Karnataka Assembly Constituency No 166 (GOVINDRAJ NAGAR) – MLA Local Area Development Funds : 2013-2018

Check the MLA for each constituency here , check the BBMP wards in this constituency here.

Sl No.
Financial Year
Sl No
Work Name Original (Kannada/English)
Work Name Rough Translation (English)
Value (In Rs. Lakhs)
12013-141Improvements to drainage and covering slabs in Gangondanahalli, 6th main, 5th cross at Nagarabhavi ward no.125 Govindarajanagara Assembly Constituency, Bangalore (Stage-1)Improvements to drainage and covering slabs in Gangondanahalli, 6th main, 5th cross at Nagarabhavi ward no.125 Govindarajanagara Assembly Constituency, Bangalore (Stage-1)2.50
22013-142Improvements to drainage and covering slabs in Gangondanahalli, 6th main, 5th cross at Nagarabhavi ward no.125 Govindarajanagara Assembly Constituency, Bangalore (Stage-2)Improvements to drainage and covering slabs in Gangondanahalli, 6th main, 5th cross at Nagarabhavi ward no.125 Govindarajanagara Assembly Constituency, Bangalore (Stage-2)2.50
32013-143Improvements to drainage and covering slabs in Gangondanahalli, 6th main, 5th cross at Nagarabhavi ward no.125 Govindarajanagara Assembly Constituency, Bangalore (Stage-3)Improvements to drainage and covering slabs in Gangondanahalli, 6th main, 5th cross at Nagarabhavi ward no.125 Govindarajanagara Assembly Constituency, Bangalore (Stage-3)2.50
42013-144Improvements to drainage and covering slabs in Gangondanahalli, 6th main, 5th cross at Nagarabhavi ward no.125 Govindarajanagara Assembly Constituency, Bangalore (Stage-4)Improvements to drainage and covering slabs in Gangondanahalli, 6th main, 5th cross at Nagarabhavi ward no.125 Govindarajanagara Assembly Constituency, Bangalore (Stage-4)2.50
52013-145Improvements to drainage and covering slabs in Gangondanahalli, 6th main, 5th cross at Nagarabhavi ward no.125 Govindarajanagara Assembly Constituency, Bangalore (Stage-5)Improvements to drainage and covering slabs in Gangondanahalli, 6th main, 5th cross at Nagarabhavi ward no.125 Govindarajanagara Assembly Constituency, Bangalore (Stage-5)2.50
62013-146ಕು{{ ಜಿ.ಕುಮಾರಿ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಚಾರಿ.ಎಸ್., ನಂ.110, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಂಚಶೀಲನಗರ, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. (ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು) ರೂ.4,500-00K. Kumari bin Govindachari S., No.110, 1st Main Road, 11th Crossroads, Panchsheesh, Moodalapalya, Bangalore. (For wheelchair suppliers) Rs.4,500-000.00
72013-147ಎಂ..ರಘು ನಂ.16, 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು (ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು) ರೂ.72,600-00MR Raghu No.16, 17th Crossroads, 6th Main Road, Agrahara Vajarahalli, Bangalore (To Tricycle Vehicle Supplies) Rs.72,600-000.00
82013-148ನಂದೀಶ್ ನಂ.65/4, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು. (ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು) ರೂ.73,055-00Nandish No.65 / 4, 1st Main Road, KamakshiPalya Bangalore. Rs.73,055-00 for buying a three-wheeled vehicle0.00
92013-149ಗೋವಿಂದರಾಜು.ವೈ.ಎನ್., ನಂ.445, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ, ಎಂ.ಎಂ.ವಿ ಬಡಾವu, Éಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು () ರೂ.16,000-00, ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7, 8, 9 ರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂಪಾಯಿಗಳುGovindaraju YYN, No.445, 1st Block, MMV Badava U, É Kengeri Suburban, Bangalore () Rs.16,000-00, Total Sum Assured is 7, 8, 90.00
102013-1410ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ನಂ.50, 1ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಪಾಪಯ್ಯ ಗಾರ್ಡನ್, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.Thimayya, No. 50, 1st B Road, 2nd Phase, Papaya Garden, KHB Colony, Basaveshwarnagar, Bangalore.0.74
112013-1411ನವೀನ್.ಬಿ.ವಿ, ನಂ.13, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪ್ರಶಾಂತನಗರ, ಬೇಂಗಳೂರು.Navin BV, No. 13, 4th Main Road, 8th Cross, Prasanthanagar, Bangalore.0.73
122013-1412ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.106ರ ದಾಸರÀಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್‍ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಂತ-1)Construction of RCC Drain & Covering Slab for Dasara Village Cross Roads, Dr. Rajkumar Ward No.106, Govindarajanagar Municipal Area, Bangalore City. (Step-1)2.50
132013-1413ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.106ರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್‍ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಂತ-2)Construction of RCC Drain & Covering Slab for Dasarahalli Cross Roads, Dr. Rajkumar Ward No.106, Govindarajanagar Municipal Area, Bangalore City. (Stage -2)2.50
142013-1414ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.106ರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್‍ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಂತ-3)Construction of RCC Drain & Covering Slab for Dasarahalli Cross Roads, Dr. Rajkumar Ward No.106, Govindarajanagar Municipal Area, Bangalore City. (Step-3)2.50
