Karnataka Assembly Constituency No 158 (HEBBAL) – MLA Local Area Development Funds : 2015-2018

Check the MLA for each constituency here , check the BBMP wards in this constituency here.

Sl No.
Financial Year
Sl No
Work Name Original (Kannada/English)
Work Name Rough Translation (English)
Value (In Rs. Lakhs)
12015-161ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣHebbal assembly constituency is the two bus stand at Hebbal Headquarters13.00
22015-162ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ವಾರ್ಡ್-20) ಎರಡು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣHebbal assembly constituency Two bus shelters on the road (Ward-20)13.00
32015-163ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ) ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣA bus stop at RT Nagar Main Road (Near Post Office)6.50
42015-164ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣHMT A bus stop near the playground6.50
52015-165108ಬಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗಂಗಾನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ108b bus station Ganganagar is a bus stop here6.50
62015-166ನ್ಯೂ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣNew BEL A bus stop on the road6.50
72015-167ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತ (ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಭವನ ಪಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಎದುರು) ಎರಡು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣMekhri Circa (opposite the HMT Bhavan and opposite) two bus stop13.00
82015-168ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.19A Bus Parking Area Ward No. 19 near Nagasettihalli Bus Station6.50
92015-169ಮಠದಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:46Bus Parking Area Ward No. 46 near Mathadahalli Circle6.50
102015-1610ಮಠದಹಳ್ಳಿ ಪಂಪ್‍ಹೌಸ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:46Muttahalli Pumphouse Bus Parking Area Ward: 466.50
112015-1611ಮೋತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ವಾಡ್‍ನಂ:46One bus stop area of ​​Moti city is Vadnam: 466.50
122015-1612ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಗಾರ್ಡ್‍ನ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:46Thimayya Gordon Bus Parking Area: 466.50
132015-1613ದೂರದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ತಂಗುದಾಣ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:46Television Main Street A Recreation Area Ward No. 466.50
142015-1614ಬುಲ್ಲೇವಾಡ್ ಉದ್ಯಾನವನದ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‍ನ ಎರಡು ಬದಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:18 ಇಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:18 ಇಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:18 ಇಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ., 108ಬಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:20 ಇಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಗಂಗಾನಗರದ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:34 ಮತ್ತು 20 ಇಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಆರ್.ಟಿ ನಗರ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:20 ಇಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಭೂಪಸಂದ್ರ ವೃತ್ತ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:19 ಇಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:22 ಇಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 18 on the two sides of the 3rd and 4th Cross of Bullwald Park: 18 Cc TV installation work here, Geddallahalli Bus Station Ward No: 18 CCTV installation of CCTV, Nageshettihalli Bus Station Ward No: 18 CCTV installation of CCTV, Ward No. 108 near the bus stand at 108b: 20 CCTV installation work here, The 5th Main Road of Ganganagar Ward No. 34 and 20 are the CCTV installation work here, RT Nagar Shri Saibaba Temple Road Ward No: 20 CCTV Ticket installation here, Bhupasandra Circle, Ward No. 19 Here is a CCTV installation work, Hebbal Main Road is a CCTV installation work near the bus stand, Ward N2: Nine Nahalli Church Circle Worship No. 22C10
152015-1615ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:22 ಇಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward N2: Nine Nahalli Church Circle Worship No. 22C
162015-1616ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಸ್ಮಶಾನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:.18.Geddallahalli Cemetery Ward No. 18.7.00
172015-1617ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೇಔಟ್, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:18.Ramakrishna Layout, Nagaseettihalli Ward No: 18.7.00
182015-1618ಎನ್.ಟಿ.ಐ ಲೇಔಟ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:19NTI Layout Ward No: 197.00
192015-1619ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್, ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:19U.S. Layout, near Ganesha Temple Ward No: 197.00
202015-1620ಪೂವಣ್ಣ ಲೇಔಟ್ ಮನ್ನಾರಾಯನಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್-22Poovanna Layout MannarayanaPalya Ward-227.00
212015-162111ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮನ್ನಾರಾಯನಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-2211th Cross Mannarayanapalya Ward No-227.00
222015-162213ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮನ್ನಾರಾಯನಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-2213th Cross, Mannarayanapalya Ward No-227.00
