Karnataka Assembly Constituency No 161 (C.V. RAMAN NAGAR) – MLA Local Area Development Funds : 2013-2018

Check the MLA for each constituency here , check the BBMP wards in this constituency here.

Sl No.
Financial Year
Sl No
Work Name Original (Kannada/English)
Work Name Rough Translation (English)
Value (In Rs. Lakhs)
12013-141ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.113 ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಎ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ( ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಂತ-1C V Raman Urban Assembly Constituency Ward No.113 Old Airport Murugesh Palya Compound Development Work on Raj Canal SAL Road (Sewing and Fencing on Raja Canal) Step-110.00
22013-142ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.113 ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಎ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಂತ-2C V Raman Urban Vidhan Sabha constituency Ward No.113 Old Airport Murugesh Palya Compound Development Work on Raj Canal SAL Road (New Compound Wall Construction) Phase -23.50
32013-143ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.79ರ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರದ ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಜಸ್ಥಂಬದ ಆವರಣದಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-1)The C V Raman Urban Assembly constituency is the headquarters of the Cox town of Warden No. 79, the Concrete Building and Ornamental Grills Development Work (Phase I)2.00
42013-144ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.79ರ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರದ ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಜಸ್ಥಂಬದ ಆವರಣದಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-2)The C V Raman Urban Municipal Council Ward Ward No.79 is the main building of the Cox Town, the Concrete Building and Ornamental Grills Development Work (Phase II)2.00
52013-145ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.79ರ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರದ ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಜಸ್ಥಂಬದ ಆವರಣದ Iಟಿಟಿeಡಿ ಐoಛಿಞ ಅobbಟe Sಣoಟಿe ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe development workshop implemented by the C V Raman Urban Municipal Council Ward Ward No.79 of the Circle Town of Circle Town IIT-IIT,2.00
62013-146ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.79ರ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರದ ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ದ್ವಜಸ್ಥಂಬಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಚಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್‍ನ ಗೋಡೆಗೆ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿGate-up development work on the wall of granite and benches and compound for the CV Town's main roof of the C V Raman Urban Assembly constituency Ward No.792.00
72013-147ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಜಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಯ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿThe last lakes and pedestrian roads of the Jalakanteshwara temple of Kagadasapura Lake in the CV Raman city of Ward No.57 of Sirvivan Raman Nagar Sabha constituency have been developed.10.00
82013-148ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಜಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಯ 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಕಡೆ ಇರುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of lake lane and pedestrian road along the 6th Main Road on the Jalakanteshwara Temple of Kagadasapura Lake in the CV Raman city of Ward No.57 of Sirvivan Ramanagar constituency.10.00
92013-149ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಜಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of the lake and pedestrian road leading to the Jalakanteshwara temple of Kagadasapura Lake in the CV Raman city of Ward No.57 of Sirvivan Ramanagar constituency.10.00
102013-1410ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಜಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡನೆ ಘಟದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of the lake and pedestrian road passing through the Jalakantheshwara temple of Kagadasapura lake in the CV Raman city of C V ​​Raman Urban Municipal Council area of ​​CV Raman crossing the solid waste classification phase10.00
112013-1411ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ ಚೌಚೌ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಹುತ್ತದವರೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of the lake and pedestrian road passing through the Chauchou factory of Mallesh Palya in the CV Raman city of CV Raman city of Ward No.57,10.00
122013-1412ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಹುತ್ತದಿಂದ ಈಚಲ ಮರದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of lake lakes and pedestrian roads passing through the river to the tree can be seen from the large hamlet of Mallesh Palaiah of Kagadasapura Lake in the CV Raman city of C V ​​Raman Nagar Assembly constituency Ward No.57.10.00
132013-1413ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ ಈಚಲ ಮರದಿಂದ ದೊಡ್ಡರಾಜ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of the lakeside and pedestrian road leading up to the Large Canal from Mallesh Palaya of Kagadasapura Lake in CV Raman city of C V ​​Raman Nagar Assembly constituency Ward No.578.50