152013-1415ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.106ರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್‍ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಂತ-4)Construction of RCC Drain & Covering Slab for Dasarahalli Cross Roads, Dr. Rajkumar Ward No.106, Govindarajanagar Municipal Area, Bangalore City. (Step-4)2.50
162013-1416Providing cement concrete road at Govindarajanagara 2nd main road, wardNo.106, Govindarajanagara Assembly constituency, Bangalore.Providing cement concrete road at Govindarajanagara 2nd main road, wardNo.106, Govindarajanagara Assembly constituency, Bangalore.2.50
172013-1417Providing L-sharp drain culverts in 4th cross, 2nd cros road, ward No.104 Govindarajanagara Assembly constituency, Bangalore.Providing L-sharp drain culverts in 4th cross, 2nd cros road, ward No.104 Govindarajanagara Assembly constituency, Bangalore.2.50
182013-1418Providing cement concrete road at Govindarajanagara 2nd main road, 4th cross road, ward No.104 Govindarajanagara Assembly Constituency Bangalore (Stage-1)Providing cement concrete road at Govindarajanagara 2nd main road, 4th cross road, ward No.104 Govindarajanagara Assembly Constituency Bangalore (Stage-1)2.50
192013-1419Providing cement concrete road at Govindarajanagara 2nd main road, 4th cross road, ward No.104 Govindarajanagara Assembly Constituency Bangalore (Stage-2)Providing cement concrete road at Govindarajanagara 2nd main road, 4th cross road, ward No.104 Govindarajanagara Assembly Constituency Bangalore (Stage-2)2.50
202013-1420Improvements of drains & culverts in 1st main road near Veeresh Theater, Agrahara dalarahalli in ward No.105 Govindarajanagara Assembly Constituency Bangalore (Stage-1)Improvements of drains & culverts in 1st main road near Veeresh Theater, Agrahara dalarahalli in ward No.105 Govindarajanagara Assembly Constituency Bangalore (Stage-1)2.50
212013-1421Improvements of drains & culverts in 1st main road near Veeresh Theater, Agrahara dalarahalli in ward No.105 Govindarajanagara Assembly Constituency Bangalore (Stage-2)Improvements of drains & culverts in 1st main road near Veeresh Theater, Agrahara dalarahalli in ward No.105 Govindarajanagara Assembly Constituency Bangalore (Stage-2)2.50
222013-1422ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರುವಾರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್‍ನ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Borewell workshops in BDA Layout of Rewaripur Ward from Govindarajanagar constituency in Bangalore city limits.2.50
232013-1423ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರುವಾರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್‍ನ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಡರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Motor Power Supply Project and Mini Wider Tank Works at BDA Layout of Rewaripur Ward from Govindarajanagar Assembly Constituency of Bangalore City.2.50
242013-1424ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರುವಾರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್‍ನ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೋರ್‍ವೆಲ್‍ಗೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The construction of a pipeline to the surrounding roads to Borewell, which was built in the BDA Layout of Rewaripur Ward from Govindarajanagar constituency, Bangalore city limits.2.50
252013-1425ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುಚ ಕಾಮಗಾರಿ.The tunnel well works in the 2nd mainstream of the Govindarajanagar constituency of Bangalore city limits.2.50
262013-1426ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಡರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Motor Power Supply Project and Mini Wider Tank Works on 2nd Head of Govindarajanagar Assembly Constituency of Bangalore City.2.50
272013-1427ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೋರ್‍ವೆಲ್‍ಗೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Construction of a pipeline to the surrounding roads to Borewell, which has been shifted to the 2nd mainstream of the Govindarajanagar constituency in Bangalore city limits.2.50
282013-1428ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಾಗರಭವಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.128ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್ 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್‍ವರ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-1)Construction of sewerage and construction of Kalvart (Phase I) on Chandralelout 13th Cross, Bangalore Urban Nagarbhavi Ward No.1282.50
292013-1429ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಾಗರಭವಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.128ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್ 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್‍ವರ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-2)Construction of sewerage and construction of Kalvart (Phase II) on Chandralelout 13th Cross, Bangalore Urban Nagarbhavi Ward No.1282.50