232015-1623ಪಾಪಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:20Papanna Black, 2nd crossroads near Ward No: 207.00
242015-1624ವಸಂತಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:20Vasanthappa Block, Ward No: 207.00
252015-1625ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವಸ್ಥಾನ ಚಾಮುಂಡಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:33.Sri Nagadevasthanam Chamundinagar Ward No: 33.7.00
262015-1626ಮಂಜುನಾಥ ಲೇಔಟ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:33Manjunatha Layout Ward No. 337.00
272015-16275ನೇ ಮೈನ್, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರೆಹಮತ್ ನಗರ, ಪರಮಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:33.5th Main, 5th Cross, Rehmat Nagar, Near Paraman Medicals Ward No: 33.7.00
282015-1628ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:34Krishnappa Black Ward No: 347.00
292016-171Strom Water Drain Coverising by HDPE Sheet Supporting by MS Steel Truss, Desilting the Drain @ Removal of Jungle, Bed Protection PCC 1:2:4 Improvemnet to the S,a;; Drain Etc @ Dollars Colony, RMC 2nd stage, Between 7th Cross and Junctuon Point of H-200 Strom Water Drain Ward No.18, East Zone, Begaluru Urban District, Bengaluru. Strom Water Drain Coverising by HDPE Sheet Supporting by MS Steel Truss, Desilting the Drain @ Removal of Jungle, Bed Protection PCC 1:2:4 Improvemnet to the S,a;; Drain Etc @ Dollars Colony, RMC 2nd stage, Between 7th Cross and Junctuon Point of H-200 Strom Water Drain Ward No.18, East Zone, Begaluru Urban District, Bengaluru. 15.00
302016-172ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಾರ್ಡ್-19).Park Development Work on the Postal Colony. (Ward-19).10.00
312016-173ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ವಾರ್ಡ್-20.Public Toilet and Drinking Water Works Ward-20 at Veterinary College grounds.10.00
322016-174ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್, ಲೇಔಟ್ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಾರ್ಡ್-19).NGNF, Development Work at Layout Park (Ward-19).2.00
332016-175ವಾರ್ಡ್-19ರ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಲೇಔಟ್‍ನ ಶ್ರೀ ಕನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.The pipeline works to provide drinking water to the public on the adjacent road of Sri Kurnika Parameshwari temple at Amarajoti layout of Ward-19.1.00
342016-176ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೇಜ್ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.The construction work of the Central Exhibition Building in the Hebbal Assembly constituency is under construction.5.00
352016-177ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18ರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಡಿರುವ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.The compound was built on the north of the newly Kuvempu playground, adjoining the Government Model Higher Primary School of Govala Ramayana, Nagasettihalli Ward No.18 of Hebbal Assembly constituency.9.50
362016-178ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18ರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಡಿರುವ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.The compound was built on the western side of the newly constructed Kuvempu Playground, adjoining the Government Model Higher Primary School of Govala Ramayana, Nagashettihalli Ward No 18 of Hebbal Assembly constituency.8.00
372016-179ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18ರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಡಿರುವ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವÀ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.Compound Construction of the newly constructed Kuvempu play ground, adjoining the Government Model Higher Primary School, Govala Ramayana, Nagashettihalli, Ward No 18 of Hebbal Assembly constituency.4.50
382016-1710ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18ರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಡಿರುವ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚೈನ್‍ಲಿಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.Compound construction in the southern chainlink pencing part of the newly Kuvempu playground, adjoining the Government Model Higher Primary School, Ramanayana, Nagashettihalli, Ward No 18 of Hebbal Assembly constituency.3.00
392016-1711ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಜು, ನಂ.99/ಎ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.Mr. KV Manjunath bin Venkataraju, No.99 / A, 5th Main Road, Post Office Road, Sanjayagara, Bangalore.0.75
402016-1712ಶ್ರೀ ನುಜಹತ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್, ನಂ.24, ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಾಕಿ ಗಾರ್ಡ್‍ನ್, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.Mr. Nijahat bin Syed Fakhruddin, No.24, Giddappa Block, Jackie Gardin, RT Nagar, Bangalore.0.75
412016-1713ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನಂ.52, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಿಬಿಐ ರಸ್ತೆ, ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.Sri Nagaraju Bin Narayanappa, No.52, 7th Cross, CBI Road, Ganganagar, Bangalore.0.75
422016-1714ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್‍ಲೀ ಬಿನ್ ಲೀಕ್ಯೂಸಿ, ನಂ.9, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಠದ ಹಳ್ಳಿ, ದೋಬಿಘಾಟ್, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-32Mr. Peterley Bin Leucuesi, No. 9, 9th Cross, Mutt Village, Dobighat, RT Nagar, Bangalore -320.75
