobli, Chikkanavara Grama Panchayat Road Acharya Callizu Road from Ganapatinagar Kallan Kunti road to join Honni road left side drainage and RCC road. Mori construction work (chain 0.00 to 200.00 m)5.00
422013 -1442ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೀಜು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿನಗರ ಕಲ್ಲನ್ ಕುಂಟೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 200.00 ರಿಂದ 400.00 ಮೀ. ವರೆಗೆ)Bangalore North Taluk Yeshwantpur Hobli, Chikkanavara Grama Panchayat Road Acharya Callizu Road from Ganapatinagar Kallan Kunti road to join Honni road left side drainage and RCC road. Mori construction work (chain 200.00 to 400.00 m)5.00
432013 -1443ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೀಜು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿನಗರ ಕಲ್ಲನ್ ಕುಂಟೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Bangalore North Taluk Yeshwantpur Hobli, Chikkanavara Grama Panchayat Road Acharya Callizu Road from Ganapatinagar Kallan Kunti road to join Honni road left side drainage and RCC road. Mori construction work5.00
442013 -1444ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾ ರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತಯಿಂದ ಗಣಪತಿನಗರ ಕಲ್ಲನಕುಂಟೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಬಲಭಾಗ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 200.00 ರಿಂದ 400.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Bangalore North Taluk, Yashwantpur Hobli Chikkanawana Road from Acharya College Road Gram Panchayat Road, Ganapatinagar Kallanakunte Road, Right Side Shed and RCC Road. Mori construction work (chain 200.00 to 400.00 m)5.00
452013 -1445ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ವಿಜ್ಞೇಶ್ವರ ಎನ್ ಕ್ಲೇವ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುEstablishment of Poultry and Pump Settors in Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Someshettihalli Gram Panchayat Range, Keregudaddahalli Vigneshwar N Clave Layout5.00
462013 -1446ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.71ರ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುತಿ ನಗರ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಂದ್ ಪಾಷ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore City Dasarahalli assembly constituency ward No.71, Henganahalli Maruti city 7th crossing from Chand Pasha's house to Gangaiah house to house sewage construction work on both sides2.50
472013 -1447ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.71ರ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುತಿ ನಗರ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಂದ್ ಪಾಷ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore City Dasarahalli assembly constituency ward No.71, Henganahalli Maruti city 7th crossing from Chand Pasha's house to Gangaiah house to house sewage construction work on both sides2.50
482013 -1448ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39 ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 30.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Bangalore City Dasarahalli Assembly Ward Ward No.39 Chokasandra 8th Cross Road Cement Concrete Road Construction (Chain 0.00 to 30.00 m)2.50
492013 -1449ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39 ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 30.00 ರಿಂದ 60.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Bangalore City Dasarahalli assembly constituency Ward No.39 Chokasandra 8th Cross Road Cement concrete road construction (chain 30.00 to 60.00 m)2.50
502013 -1450ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39 ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 60.00 ರಿಂದ 90.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Bangalore City Dasarahalli assembly constituency Ward No.39 Chokasandra 8th Cross Road Cement concrete road construction (chain 60.00 to 90.00 m)2.50
512013 -1451ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರವರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somaseettihalli Gram Panchayat, Keregudaddahalli Village, Drinking Water Supply Works5.00
522013 -1452ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.192ರ ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿChain Link Compound Construction Workshop for the Cemetery No. 192, Bangalore North North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Village Panchayat5.00
532013 -141ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವುದುCement Concrete for Platinum Apartment Mens Cross Road, Keregudadahalli Village, Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somashettihalli Gram Panchayat4.00
542014 -152ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುರೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವುದುCement Concrete From Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Someshettihalli Gram Panchayat Range at Keregudadahalli Village Platinum Apartments Mantras Suresh House4.00
552014 -153ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಸೈಜುಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikbanabar Gram Panchayat, Brigade Colony, Chikkabanavara Village,5.00
562014 -154ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಟ್ಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ವಾಸವಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್)ನ ಎದುರು ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli road development work towards the 3rd main road (Vasavi provision store) of Gutte Basaveshwara city of Chikkabanavara village of Chikkanawana Grama Panchayat.5.00