142013-1414ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆರೆಯ ತೂಬಿನವರೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of the lake and pedestrian road passing through the ancient tunnel of the Kalladasapura lake in CV Raman city of C V ​​Raman Urban Assembly constituency,10.00
152013-1415ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದದೊಡ್ಡ ಈಚಲ ಮರದ ವರೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of lake lane and pedestrian road crossing up to the Mallesh Palayam tree of Kagadasapura Lake in CV Raman city of Ward No.57 of Sirvivan Ramanagar constituency.10.00
162013-1416ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ ಚೌಚೌ ಕಾರ್ಖಾನೆವರೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of the lake and pedestrian road passing through to the Chouchou factory of Mallesh Palaiah of Kagadasapura Lake in CV Raman city of Ward No.57 of Sirvivan Raman Nagar Sabha constituency.10.00
172013-1417ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ ಮುನೇಶ್ ಶೆಡ್ ವರೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of the lake and pedestrian road crossing the Muneshed Shet of Mallesh Palaiah of Kagadasapura Lake in the CV Raman city of Ward No.57 of Sirvivan Ramanagar constituency.10.00
182013-1418ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಆರ್ನಿಕ ಮೌಂಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment works on the lake and pedestrian road leading up to the 5th mainland Arnica Mount Apartment of Mallesh Palai, KGDADAN city of CV Raman city of C V ​​Raman Urban Municipal Council Ward Ward No.57.10.00
192013-1419ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of lake lane and pedestrian road crossing up to the National Public School of Mallesh Palai, Kagadasapura Lake in the CV Raman city of Ward No.57 of the C V Raman Urban Assembly constituency.10.00
202013-1420ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of the lakes and pedestrian road passing through the well well used by the old town of Mallesh Palaiah of Kagadasapura Lake in CV Raman city of Ward No.57 of Sirvivan Ramanagar constituency.10.00
212013-1421ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಅರಳೀ ಮರದವರೆಗೆ ಇರುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of lake lane and pedestrian road up to the lush tree of Kagadasapura Lake in the CV Raman city of Ward No.57 of Sirvivan Raman Nagar Assembly constituency.10.00
222013-1422ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಇರುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of the lake and pedestrian road along the Kagadasapura Lake in CV Raman, Ward No.57 of Sirvivan Raman Urban Assembly constituency.10.00
232013-1423ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of lake lane and pedestrian road crossing the 7th crossing of Mallesh Palya in the CV Raman city Ward No.57 of Sirvivan Raman Urban Assembly constituency10.00
242013-1424ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ ನಂ.9 ಬಾಲಾಜಿ ನಿಲಯದ ವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction work of lake lane and pedestrian road crossing up to No. 9 Balaji nagar in Mallesh Palya, CV Raman city of Ward No.57 of Sirvivan Ramanagar constituency.10.00
252014-151ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.80ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿCMV Raman Urban Legislative Assembly Ward Ward No. 80 For road development compound and armamentals grills for development of road 2rd phase 1st section park10.00
262014-152ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.80ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಶಿರಾ ಕಲ್ಲಿನ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿCMV Raman Urban Legislative Assembly Ward Ward No. 80 For building stone drainage and shira stone foot pedestrian works on the front of the 2nd phase 1st Division park5.00
272014-153ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾಲುವೆವರೆಗೂ ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ರವೀಕ್ ಮೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾರಿLake Riviera Development Workshops from 5th Head of Kangadasanapura Lake in CV Raman City, Ward 57.10.00
282014-154ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಿಂದ ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ರವೀಕ್ ಮೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿWorkshops for Upgrading Renewable Reaches Up to Varsova Layout from Kangadasanapura Lake, CV Raman, Ward 57.10.00
292014-155ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ರವೀಕ್ ಮೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿMr. V. Srinivaswamy, from the Kargadasanpur Varsova town of CV Raman, Ward 57. Upgrading of Lake Lake Raquent Up to Muneeshwara Temple10.00
302014-156ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಅರಳೀಮರದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿThe stone building compound and fencing development works up to the 6th crossing of Mallesh Palya from the Kagadasanapura lake of CV Raman, Ward 57.10.00
312014-157ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿWard Building 57 Compound and Fencing Development Works from 6th Cross to 7th Cross of Mallesh Palai, Kagadasanapura Lake, CV Raman, Ward 5710.00
322014-158ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂ.9 ಬಾಲಾಜಿ ನಿಲಯದವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿWard No.57 CV Raman, 7th Cross of Mallesh Palaiah, Kangadasanapura Lake, Block Building Compound and Fencing Development Works to No. 9 Balaji Dormitory10.00