432016-1715ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್, ನಂ.16, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರೆಹಮತ್ ನಗರ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-32Mr. Syed Akram Bin Lad Syed Gauss, No.16, 3rd Cross, Rehmat Nagar, RT Nagar, Bangalore -320.75
442016-1716ಶ್ರೀ ಎನ್.ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನಂ.14/1, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಡಾಲಾರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಆರ್.ಎಂ.ವಿ. 2ನೇ ಹಂತ, ಸಂಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-32.Sri N. Gangadhar bin Narayanaappa, No. 14/1, 3rd Cross, 2nd Block, Dalar's Colony, RMV. 2nd phase, Sanjayanagar, Bangalore -32.0.75
452016-1717ಶ್ರೀ ನೂರ್ ಉಲ್ಲ ಶರೀಫ್ ಬಿನ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್, ನಂ.45, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.12, ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೋರ್, 8ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್, ಐಒವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಕನಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-32.Mr. Noor Ullah Sharif Bin Usman Sharif, No.45, Plot No.12, Ground Plore, 8th A Cross, near Ivy Bank, Kanakanagar, Bangalore -32.0.75
462016-1718ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರಘುರಾಮು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಂ.20, ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್, ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು-06.Mr. S. Raghuram bin Late M. Srinivasa, No.20, Pemayya Block, JC Nagar, Bensur-06.0.75
472016-1719ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೇಜ್ ಲೇಔಟ್‍ನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Library building construction at the empty space of BBMP office premises at Central Exposed Layout, Hebbal Assembly constituency.25.00
482016-1720ಶಶಿಕಲಾ ಬಿನ್ ಎಂ.ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ,Shashikala Bin M. Vasudeva Murthy,0.75
492016-1721ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಆರ್ ದೊಡ್ಡರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಂಗಯ್ಯ,Mr. LR Bardaraya Bin Late Rangayya,0.75
502016-1722ಶ್ರೀ ನಿಖತ್ ಜಬೀನ ಬಿನ್ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾಖಾನ್,Mr. Nikhat Jabena Bin Azmatullah Khan,0.75
512016-1723ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಗೈಬಸ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮದ್ ಫಕ್ರುದ್ಧೀನ್,Mr. Mohamed Gaibas bin Mohammed Fakhruddin,0.75
522016-1724ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೇಶವಮೂರ್ತಿ,Shri Jeevan R Bin Ramakeshwamurthy,0.75
532016-1725ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ,Mr. Muniraju K. Bin Krishnappa,0.75
542016-1726ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ,Sri Lakshmikant bin Late Thimayya,0.75
552016-1727ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18ರ ಸಂಜಯನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆÀ ಇರುವ ಹಾಪ್‍ಕಾಮ್ಸ್ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The construction of a clean drinking water unit at Hampcoms near the Ghedalahalli Nirmal Jewelers headquarters of Sanjayagara on Ward No. 18 of Hebbal Assembly constituency.10.00
562016-1728ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.19ರ ಎನ್.ಟಿ.ಐ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿPlayground development work near Ward N26 bus stand at Hebbal assembly constituency3.50
572016-1729ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.46ರ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಕ್‍ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment work at Citizen Park in RT Nagar, Ward No. 46, Hebbal Assembly Constituency5.00
582016-1730ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.19 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork on installing a pipeline to provide drinking water facility to the public in the USA Layout Ward No. 19 of Hebbal Assembly constituency.1.80
592016-1731ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಟೇಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:18ರಲ್ಲಿ 1 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Patelappa Layout Ward No: 18 Construction of 1 bus shelter in Hebbal assembly constituency.6.50
602016-1732ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 98ಬಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:18ರಲ್ಲಿ 1 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Construction of 1 bus shelter at Ward 17: Hebbal assembly constituency 98b bus stand.6.50
612016-1733ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:19ರಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ.ಐ ನಲ್ಲಿ 1 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No: Hebbal Assembly Constituency Ward No. 19: Construction of 1 bus shelter at NTI.6.50
622016-1734ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:22ರ 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್, ಶನಿಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward Height: 12th Cross Road, 22 Vinayak Layout, near Shanmahatma Temple, Manorayanapalya is a clean drinking water unit in Hebbal assembly constituency.13.00