572014 -155ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Krishnan Engineering College, Chikkabanavara Grama Panchayat, Road Development Work on 6th Cross5.00
582014 -156ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಟ್ಟೆಬಸವೇಶ್ವರನಗರದ ಪಳೇಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRoad Improvement Work on the Back Road of Pallakamma Temple, Guttabasaweswara Nagar, Chikkabanavara Village, Bangalore North North Taluk, Yeshwanthpur Hobli Chikkanawana Gram Panchayat5.00
592014 -157ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, Chikkabanwara Grama Panchayat, Krishna Engineering College, Chikkanavar Village, Road Development Work on 6th Cross Road5.00
602014 -158ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಟ್ಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ವಾಸವಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್)ನ ಎದುರು ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Road Improvement Road opposite the 2nd Main Road (Vasavi Provision Store), Gutte Basaveshwara, Chikkabanavara Village, Chikkabanavara Grama Panchayat5.00
612014 -159ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಎಂ.ಎಂ. ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೈಜುಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 0.70)Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkanawarnara Gram Panchayat junction of Chikkabanavara village. Cystic building drainage work from the road to the Brothers Colony Road (chain 0.00 to 0.70)5.00
622014 -1510ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಎಂ.ಎಂ. ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೈಜುಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.70 ಯಿಂದ 0.140)Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkanawarnara Gram Panchayat junction of Chikkabanavara village. Cystic building drainage work (from chain 0.70 to 0.140) to the Brother's Colony Road from School Road5.00
632014 -1511ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಎಂ.ಎಂ. ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೈಜುಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.140 ಯಿಂದ 0.210)Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkanawarnara Gram Panchayat junction of Chikkabanavara village. Cystic building drainage work from the road to the Brothers Colony Road (chain 0.140 to 0.210)5.00
642014 -1512ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 60.00 ಮೀ. ವರೆಗೆ)Bangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, Cement concrete road work from Chinnabanavara village of Chikkabanavara to Chikkabanavara main road to Naganna's house (chain 0.00 to 60.00 m)5.00
652014 -1513ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 60.00 ಯಿಂದ 115.00 ಮೀ. ವರೆಗೆ)Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Cement Concrete Road Works from Chinnabanavara Village to Chikkabanavara Grama Panchayat to Naganna's House (Chain 60.00 to 115.00 m)5.00
662014 -1514ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ತಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಂದರೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 50.00 ಮೀ. ವರೆಗೆ)Cement Concrete Road Works (Chain 0.00 to 50.00 m) From Taj House in Sundaresh House to Chikkabanavara Village, Bangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, Chikkabanavara Grama Panchayat5.00
672014 -1515ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ.ವಿ.ರತ್ನ ಮನೆಯರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 50.00 ಮೀ. ವರೆಗೆ)Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Cement Concrete Road Works (Chain 0.00 to 50.00 m) to BV Ratnam's House from Anjanappa's house in Chikkabanavara village of Chikkabanavara.5.00
682014 -1516ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ವಿ.ರತ್ನ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ನವರ ಮನೆಯರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 50.00 ಮೀ. ವರೆಗೆ)Cement concrete road work (Chain 0.00 to 50.00 m) to the house of Kumbar Laxmama from BV Ratnam's house in Chikkabanavara village of Yakwantpur Hobli, Yakwanthapura Hobli, Bangalore North taluk,5.00
692014 -1517ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 40.00 ಮೀ. ವರೆಗೆ)Cement concrete road works (chain 0.00 to 40.00 m) to the front road of Narayan Prasad's house in Chikbanavar village on Yashwantpur Hobli, Yakwanthapura Hobli, Bangalore North taluk,5.00
702014 -1518ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 40.00 ಯಿಂದ 70.00 ಮೀ. ವರೆಗೆ)Cement concrete road works (chain 40.00 to 70.00 m) to the front road of Narayan Prasad's house in Chikkabanavara village, Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Grama Panchayat.5.00
712014 -1519ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 40.00 ಮೀ. ವರೆಗೆ)Cement concrete road works (chain 0.00 to 40.00 m) to the front road of Lakshminarayan Prasad's house in Chikkabanavara village, Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikbanavan Grama Panchayat.5.00
722014 -1520ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12 ರ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಳಿಮರದ ಹತ್ತಿರ (Bus Shelter) ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore City District, Dasarahalli assembly constituency, Ward 12, Shettyahalli, Bus station work near Aralimara bus stand4.30
732014 -1521ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12 ರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೌನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ (Bus Shelter) ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore City District, Dasarahalli Municipal Area Near Bus Town Apartments, Bus Shelter, Bus Station Works4.30