332014-159ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಅರಳೀಮರದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ ನಂ.9 ಬಾಲಾಜಿ ನಿಲಯದಿಂದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ ವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿWard No.57 CV Raman from Kangadasanapura Lake, Pondicherry Building No. 9 Balaji Hall from 3rd Cross to Mallesh Palaiah, Building Building Compound and Fencing Development Works10.00
342014-1510ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಜಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿWard Comp. 57, CV Raman, Jalakanteshwara Temple, Kangadasanapura, 5th Main Road, Compound Building and Fencing Development Works10.00
352014-1511ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲಿರುವ ತೋಪಿನವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿMasonry Building Compound and Fencing Development Works from Ward 5, CV Raman 5th Head of Kagadasanapura Lake, ToPin on Lake Lake10.00
362014-1512ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲಿರುವ ತೋಪಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅರಳಿಮರದವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿRock Compound and Fencing Development Works up to the Great Rockwood on the Kagdasanpur Lake area of ​​CV Raman, Ward 57.10.00
372014-1513ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅರಳಿಮರದಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿRock Compound and Fencing Development Works from Wardha No.57 CV Raman City to Kagadasanapura Lake10.00
382014-1514ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿWard No.57 CV Raman, 3rd Cross of Mallesh Palya, Kagadasanapura Lake, Building stone compound and fencing development from Mallesh Palya to 2nd lane10.00
392014-1515ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿWard Building 57 Compound and Fencing Development Works from 4th Cross of Mallesh Polyya to Kargadasanapura Lake at CV Raman, Varsova Layout10.00
402014-1516ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿWard Building 57 Component Compound and Fencing Development Work From 1st 1st Cross of Mallesh Palya to Kargadanapura Lake in CV Raman Layout to Versova Layout10.00
412014-1517ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ದೊಡ್ಡರಾಜಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಭಾಗ್ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರೆಗೆ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿC V Raman Nagar Assembly Constituency Candidate Compound and Fencing Development Works from CG Raman city of CV Raman city to the Big Lagoon to Bhagmani Land10.00
422014-1518ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ್ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ಬೈರಸಂದ್ರದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRock Compound and Fencing Development Works from Bhagmani Land to Byrassandra Road from Kagadasanpur Lake, CV Raman, Ward No. 57 of C V ​​Raman Nagar Assembly Constituency10.00
432014-1519ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಭೈರಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋಬಿನವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRural building compound and fencing development works from Bhirasandra Road to Tobin in KGDASANAPUR, CV Raman city, Ward No.57, Ward No. 57 of C V ​​Raman Nagar constituency10.00
442014-1520ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ತೋಬಿನಿಂದ ವಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿVasovawa Layout Compound Building and Fencing Development Works by the Kogadasanapura Lake Tobacco in CV Raman, Ward No. 57 of the C V Raman Nagar Assembly Constituency5.00
452015-161ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ದೊಡ್ಡರಾಜಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿC V Raman Nagar Assembly Constituency Candidates of CV Raman, CW Raman City, from Kangadasanapura Lake to Muneeshwara Temple Complex Building Compound and Fencing Development Works10.00
462015-162ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ 2ನೇ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿC V Raman Nagar Assembly Constituency Ward No.57 CV Raman Building from Kagdasanapura Lake Aishwarya Apartment to 2nd Street Road Compound and Fencing Development Works10.00
472015-163ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿC V Raman Nagar Assembly Constituency Ward No.57 CV Raman Stone Building Compound and Fencing Development Works from 2th Cross Road to 1st Cross Road at Kagadasanapura Lake10.00
482015-164ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿC V Raman Nagar Assembly Constituency Ward No.57 of CV Raman, 1st Floor Cross Road to Vasova Layout, Building Compound and Fencing Development Work5.00
492015-165ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಶ್ರೀ.ಜಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 5ನೇ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ರಿವೀಕ್ ಮೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿSVV Raman Urban Assembly Constituency Ward No. 57 of CV Raman, Sri. Jalkanatheshwara Temple of Kagadasanapura Lake, 5th Road, Upgradation of Revenue Development10.00
502015-166ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ 6ನೇ ರಸ್ತೆಯ ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿC V Raman Nagar Assembly Constituency WARD No.57 CV Raman 6th Road of Kagadasanpur Lake, Lake Cauverts Development Work10.00
512015-167ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ 5ನೇ ರಸ್ತೆಯ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ5th road and lake level calvert development work on the Kagadasanapura lake in CV Raman, Ward No.57 of the C V Raman Urban Assembly constituency.10.00