302013-1430ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಾಗರಭವಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.128ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್ 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್‍ವರ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-3)Construction of sewerage and construction of Kalvart (Phase-III) on Chandralelout 13th Cross, Bangalore Urban Nagarbhavi Ward No.1282.50
312013-1431ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಾಗರಭಾವಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.128ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್ 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್‍ವರ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-4)Construction of sewerage and construction of Kalvart (Phase-IV) on Chandralelout 13th Cross, Bangalore Nagarbhavi Ward No.1282.50
322013-1432ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಾಗರಭಾವಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.128ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್ 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್‍ವರ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-5)Construction of sewerage works on the 13th crossroads of Chandrale Layout in Bangalore Urban Nagarbhavi Ward No.128 and Kalvart Implementation (Step-5)2.50
332013-1433ಕÁವೇರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.103, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಾಳಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ (High Tech purified drinking water kiosk) ,ಕಾಮಗಾರಿKAWARIPURWARD WARD No.103, 1st Main Road at Balayya Lake Park (High Tech Purified drinking water kiosk), works7.00
342013-1434ವಾರ್ಡ್ ನಂ.125ರಲ್ಲಿ (High Tech purified drinking water kiosk) ,ಕಾಮಗಾರಿWorks on Ward No.125 (High Tech Purified drinking water kiosk), work7.00
352013-1435ಎಂ.ಸಿ.ಲೇಔಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಜಯನಗರ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.125ರಲ್ಲಿ (High Tech purified drinking water kiosk) ,ಕಾಮಗಾರಿMCLout Park at Vijayanagara Post Office in Ward No.125 (High Tech Purified drinking water kiosk), works7.00
362013-1436ವಾರ್ಡ್ ನಂ.131, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಐ.ಟಿ.ಐ ಲೇಔಟ್ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ( High Tech purified drinking water kiosk) ,ಕಾಮಗಾರಿWard No.131, 3rd Main Road, at ITI Layout Park (High Tech Purified drinking water kiosk), works7.00
372013-1437ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಾಗರಬಾವಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.128ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 16ನೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು ಮೋಟಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.16th Main Road, Chandra Layout, Bangalore City Urban Nagarbavi Ward No.128, Pumped Well Drilling Here is a motor power connection.2.50
382013-1438ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಾಗರಬಾವಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.128ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 16ನೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೋರ್‍ವೆಲ್‍ಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The 16th Main Road Chandra Layout, located at Bangalore City Nagarbavi Ward No.128, is a pipe line installation project for the borewell that has been drilled here.2.50
392013-1439ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಾಗರಬಾವಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.128ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 16ನೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೋರ್‍ವೆಲ್‍ಗೆ ಮೋಟಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.The 16th Main Road Chandra Layout, located at Bangalore City Nagarbavi Ward No.128, has a motor power connection to the borewell that has been drilled here.2.50
402013-1440ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ಕರುಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ಮಿನಿವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Dr. Govindarajanagar Assembly Constituency Near Rajkumar Ward Karumariamma Temple is a motor power supplier, a minivator tank installed here.2.50
412013-1441ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ತಿಗಳರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ಮಿನಿವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Nandahahalli Ward Tiger Plant Road, Bangalore Urban Govindarajanagar Municipal Area, is a motor vehicle supplier, a minivator tank installed here.2.50
422013-1442ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಗುಂಡುರಾವ್ ಸ್ಲಂ ಎದುರು ಪಾಯಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Agrahara Dasarahalli Ward, Govindarajagara Vidhan Sabha constituency, Bangalore Urban Development Gunduravu Slum is to work near the Payal Apartment.2.50
432013-1443ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಎಸ್.ವಿಜಿನಗರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore City Urban Govindarajanagar Assembly Constituency Cauvery Ward SVijigar, 1st Main Road, 6th Cross Road, Borewell Building.2.50