742014 -1522Construction of Government two Classroom Building at Kanshiram Nagara Village in Somashettihalli Grama Panchayath of Yeshwanthpura Hobli of Bangalore North TalukConstruction of Government two Classroom Building at Kanshiram Nagara Village in Somashettihalli Grama Panchayath of Yeshwanthpura Hobli of Bangalore North Taluk17.00
752014 -1523ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00 ಮೀ ನಿಂದ 75.00 ಮೀ.ವರೆಗೆBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat Acharya College Headquarters Shanthinagar Layout From Road to Venugopal's Road Development Work 0.00 m to 75.00 m5.00
762014 -1524ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 75.00 ಮೀ ನಿಂದ 150.00 ಮೀ.ವರೆಗೆBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat, Acharya College Headquarters, Shantinagar Layout From Road to Venugopal's Road Development Work 75.00 m to 150.00 m5.00
772014 -1525ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 150.00 ಮೀ ನಿಂದ 275.00 ಮೀ.ವರೆಗೆBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat Atharaya College Headquarters at Venkopopal's House Road Development Work from 150.00 m to 275.00 m5.00
782014 -1526ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00 ಮೀ ನಿಂದ 75.00 ಮೀ. ವರೆಗೆBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat 3rd Main Road Layout 3rd Main Road Development Works 0.00 m to 75.00 m. Up to5.00
792014 -1527ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 75.00 ಮೀ ನಿಂದ 150.00 ಮೀ. ವರೆಗೆBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat 3rd Main Road Layout 3rd Main Road Development Works 75.00 m to 150.00 m. Up to5.00
802014 -1528ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 3ರ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yashwantpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat House Road Development Work of Narasimhaiah's 3rd Shanthinagar Layout5.00
812014 -1529ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 4ರ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yashwantpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat 4th Road Development Work of Narasimhaiah, 4th of Shantinagar Layout5.00
822014 -1530ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಂಗರಾಜು ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat Road Dasappanapalya Ganesha Temple Road and Gender Raju Road Road Cement Concrete Road Construction Work5.00
832014 -1531ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವೀರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Chikkabanavara Village Panchayat Range of Veeraseettihalli village Acharya College Main Road to Venkateswara Glass House Cement Concrete Road Construction Work5.00
842014 -1532ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Sarkandi and RCC Mori construction work on Government School premises in Hubli, Chikkabanavara village2.00
852014 -1533ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Kallilardada drainage and RCC Mori construction work at Brothers Colony on Yashwantpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat5.00
862014 -1534ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಡೇದಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿRCC Mori construction works for the Rajakali Road at Siddhedahalli Ward No. 14, 6th Cross Road, Bangalore City Dasarahalli Assembly Constituency8.30
872014 -1535ಶ್ರೀ.ಶಶಿಧರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ.ಹೆಚ್.ಎನ್, ನಂ.70, 6ನೇ ಮೈನ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಗರ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ವಿಶ್ವನೀಡಂ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರುShri.ShashidharHS Bin Mr. SiddappaHHN, No.70, 6th Main, Laxmananagar, Henganahalli Cross, Viswanadam Post, Bangalore0.73
882014 -1536ಕುಮಾರಿ ಮಂಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಾರಪ್ಪ, ನಂ, 76, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರುKumari Manju Bin Late Marappa, No. 76, 7th Cross, Abbigere Main Road, Kammagudanahalli, Westhalli West Post, Bangalore0.73
892014 -1537ಶ್ರೀ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ನಂ.696, ಎಲ್.ಎನ್.ನಿಲಯ, ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ಬಿ.ಇ.ಟಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು-560090Shri R. Ramesh Bin Shri N. Rakrakrishnaiah, No.696, LN Nilaya, New Navigation, BET School Back, Bangalore -5600900.73
902014 -1538ಶ್ರೀ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಲ್, ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯ್ಯ.ಡಿ. ನಂ.437, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರನಗರ, ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560073Sri.Rakikumar L, Bin Sri Lakshmipathy D.D. No. 437, 3rd Cross, Muneswaranagar, Bagalgunte, Nagasandra Post, Bangalore -5600730.73
912014 -1539ಕುಮಾರಿ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ, ನಂ.244, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಐ.ಪಿ.ನಗರ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Kumari Ammaji bin Nanjappa, No.244, 1st Main Road, IPNagar, Lalanna Estate Road, Bangalore -5600580.73
922014 -1540ಶ್ರೀ.ಗುರುಮೂರ್ತಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಕಂಠಚಾರ್ ನಂ.230, ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560090Shri.Gurumurthachar bin Sri Srikantachar No.230, near Chenkakeshava temple, Chikkabana, Bangalore -5600900.73