522015-168ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಶ್ರೀ.ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction of the lake is near the Sri Muneeshwara temple at Kagadasanapura Lake in the CV Raman area of ​​Ward No.57 of the C V Raman Urban Assembly constituency.10.00
532015-169ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿThe construction of the lake has been developed by the C V Raman Nagar Assembly constituency near Varsova Layout, Kagdasanapura in CV Raman city of Ward No.57.10.00
542015-1610ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರದ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 5ನೇ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿC V Raman Urban Assembly Constituency Ward No. 57 CV Raman from Kangadasanapura lake area skating area to 5th road pedestrian road development work10.00
552015-1611ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಬೈರಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿರಸವ ಲೇಔಟ್ ವರೆಗೂ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿFoot Path Development Work from Kargadasapura Lake Aria Bairasandra Road to Hirasawa Layout Ward No. 5710.00
562015-1612ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಹೊರಸವ ಲೇಔಟ್ ನಿಂದ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿFoot Path Development Work from 1st Floor to 1st Headline from Kagdasapura Lake Ariha Layout Layout Ward No. 5710.00
572015-1613ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿFoot Path Development Work from 1st 1st Main Road to 2nd Head of Kagadasapura Lake, Ward No.5710.00
582015-1614ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of the Gate 6th Cross, 2nd Cross, 5th Cross, to Kagdasanapura Lake Garden, Ward No.5710.00
592015-1615ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿGate development work for park adjoining Muneshwara temple in Kagdasanapura, Ward No. 5710.00
602015-1616ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಕೂರುವ ಬೆಂಚುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBenches parked at Kagdasanapura Lake Park Ward No. No.5710.00
612015-1617ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ (Parbola) ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿAt Parbola Development Park at Kagdasanapura Lake Park, Ward No.5710.00
622015-1618ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment works at the Kagdasanpur Lake Park at Ward No.5710.00
632015-1619ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಯೋಗಾ ಹಾಲ್ ನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of the Yoga Hall of Kagdasanpur Lake Park, Ward No.5710.00
642015-1620ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಯೋಗಾ ಹಾಲ್ ಗೆ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿSheet Implementation Workshop for Yoga Hall of Kagdasanpur Lake Park, Ward No.5710.00
652016-171ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 88.00 ಯಿಂದ 110.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Concrete Road Development Work (Chain 88.00 to 110.00 m) From 19th Cross to 24th Cross Road, Ward No.57, Ward No.57 of C V ​​Raman Nagar Assembly Constituency.2.50
662016-172ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 110.00 ಯಿಂದ 132.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Concrete Road Development Work (Chain 110.00 to 132.00 m) From 19th Cross to 24th Cross Road, Ward No.57, Ward No.57 of C V ​​Raman Nagar Assembly Constituency.2.50
672016-173ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 132.00 ಯಿಂದ 154.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Concrete Road Development Work (Chain 132.00 to 154.00 m) from 19th Cross to 24th Cross on the Circle of Ward No.57 of C V ​​Raman Nagar Assembly Constituency.2.50
682016-174ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 154.00 ಯಿಂದ 176.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Concrete Road Development Work (Chain 154.00 to 176.00 m) From 19th Cross to the 24th Cross Road, Ward No. No. 58, Ward No. No. 57 of C V ​​Raman Nagar Assembly Constituency.2.50
692016-175ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 176.00 ಯಿಂದ 198.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)CGV Raman Nagar Assembly Constituency Ward No.57 Kagadasanapura Main Road, Concrete Road Development Work (Chain 176.00 to 198.00 m) from 19th Cross to 24th Cross2.50
702016-176ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 198.00 ಯಿಂದ 220.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)CGV Raman Urban Assembly Constituency Ward No.57 Kagdasanapura Main Road, Concrete Road Development Work (Chain 198.00 to 220.00 m) from 19th Cross to 24th Cross.2.50
712016-177ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 220.00 ಯಿಂದ 242.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Concrete Road Development Work (Chain 220.00 to 242.00 m) from 19th Cross to the 24th Cross on the Circle of Ward No.57 of C V ​​Raman Nagar Assembly Constituency.2.50
722016-178ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 242.00 ಯಿಂದ 264.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Concrete Road Development Work (Chain 242.00 to 264.00 m) From 19th Cross to 24th Cross, Ward Road No. 57, Circle of C V ​​Raman Nagar,2.50
732016-179ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 264.00 ಯಿಂದ 286.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)CGV Raman Nagar Assembly Constituency Ward No.57 Kagdasanapura Main Road, Concrete Road Development Work (Chain 264.00 to 286.00 m) From 19th Cross to 24th Cross2.50