442013-1444ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Mudalapalya Ward 1st Moodalapalya Ward Moodalapalya, Bangalore Urban Govindarajan Municipal Council Area, Mudalapalya Ward 1st Floor2.50
452013-1445ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಕೆಂಪಣ್ಣನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Cauvery well drilling works at Kempanna's garden in Bangalore Govindarajanagar assembly constituency Kaveri Ward.2.50
462013-1446ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore Urban Govindarajanagar Municipal Council Area Agrahara Dasarahalli Ward Basaveshwarnagar is the 18th stretch of development project.2.50
472013-1447ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ಎಸ್.ವಿಜಿನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೆಸಿರುವ ಬೋರ್‍ವೆಲ್ ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Cauvery Ward SVijinagar 1st Main Road, 6th Cross Road, Bangalore City Urban Govindarajanagar Municipal Council Area2.50
482013-1448ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೆಸಿರುವ ಬೋರ್‍ವೆಲ್ ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Moodalapalya 1st Main Road, Moodalapalya, Bangalore Urban Govindarajanagar Municipal Council Area, Mudalapalya is a project to install a pipeline to the surrounding roads.2.50
492013-1449ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ತೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೆಸಿರುವ ಬೋರ್‍ವೆಲ್ ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The construction of a pipeline to the surrounding roads to Borewell, where the Kovirappa Ward Kempanna estate is located at Bangalore's Govindarajanagar Municipal Council.2.50
502013-1450ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, 2ನೇ ಹಂತ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Agrahara Dasarahalli Ward KHB Colony, 2nd Stage, Development of Drainage on 9th Cross, Bangalore Urban Govindarajanagar Municipal Council.2.50
512013-1451ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ಕರುಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯಿಸಿರುವ ಬೋರ್‍ವೆಲ್‍ಗೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The construction of a pipeline to the surrounding boroughs near Dr Rajkumar Ward Karumariamma Temple of Bangalore Govindarajanagar Municipal Council area.2.50
522013-1452ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ತಿಗಳರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯಿಸಿರುವ ಬೇರ್‍ವೆಲ್‍ಗೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Nandahahalli Ward Tiger Plant Road, Bangalore Urban Govindarajanagar Municipal Area, has been commissioned to install a pipeline to the surrounding roads around the bevel.2.50
532013-1453ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಎಸ್.ವಿಜಿನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ಮಿನಿವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore City Urban Govindarajanagar Municipal Corridor Cauvery Ward S.Vijinagar 1st Main Road, 6th Cross Road, Municipal Power Supply, Minivator Tank.2.50
542013-1454ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ಮಿನಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Moodalapalya Ward, 1st Main Road, Moodalapalya, Bangalore Urban Govindarajan Municipal Council Area, Mudalapalya, Motor Power Supply, Mini Water Tank.2.50
552013-1455ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಕೆಂಪಣ್ಣನ ತೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ಮಿನಿ ವಾಟÀರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore City Urban Govindarajanagar Municipal Council Cauvery Ward Kempanna's Garden is a project to install motor power supply and mini-tanks.2.50
562013-1456ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ 2ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವÀ ಕಾಮಗಾರಿ.Agrahara Dasarahalli Ward KHB Colony 2nd phase of Govindarajanagar Vidhan Sabha constituency Bangalore, 1st phase of development of sewage development.2.50
572013-1457ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ಕರುಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The Rajkumar Ward Karumariamma Temple is located near the Govindarajanagar Municipal Council of Bangalore city.2.50
582013-1458ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ತಿಗಳರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Nandahalli Ward Tiger Plant Road, Bangalore Urban Govindarajanagar Municipal Council area is a pond borer.2.50
592013-1459ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಗುಂಡುರಾವ್ ಸ್ಲಂ ಎದುರು ಸಾಯಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Agrahara Dasarahalli Ward Gunduravu Slum is a project to develop drainage near the Sail Apartment in Govindarajanagar constituency.2.50
602013-1460ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The 2nd main road of Bangalore Govindarajanagar Municipal Council area, 9th crossroads, pump motors installed on cavity well in Kaveripura and the installation of pipes.2.50
612013-1461ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Construction of pumps and pipes for installation of pump motors to the tube well drilled at the 3rd crossroads of the Govindarajanagar assembly constituency, 1st Main Road, Shivanagar.2.50