932014 -1541ಉಮೇಶ್.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಹಣಮಂತಪ್ಪ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.70, ನಂ.ಇ 78/9, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜಗೋಪಾಲ ನಗರ ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Umesh H. Bin Shri Hanumanthappa Ward No.70, No. 78 78/9, 9th Cross, Rajagopal Urban Luggage, Bangalore -5600580.73
942014 -1542ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಂದಾನಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRoad Improvement Work From Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Thaneehallahalli Main Road, Andanappa's House to Srinivas House5.00
952015 -161ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಶಾಲೆಯ ಎಡಭಾಗ 3ನೇ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ ಲಿಂಗರಾಜು ಮನೆ ಸುರೇಶ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat JMM School Left 3rd Cross Cross Road Krishnappa Home Lingaraju Home Suresh Home Road Development Work5.00
962015 -162ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಂದಾನಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRoad Improvement Work till Bangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, Thaneehalli Main Road Andhanappa's House5.00
972015 -163ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿToilet construction near Dwarka Nagar community hall of Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Grama Panchayat5.00
982015 -164ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಣಪತಿ ನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾರೆಲ್ ರಸ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat Ganapati Nagar Railway Prayal Road Darshan Reddy and Krishnappa Home Road Development Work5.00
992015 -165ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಐಇತಿಯ ಆನಂದ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somashettihalli Gram Panchayat Main Road to Ananda Gardens5.00
1002015 -166ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ , ಅಶ್ವತ್ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಿವಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿConcrete road works up to Shivamallappa house from Bangalore North Taluk, Keregudadahalli, Ashwat Kattu5.00
1012015 -167ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಶಿರಡಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Cement Concrete Road to Main Road to Shirdi Layout5.00
1022015 -168ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುಡ್ಡೆಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಜೆ.ಎಂ.ಎಂ. ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿJMM from Bangalore's North Taluk, Chikkabanavara Gram Panchayat Gudde Gowda's house. Road development work up to school5.00
1032015 -169ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಐಇತಿ ಎಂಎಸ್. ಪಾಳ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾನ್ಷೀರಾಂನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Somashettihalli Gram Panchayi ITI MS. Cement concrete work for road leading to Kansiranagar from Lakshmipur Cross Road5.00
1042015 -1610ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Someshttihalli Gram Panchayat Yeshwantpur Hobli Go to Netravathi Layout Main Line Concrete Work5.00
1052015 -1611ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿಯ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಸುರೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿConcrete works up to Jagadish's house from Suresh's house at Lake View Garden, Keregudadahalli, Yeshwantpur Hubli, Bangalore North Taluk5.00
1062015 -1612ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಗಣಪತಿನಗರ ಜೆ.ಎಂ.ಎಂ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, JMM Ganapatinagar Yeshwantpur Hobli Road development work from school to Ramakrishnappa's house5.00
1072015 -1613ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಸದ್ಗುರು ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ Cement Concrete Road to Main Road to Sadguru Layout, Bangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli5.00
1082015 -1614ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕಾನ್ಷಿರಾಂ ನಗರ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿCement concrete road works to main road going to Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hubli Kansiram Nagar5.00
1092015 -1615ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿConcrete road construction from Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Shivamallappa to Suresh's house5.00
1102015 -1616ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿನಗೆ ಜೆ.ಎಂ.ಎಂ. ಶಾಲೆಯ ಎಡಭಾಗದ 2ನೇ ರಸ್ತೆ ಸುನಂದಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹ್ ಮದ್ ಇಂದ್ರೀಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yashwantpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat Range Ganapatine JMM. Road development work from 2th Road Sunandamma House to Mahmad Indris House5.00
1112015 -1617ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಗಣಪತಿ ಹರಕೆ ಕಾಟೇರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Ganapati Vatakara Caterhamma Temple Road Development Work5.00
1122015 -1618ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRoad Improvement Work From Bangalore North North Taluk, Yeshwanthpur Hobli Thaneehalli Road Laxmamman's House to Annayappa's House5.00
1132015 -1619ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಕೆಂಪಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪ್ಪರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Maruti City sewage construction works from Kampapura main road to Chikkavenkattappa's house5.00
1142015 -1620ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಗಣಪತಿನಗರ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Road Development Work From BMTC Manjunath House to Balaiah's House, Ganapatinagar, Yeshwantpur5.00