742016-1710ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 286.00 ಯಿಂದ 308.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)CGV Raman Nagar Assembly Constituency Ward No.57 Kagdasanapuram Main Road, Concrete Road Development Work (Chain 286.00 to 308.00 m) from 19th Cross to 24th Cross.2.50
752016-1711ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 308.00 ಯಿಂದ 330.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Concrete Road Development Work (Chain 308.00 to 330.00 m) From 19th Cross to 24th Cross Road, Ward No.57, Ward No. 57 of C V ​​Raman Nagar Assembly Constituency.2.50
762016-1712ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 330.00 ಯಿಂದ 352.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Concrete Road Development Work (Chain 330.00 to 352.00 m) from 19th Cross to 24th Cross, Ward No. No. 58, Ward No. No. 57, C V Raman Nagar,2.50
772016-1713ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 22.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Concrete Road Development Work (Chain 0.00 to 22.00 m) from 19th Cross to the 24th Cross Road, Ward No.57, Ward No.57 of C V ​​Raman Nagar Assembly Constituency.2.50
782016-1714ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 22.00 ಯಿಂದ 44.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Concrete Road Development Work (Chain 22.00 to 44.00 m) from 19th Cross to 24th Cross, Ward No. No. 57, CGV Raman Nagar Assembly Constituency,2.50
792016-1715ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 44.00 ಯಿಂದ 66.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Concrete Road Development Work (Chain 44.00 to 66.00 m) from 19th Cross to the 24th Cross on the Kargadasanapura Main Road, Ward 57, Ward No. 57 of C V ​​Raman Nagar Assembly Constituency.2.50
802016-1716ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 66.00 ಯಿಂದ 88.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ)Concrete Road Development Work (Chain 66.00 to 88.00 m) from 19th Cross to the 24th Cross on the CGD Raman Nagar Assembly Constituency Ward No.57,2.50
812016-1717ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-1)Park Development Work (Tip-1) at Thippasandra LIC Colony, Ward No.582.50
822016-1718ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-2)Park Development Work (Tier 2) at Thippasandra LIC Colony, Ward No.582.50
832016-1719ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-3)Park Development Work at Thippasandra ELC Colony Ward-No.58 (Phase-3)2.50
842016-1720ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-4)Park Development Work at Thippasandra ELC Colony Ward-No.58 (Phase-4)2.50
852016-1721ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-5)Park Development Work at Thippasandra ELC Colony Ward-No.58 (Phase-5)2.50
862016-1722ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-6)Park Development Work at Tippasandra ELC Colony Ward-No.58 (Phase-6)2.50
872016-1723ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-7)Park Development Work at Tippasandra ELC Colony of Ward No.58 (Phase-7)2.50
882016-1724ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-1)Park of Thippasandra LIC Colony Ward No No.58 Newly Chain Link Fencing Development Work (Phase I)2.50
892016-1725ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-2)Park of Thippasandra LIC Colony Ward No No.58 Newly Chain Link Fencing Development Work (Phase II)2.50
902016-1726ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-3)Park of Thippasandra LIC Colony, Ward No.58, here is the new Chain Link Fencing Development Work (Phase-3)2.50
912016-1727ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-4)Park of Thippasandra LIC Colony, Ward No.58, here is the new Chain Link Fencing Development Project (Phase-4)2.50
922016-1728ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-5)Park of Thippasandra LIC Colony, Ward No.58, here is the new Chain Link Fencing Development Work (Phase-5)2.50
932016-1729ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-6)Park of Thippasandra LIC Colony Ward 05, here is the new Chain Link Fencing Development Work (Phase-6)2.50
942016-1730ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-7)Park of Thippasandra LIC Colony, Ward No.58 Here is the new Chain Link Fencing Development Project (Phase-7)2.50
952016-1731ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-8)Park of Thippasandra LIC Colony, Ward No.58 Here is the new Chain Link Fencing Development Project (Phase-8)2.50
962016-1732ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-9)Park of Thippasandra LIC Colony, Ward No.58 Here is a new Chain Link Fencing Development Project (Phase-9)2.50
972016-1733ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-10)Park of Thippasandra LIC Colony, Ward No.58 Here is the new Chain Link Fencing Development Project (Phase-10)2.50
982016-1734ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-11)Park of Thippasandra LIC Colony, Ward No.58 Here is the new Chain Link Fencing Development Project (Phase-11)2.50
992016-1735ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೇಟ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಚ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-1)Development Work on New Gate and Benches at Park, New Thippasandra, LIC Colony, Ward No.58 (Phase I)2.50