632016-1735ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:19ರ ಪಟೇಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆ (ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ) ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No: 19 Patelappa Layout Road (near Saibaba Temple) in Hebbal Assembly constituency is the construction of a clean drinking water unit.13.00
642016-1736ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:21ರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಭಜನೆ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Hebbal Assembly constituency Ward No: Nearly 21 Hebbal Bhajan Mandir Mandir is a clean drinking water unit.13.00
652016-1737ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:33ರ ಹವಳಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್, ಚಾಮುಂಡಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No: 33 Hawalappa Block, Chamundinagar Main Road, Hebbal Assembly Constituency is the construction of a clean drinking water unit.7.00
662016-1738ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:20ರ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿರವ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Hebbal Assembly constituency Ward No: The playground development work of the 20th KEB layout.10.00
672017-181ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.19 ರ ಎನ್.ಟಿ.ಐ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Playground development work near NTI Bus Station, Ward No 19, Hebbal Assembly constituency, Bangalore City.6.00
682017-182ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 20ರ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸ್ಲಂ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No: 20 Bhubaneswari Slum Hebbal Assembly Constituency The construction of a clean drinking water unit is here.10.00
692017-183ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 20ರ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Work on the Hebbal Assembly constituency Ward No. 20: Clean Drinking Water Unit at Subramani Colony.10.00
702017-184ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 22ರ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.The construction of a clean drinking water unit near Guddahalli Government Junior Primary School, Ward 22, Hebbal Assembly constituency.10.00
712017-185ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 33ರ ಚಾಮುಂಡಿನಗರ ನಾಗದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No: Hebbal Assembly Constituency: Construction of Clean Drinking Water Unit near Chamundi Nagar, 33rd.10.00
722017-186ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 19ರ ಎನ್.ಟಿ.ಐ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್‍ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Hebbal Assembly constituency Ward No: The park's development work at the back of 19th NTI bus station.5.00
732017-187ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 22ರ ವಿಶ್ವನಾಥನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಯ, ಯಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.The construction of a clean drinking water unit near the Young Scholar School, Vishwanathaganeehalli, 22, in Hebbal Assembly constituency Ward No: 22.10.00
742017-188ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 20ರ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿHebbal Assembly Area Ward No: Playground Development Work in Presidency School in HMT Layout, 2010.00
752017-189ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 19ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕøತಿಕ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿHebbal Assembly constituency Ward No: Construction work on the Central Excise Layout in 19th5.00
762017-1810ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 19ರಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ(ರಿ), ನಂ.78ಎ, ಎಸ್.ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, 5ನೇ ಮೈನ್, ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಲೇಔಟ್, ಸಂಜಯನಗರ, ಆರ್.ಎಂ.ವಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರುನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿShri Kanyakaparameshwari Temple Samithi (R), No.78A, SKTT Street, 5th Main, Amarjajothi Layout, Sanjayanagar, RMV, 2nd Stage, Temple Development Work at Bangalore at Hebbal Assembly Constituency Ward No. 195.00
772017-1811ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 46ರಲ್ಲಿರುವ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ ಟಿ.ವಿ.ಟವರ್ ಹಿಂಭಾಗ2nd Main Road at Ward No: 46 in Hebbal Assembly Constituency, JC Nagar TV Tower7.00
782017-1812ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 46ರಲ್ಲಿರುವ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಮಠದಹಳ್ಳಿ1st Main Road in Wardha No. 46, Hebbal Assembly Constituency: Muttahalli Near Muneswar Temple10.00
792017-1813ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 46ರಲ್ಲಿರುವ ಮುನೇಶ್ವರ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಕಾಟೇರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಮಠದಹಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೆಪ್‍ಡೌನ್Muneswara C Block in Hebbal Assembly constituency Ward No. 46, near Kataramma Temple, Muttahalli, Stepdown10.00
Source:Citizen Matters
Credit:Navya P K
License:CC BY-SA 2.5 IN: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 India
Notes:http://kllads.kar.nic.in/Reports.aspx

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*