1152015 -1621ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat Acharya College Road Road to Thaneahalli Road 1st Cross Road Development Work5.00
1162015 -1622ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat Acharya College Road, 4th Cross Road Development Work on Road to Thaneahalli Road5.00
1172015 -1623ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat Acharya College Road Road to Thaneahalli Road 2nd Cross Road Development Work5.00
1182015 -1624ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಣಪತಿ ನಗರ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikananavara Gram Panchayat, Ganapati Nagar Hanumanthappa's house to Shivanna's house, Solid Block Drainage and Jelly Bitchwave Works5.00
1192015 -1625ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಣಪತಿ ನಗರ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikbanavar Gram Panchayat Ganapati Nagar from Lakshmamma House to Chandrasekhar House Solid Block Drainage and Jelly Bitching Works for Roads5.00
1202015 -1626ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಣಪತಿ ನಗರ ಮುತ್ತರಾಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkanavara Gram Panchayat, Ganapati Nagar Mutharayappa's House, Savitri Bai House, Solid Block Drainage and Road Jelly Bitchwagen Works5.00
1212015 -1627ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಣಪತಿ ನಗರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikanawara Gram Panchayat Ganapati Nagar Savitri Bai Home From Manjunath House Solid Black Drainage and Jelly Bitching Works to the Road5.00
1222015 -1628ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲಭಾಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat Raghavendra Colony of Raghavendra Temple Right side main road to RCC sewerage and concrete road construction5.00
1232015 -1629ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಭಾಗದ ಮರಿಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಬದ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat RCC Water Tank, RCC sewage and concrete road construction work from Marigoda house on the left side of Raghavendra temple at Raghavendra Colony5.00
1242015 -1630ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮರಿಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat RCC drainage and concrete road construction from Raghavendra temple front to Marigoda house in Raghavendra Colony5.00
1252015 -1631ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಣಪತಿನಗರ ಕೆಂಪರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat, Ganapatinagar Kamparaju house to Hanumanthappa's house, RCC drainage and concrete road construction work5.00
1262015 -1632ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, Plain Theater Construction at Chikballa High School premises5.00
1272015 -1633ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಹಳೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿConcrete road construction from Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Old Railway Station Road, Chakkanana to Kamarakshma's house to Rajanna's house5.00
1282015 -1634ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಆಲದ ಮರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chinnanavara Gram Panchayat Anjanadri Layout, Ph.D. Banyan Tree to Kiran Kumar House Solid Block Drainage and Road Metalling Work5.00
1292015 -1635ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಆಲದ ಮರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ವಾರಕನಗರ ರಾಜಕಾಲುವರವರೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, Chinnanavara Grama Panchayat Anjanadri Layout, Ph.D. Banyan Tree From Kiran Kumar House to Dwarkanagar Rajakulu Solid Block Drainage and Road Metalling Work5.00
1302015 -1636ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ, 1, 2, 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chinnabanavara Gram Panchayat Anjanadri Layout, 1, 2, 3 and 4th Road Solid Block Drainage and Road Metalling Work5.00
1312015 -1637ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಣಪತಿನಗರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat Ganapatinagar Creation Public School Road Solid Block Drainage and Jelly Beaches Work on Road5.00
1322015 -1638ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಣಪತಿನಗರ ಶಾಂತಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat, Ganapatinagar Shanthinagar Main Road to Basavaraju House Solid Block Drainage and Road to Jelly Bitching Works5.00
1332015 -1639ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ.ವಿನಾಯಕ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat Shantinagar Basavaraju from Sri.Vinayak Traders to Solid Block Drainage and Jelly Bitchwave Works5.00
1342015 -1640ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat Dwarka Nagar Rajakalulu Mori Construction Work5.00
1352016-171ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಣಪತಿನಗರ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಶಂಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat, Ganapatinagar Thanehenahalli Road, Lakshmana House to Jnanashankar House, Solid Block Drainage and Jelly Bitchwagen Works5.00
1362016-172ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಣಪತಿನಗರ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಜ್ಞಾನಶಂಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat, Ganapatinagar Thanehenahalli Road Jnanashankar House to Venkatachalaya House Solid Block Drainage and Jelly Bitchwagen Works5.00