1002016-1736ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಂಚ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-2)Development Work on Newly Integrated Benches at Phase 2 of New Thippasandra LCC Colony, Ward No.582.50
1012016-1737ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಂಚ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-3)Development Work on Newly Integrated Benches in Park, New Thippasandra, LIC Colony Ward No.58 (Phase-3)2.50
1022016-1738ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿTube drilling work in the park at New Thippasandra LCC Colony, Ward No.582.50
1032016-1739ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿPump, motor, power installation work for the pond well in park at New Thippasandra LCC Colony, Ward No.582.50
1042016-1740ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಕಿಂಕ್ ಟ್ರಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-1)New Walking Track Development Work (Phase I) at Park, New Thippasandra, LIC Colony, Ward No.582.50
1052016-1741ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಕಿಂಕ್ ಟ್ರಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-2)New Walking Track Development Work (Phase 2) at Park, New Thippasandra, LCC Colony, Ward No.582.50
1062016-1742ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಕಿಂಕ್ ಟ್ರಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-3)New Walking Track Development Work (Phase-3) at Park, New Thippasandra, LCC Colony, Ward No.582.50
1072016-1743ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಕಿಂಕ್ ಟ್ರಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-4)New Walking Track Development Work (Step-4) at Park, New Thippasandra, LCC Colony, Ward No.582.50
1082016-1744ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಕಿಂಕ್ ಟ್ರಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-5)New Walking Track Development Work (Step-5) at Park, New Thippasandra, LCC Colony, Ward No.582.50
1092016-1745ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಕಿಂಕ್ ಟ್ರಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-6)New Walking Track Development Work (Phase-6) at Park, New Thippasandra, LCC Colony, Ward No.582.50
1102016-1746ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಯೋಗಹಾಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿWalking track development work on the 5th crossing yoga hall of the Kagdasanapura Lake Park, Ward No.572.50
1112016-1747ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಯೋಗಹಾಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿWalking track and chain link fencing development work on front of 5th crossroads of yoga hall at Kagdasanpur Lake Park, Ward No.572.50
1122016-1748ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಐಶ್ವರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಬಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿNew gate installation and repair of chain link fencing near 6th crossing Aishworth Apartment of Kagdasanpur Lake Garden, Ward No.572.50
1132016-1749ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಕೆರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿChain Link Fencing Development Works around the 5th Crossroads Children's Playground of Kagdasanapura Lake Park, Ward No. 572.50
1142016-1750ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.79 ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿBeypapanahalli Ward No.79 of C V ​​Raman Nagar Assembly Constituency Construction of a Clean Drinking Water Unit10.00
1152016-1751ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57 ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of a Clean Drinking Water Unit in Government C V Raman Urban Legislative Assembly Government Primary School Sadgatunpapalya Ward No.5710.00
1162016-1752ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈರಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58 ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of a Clean Drinking Water Unit in Sirviv Raman Urban Assembly Bairasandra Main Road, Ward No.5810.00
1172016-1753ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣನ್ ನಂ.68, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೀರಾಮನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560017 ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲುSr. S. Krishnan No.68, 1st floor, 2nd Cross, Sriramanagiri Bangalore-560017 to provide three-wheeler0.87
1182016-1754ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57 1ನೇ ಮೇನ್ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲುSirkiv Raman Urban Assembly Ward No.57 1st Main Ganesha Temple Front Mallesh Palaiah Building a Clean Drinking Water Unit10.00
1192016-1755ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57 ಡಾ:ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಯಲು ಮಂದಿರ ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲುDr.C V Raman Urban Assembly Ward No. 57 Dr. Rajkumar Plain Mandir To Build a Clean Water Unit10.00
1202016-1756ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57 ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ, 19ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಮುಂಭಾಗ ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲುC V Raman Urban Assembly Ward No. 57 Kagdasanapura, 19th Cross to build a clean drinking water unit on the front10.00
1212016-1757ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57 ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲುTo build a clean drinking water unit near the C V Raman Urban Assembly Ward No. 57 Nagara Palya Anjaneya Temple10.00