1372016-173ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಣಪತಿನಗರ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat, Ganapatinagar Thanehenahalli Road Venkatachalaya House to Bhawani Shankar House Solid Block Drainage and Jelly Bitchwave Works5.00
1382016-174ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಣಪತಿನಗರ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat Ganapatinagar Thanehenahalli Road Bhavani Shankar From Solid Block Drainage and Jelly Bitchwave Works From Prabhakar's House5.00
1392016-175ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somashettyahalli Gram Panchayat, Somashettihalli Gram Panchayat Water Unit Construction Work10.00
1402016-176ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somashettihalli Gram Panchayat, Clean Water Supply Project at Ganiagarahalli Village10.00
1412016-177ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somashetti Halli Gram Panchayat, Laxmipuram Gram Panchayat Water Unit Construction Work10.00
1422016-178ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somashettihalli Gram Panchayat, Clean Water Supply Project at Keregudadahalli Village10.00
1432016-179ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12 ರ ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುImplementation of Pipe Well Pump Motor and Pipe Line at Raghavendra Layout at Kemmagunahalli, Shettyahalli Ward No.127.50
1442016-1710ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12 ರ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎರಡು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುShettyahalli Village Two Tube Well Pump Motor & Pipeline Implementation of Shettyahalli Ward No.1215.00
1452016-1711ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರಡಿ ಬಡಾವಣೆಯ 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಅಂಡ್ರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Someshettihalli Gram Panchayat 12th Main Street Andrew House, Cement concrete road construction from Pattabhiiram home5.00
1462016-1712ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರಡಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಮು ಮನೆಯಿಂದ ದಯಾನಂದ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Someshettihalli Gram Panchayat Range From Ramu House to Dayanand House Cement Concrete Road Construction Work5.00
1472016-1713ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರಡಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ವೇದಾಂತ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Someshettihalli Gram Panchayat, Shiradi Layout Main Road, Raju House to Vedanth House, Cement concrete road construction5.00
1482016-1714ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರಡಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೋಮು ಮನೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಲಯದವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Someshettihalli Gram Panchayat, Shimada Layout Main Road, From Somu House to Prospectus Cement Concrete Road Construction5.00
1492016-1715ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾನ್ಷೀರಾಂ ನಗರದ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಗಣೇಶ ಟೈಲ್ಸ್ ನಿಂದ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Someshettihalli Gram Panchayat, 3rd Main Street, Kansiram City, Ganesh Tiles, 2nd Cement Complex, Cement concrete road construction5.00
1502016-1716ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾನ್ಷೀರಾಂ ನಗರದ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Someshettihalli Gram Panchayat Census Road Building Construction up to 23rd Cross from Lakshmivinkateswara House 2nd Headquarters in Kansiram5.00
1512016-1717ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾನ್ಷೀರಾಂ ನಗರದ ಸದ್ಗುರು ಬಡಾವಣೆಯ 6ನೇ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಮುರುಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ6th D Cross, Sadguru Layout, Kansiram, Someshettihalli Gram Panchayat, Bangalore North North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Cement Concrete Road Construction From Murugamma House to Margaret House5.00
1522016-1718ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾನ್ಷೀರಾಂ ನಗರದ ಸದ್ಗುರು ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Someshettihalli Gram Panchayat, Cement concrete road construction from Someshanna house to Lakshmi Nilaya house on Sadguru Layout in Kansiram5.00
1532016-1719ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿನಗರ ಪುಟ್ಟರಂಗೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋಡಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North North Taluk, Yeshwantpur Hobli Chikkabanavara Village Panchayat Range from Ganapatinagar Putturangeregowar House to Bodamatti Road Development Work5.00
1542016-1720ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿನಗರ ಲೋಕೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Chikkabanavara Grama Panchayat Range from Ganesh Nagar Lokesh House to Krishnappa House Road Development Work5.00
1552016-1721ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿನಗರ ರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yashwantpur Hobli Chikkabanavara Village Panchayat Range Ganapatinagar Ramayya Home Road Development Work5.00
1562016-1722ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿನಗರ ಆಯೇಷ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Chikkabanavara Village Panchayat Range Ganapatinagar Aayesh House Road Development Work5.00
1572016-1723ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚರಣ್ .ಎನ್. ಗೌಡ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿCharan of Bangalore North Taluk, Yashwantpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat. Gowda Home Road Development Work5.00
1582016-1724ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಫ್ತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿCement concrete road construction works for cross roads in Lakshmipuram village of Bangalore North taluk, Yeshwantpur Hobli, Someshettihalli Gram Panchayat5.00
1592016-1725ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಫ್ತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Someshettihalli Gram Panchayat Vyfti from Laxmipur Village Circle to Anjaneya Temple Cement concrete road construction work5.00
1602016-1726ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.41ರ ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ದುಗ್ಗಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಛಾವಣಿ ಒದಗಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ:-ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.41 ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾರ ಪ್ರದೇಶದ ದುಗ್ಗಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿDue to the fact that the roof of the Duggalamma temple in the Peenya Industrial Area of ​​Ward No 41, Dasarahalli Assembly constituency is to be developed and developed.Replacement Work: -Bangalore City Dasarahalli Assembly Constituency Ward No.41 His Workshop at Duggalma Temple in Peenya Industrial Area 7.30
1612016-1727ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರ ಆನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿConcrete Road Works from Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Dwarka Nagar Anand Poojari House to Shivkumar House5.00
1622016-1728ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರ ಬೈರವೇಶ್ ಮನೆಯಿಮದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿConcrete road construction up to the house of Subrahani, Dwarka Nagar Bairaveshwara, Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat5.00
1632016-1729ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರ ರವಿಶಂಕರ್ ಮನೆಯಿಮದ ಜೇಮ್ಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿConcrete road works up to James's house in Dwarka city Ravishankar home of Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat5.00
1642016-1730ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರ ವಿಲ್ಸನ್ ಮನೆಯಿಮದ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat Dwarka Nagar Wilson Homeside Kempegowda Home to Concrete Road Work5.00
1652016-1731ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat ranges from Nagaraghatta Road to 2nd Cross on Brothers Colony5.00
1662016-1732ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿನ್ನಾಗರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ Bangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli Chikkabanavara Gram Panchayat Acharya College Road, Road Development Work to Join Brothers Colony via Jinnagaramma Temple5.00
1672016-1733ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಲಲಿತಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಇ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, RCE sewage and road development work from the Lalitma Rao house in Chikkabanavara Gram Panchayat Brothers Colony to the house of Muniraju.5.00
1682017-181ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿನಗರ ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Ganapatinagar Rajanna House Road Development Work on Village Grama Panchayat5.00
1692017-182ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿನಗರ ಕಾವೇರಿ ಬೇಕರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Chikkabanavara Gram Panchayat, Ganapatinagar Cauvery Bakery Road Development Work5.00
1702017-183ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿನಗರ ಪೆದ್ದದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ Bangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Ganapatinagar Peaddadodappa Road Improvement Work on Village Grama Panchayat5.00
1712017-184ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Acharya College Main Road, Srinivas House Road Improvement Work on Village Grama Panchayat5.00
1722017-185ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Acharya College of Chikkanavara Grama Panchayat Rural Road to Nagaraj House Road Development Work5.00
1732017-186ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ2 Green Room and Open Stage construction work on Bagalkot Stadium, Ward 14, Dasarahalli assembly constituency60.00
1742017-187ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14 ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ6th Cross of Dasarahalli Assembly Constituency, Defense Layout Bagalagunte Ward No. 14 Cleaner Drinking Water Unit9.75
1752017-188ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐ.ಪಿ.ನಗರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.79 ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿIpnagar 4th Main Road, Rajagopalanagar Ward No.79 of Dasarahalli Assembly Constituency, Bangalore Construction of Clean Drinking Water Unit10.00
1762017-189ಶ್ರೀ.ಜಯಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ರಂಗೇಗೌಡ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12, ನಂ.243, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 65ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Shri.Jayakrishna bin Sri Range Gowda, Shettyahalli Ward No.12, No.243, 5th Crossroads, 65th Main Road, Shettyahalli Road. Mallasandra, Bangalore -5600580.72
1772017-1810ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.13, ನಂ.444, ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದಹತ್ತಿರ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560057Sri Prakash Bin Shri.Krishnappa, Mallasundra Ward No.13, No.444, Ramdevana Hitti, Mallasandra Main Road, T. Dasarahalli, Bangalore -5600570.72