1222017-181sಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.88 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿsirvv Raman Urban Assembly Ward No 88 Government Pathschool Kodihalli Construction of a Clean Drinking Water Unit10.00
1232017-182sಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.88 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಧಾಮನಗರ ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of a Clean Drinking Water Unit near Sudanamagar near Wardha No.88 Govt. of Government of Karnataka C V Raman Nagar Assembly Constituency10.00
1242017-183sಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.88 13ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 3ನೇ ಹಂತ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of a Clean Drinking Water Unit near Park HAL 3rd Floor, 13th Main Road, Ward No.88 of C V ​​Raman Nagar Assembly Constituency10.00
1252017-184sಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.88 ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಲೋನಿ, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತ, ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿward No. 88 Baba Saheb Colony, 16th Main Road HAL 2nd Stage, Nearly a Clean Drinking Water Unit10.00
1262017-185sಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.79 ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಕೆ ನಾಯ್ಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of a clean drinking water unit at Ward No.79 KHHB Colony PSK Naidu Road at SVV Raman Nagar Assembly Constituency10.00
1272017-186sಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.79 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿsirvv Raman Urban Assembly Ward No.79 Government Pathschool, a clean drinking water unit near Cox Town10.00
1282017-187sಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58 ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of a clean drinking water unit at Trivandrum near the Ward No.58 Community Hall of SCV Raman Nagar Assembly constituency.10.00
1292017-188ನ್ಯೂತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58 ರ ಜಿ.ಎಂ.ಪಾಳ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿGovernment Primary School Development Work at GM M. Palya, Newtypasandra Ward No.5810.00
1302017-189ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.88ರ ಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿKodahalli Government Primary School Development Work at Jeevan Bhima Nagar Ward No.8810.00
1312017-1810ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಮಾರುತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of the concrete road of 10th Cross of Maruthinagar Layout on CV Raman City Ward No.5710.00
1322017-1811ನ್ಯೂತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58 ರ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ರೂಫ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Gallery Roof Construction at Kindergarten School Playground at Nuthipassandra Ward No.5810.00
1332017-1812ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.88ರ ಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿKodahalli Government Primary School Development Work at Jeevan Bhima Nagar Ward No.885.00
1342017-1813ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಮಾರುತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿConcrete drain development work on 10th Cross of Maruti Nagar, CV Raman Urban Ward No.5710.00
1352017-1814ನ್ಯೂತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಪರ್ಲಿನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿPerlin-installed work for the gallery at Kindergarten School Playground at Nuthipassandra Ward No.5810.00
1362017-1815ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಮಾರುತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿCV Raman Urban Ward No.57 Maruti Nagar Development Complex 11th Cross Concrete Road Development Work10.00
1372017-1816ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಮಾರುತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿConcrete drain development work on Maruti Nagar Layout 11th Cross of CV Raman Urban Ward No.5710.00
1382017-1817ನ್ಯೂತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58 ರ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ರೂಫ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿGallery of Roof Development for Kindergarten School Playground at Nuthipassandra Ward No.5810.00
1392017-1818ನ್ಯೂತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿFencing Works on Kindergarten School Playground at Nuthippasandra Ward No.5810.00
1402017-1819ನ್ಯೂತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿKindergarten Ground and Compound Development Workshop for Niddippasandra Ward No.58 Kindergarten School Playground10.00
1412017-1820ನ್ಯೂತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಲೈಟಿಂಗ್ (ಪೆಡ್ ಲೈಟ್) ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment workshop implementation of kindergarten school ground lighting (Ped Light) of Nuthippasandra Ward No.5810.00
1422017-1821ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.57ರ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿCalvert Development Work at Mallesh Palya, CV Raman Urban Ward No.575.00
Source:Citizen Matters
Credit:Navya P K
License:CC BY-SA 2.5 IN: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 India
Notes:http://kllads.kar.nic.in/Reports.aspx

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*