1782017-1811ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.71, ನಂ.71, ನಂ.11, 1ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀಗಂಧನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Shri.NNS Manjunath Bin Shanthamallappa, Henganahalli, Ward No.71, No.71, No.11, 1st D Road, Sreegandhanagar Main Road, Henganahalli, Bangalore -5600910.72
1792017-1812ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಕೆ.ಹರೀಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.71, ನಂ.18, 1ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀಗಂಧನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Sri.SK Harish Bin Shri.Krishna Gowda Henganahalli, Ward No.71, No.18, 1st D. Road, Srigandanagar Main Road, Henganahalli, Bangalore -5600910.72
1802017-1813ಶ್ರೀ.ಜಯಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.71, ನಂ.250/1, ಶ್ರೀಗಂಧ ನಗರ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Shri.Jayaswami bin Ramaswamy Henganahalli, Ward No.71, No.250 / 1, Sreegandha Nagar, Henganahalli, Bangalore -5600910.72
1812017-1814ಶ್ರೀ.ಎನ್ ವಾಸ್ಉ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದಹತ್ತಿರ, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560015Shri.N.Vasu Bin Shri.Narayanaappa Shettyahalli, Ward No.12, Narayanappa Building, Ramdevana Hitti, Kammagnanahalli, Westhalli West Post, Bangalore -5600150.72
1822017-1815ಶ್ರೀ.ದಿಲೀಪ್.ಯು ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಉಮಾಶಂಕರ್.ಜಿ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.71, ನಂ.11/2, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Sri.Dilip.u Bin Shri Umashankarjiji Henganahalli Ward No.71, No. 11/2, Henganahalli Cross, Bangalore -5600910.72
1832017-1816ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.71, ನಂ.121, ಶ್ರೀಗಂಧ ನಗರ, ಬೋಡಬಂಡೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Shri.Basavaraju Bin Shri Chandrappa Hegganahalli Ward No.71, No.121, Sreegandha Nagar, Near Bodabande Anjaneyaswamy Temple, Henganahalli, Bangalore -5600910.72
1842017-1817ಶ್ರೀ.ದಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಹೊನ್ನಯ್ಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.41, ನಂ.72, ಜಯಶ್ರೀ ಕನ್ನಡಾಂಭ ನಿಲಯ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಣ್ಣನ್ ಬೇಕರಿ ಹತ್ತಿರ, ಶಿವಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Mr. Dasappa Bin Shri Honnayaiah, Ward No.41, No.72, Jayashree Kankambalam Nilaya, 1st Main Road, 8th Cross, Near Kannan Bakery, Shivpur, Bangalore -5600580.72
1852017-1818ಕುಮಾರಿ ರಾಧಾಮಣಿ / ಶ್ರೀ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14, ನಂ.295, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560073Kumari Radhamani / Sri Nanjundappa Bagalgunte Ward No. 14, No.295, 5th Cross, Manjunathnagar, Bangalore -5600730.72
1862017-1819ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somashetti Halli Gram Panchayat Somashetti Halli Village SSC Colony Main Road, Road Development Work from Maramma Temple5.00
1872017-1820ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somashetti Halli Gram Panchayat Somashetti Halli Village Munniyappa House Front Road Development Work at SS Colony Main Road5.00
1882017-1821ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಜಿನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somashetti Halli Gram Panchayat Somashetti Halli Village, S.Colony Main Angastinma House Front Road Development Work5.00
1892017-1822ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somashetti Halli Gram Panchayat Somashetti Halli Gram S.C Colony Main Narasanaswamy House Front Road Development Work5.00
1902017-1823ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಮು ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somashetti Halli Grama Panchayat Somashetti Halli Village S.C Colony Main Street, Venkataramu House Front Road Development Work5.00
1912017-1824ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಘು ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Somashetti Halli Gram Panchayat Raghu House Front Road Development Work at Somashettihalli Main Road5.00
1922017-1825ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.39ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿClean drinking water unit construction work at HMT Layout on Chokasandra Ward No. 3910.00
1932017-1826ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwantpur Hobli, Shettyahalli Ward No.12 Abbigere Old Gram Panchamukhi Ganesha Temple Nearly Clean Drinking Water Unit10.00
1942017-1827ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North North Taluk, Yeshwanthpur Hobli, near Dwarka Nagar Government Hospital, Chikballa Gram Panchayat, Nearly Clean Drinking Water Unit10.00
1952017-1828ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.71ರ ಸಂಜೀವಿನಿನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿSanjivinagaragar 3rd Stage of Henganahalli Ward No.71, 3rd Cross Road to Clean Drinking Water Unit Near Ganesha Temple10.00
1962017-1829ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಗ್ರೀನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBangalore North Taluk, Yeshwanthpur Hobli Somashettihalli Gram Panchayat Extremely Greenwood Apartments near Clean Drinking Water Unit Construction Work10.00
Source:Citizen Matters
Credit:Navya P K
License:CC BY-SA 2.5 IN: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 India
Notes:http://kllads.kar.nic.in/Reports.aspx

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*