622013-1462ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಪುರ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.The Pump Motor Pump is to be constructed on the 15th crossroads of the Govindarajanagar Municipal Council, 4th Main Road, Bangalore, Kaveripu, which is the cavity well drained by Cauvery.2.50
632013-1463ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಾಮಮಂದಿರುವ ಹತ್ತಿರ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.9th Cross, 2nd Main Road of Bangalore Govindarajanagar Municipal Council, Pump Motor Electricity Project To Pipe Well Drilled Near Rama.2.50
642013-1464ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೂಜಾಶ್ರೀ ಕನ್ಸ್‍ವೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‍ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಂತ-1)RCC sewerage and cement concrete road construction work on the adjoining Poojashree Conservation Hall of the Bangalore city city Govindarajanagar constituency. (Step-1)2.50
652013-1465ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೂಜಾಶ್ರೀ ಕನ್ಸ್‍ವೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‍ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಂತ-2)RCC sewerage and cement concrete road construction work on the adjoining Poojashree Conservation Hall of the Bangalore city city Govindarajanagar constituency. (Stage -2)2.50
662013-1466ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕಾವೇರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವಡ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The 2nd Main Road of Bangalore Govindarajanagar Municipal Council area, 9th Cross, Cauvery water was set up in Kaveri and the construction of pipes.2.50
672013-1467ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ್ತೆ, ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The 3rd Cross of the Govindarajanagar Municipal Assembly Constituency, 1st Main Rusten, is the construction of the pipes and the pipes in Shivanagar.2.50
682013-1468ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಯಪ್ಪ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The 15th Cross of the Govindarajanagar Municipal Council, Bangalore 4th Main Road, the Kaveriyappa Pipe Wells and the installation of pipes.2.50
692013-1469ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಾಮಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The 9th Cross, 2nd Main Road, Bangalore Urban Govindarajanagar Municipal Council, 2th Main Road, The construction of pipes near the Ram Mandir and the pipes.2.50
702013-1470ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.106, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಸೀತಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore Rajkumar Ward No.106, Industrial Estate, Situated near the Sita Ice Cream Factory in Govindarajanagar constituency area.2.50
712013-1471ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.106, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಸೀತಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The construction of the pump motor to the tube well near the Sita Ice Cream Factory, Dr Rajkumar Ward No.106, Bangalore Urban Govindarajan Municipal Council Area,2.50
722013-1472ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಸಿ.ಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Designed to install pump motor to the pipe well at the KGG Industrial Area, 1st Rajkumar Road, 1st Rajkumar Ward, Bangalore Urban Govindarajanagar Municipal Council Area.2.50
732013-1473ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಸಿ.ಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Designed to install pump motor to the pipe well at the KGG Industrial Area, 1st Rajkumar Road, 1st Rajkumar Ward, Bangalore Urban Govindarajanagar Municipal Council Area.2.50
742013-1474ಭರತ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೀರಪ್ಪ ನಂ.42, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಇವರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.ರೂ.60,000-00Bharath C.Cin Chaveveerappa No.42 and 1st Main Road Subbanna Gordon to release funds from MLA's Area Development Fund.0.60
752013-1475ಕು.ಪ್ರತಿಮಾ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ನಾರಾಯಣ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರದ ವಾಹನವನ್ನು ಶಾಕರ ಪ್ರದೇಶಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿನಿಂದ ನಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರೂ.73,000-00Rs.73,000-00 for releasing a three-wheeler vehicle from Shakara Area Development Fund to K. Primaya N. Bin G. Narayan0.73
762013-1476ಗೋವಿಂದರಾಜು.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ನಂ.211, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಂಚಶೀಲನಗರ ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಇವರು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ. ರೂ.58,000-00Govindaraju N. Bin Nanjappa No.211, 2nd Cross, 7th Main Road, Panchachilan Moodalapalya are disabled and three-wheeled vehicle from MLA's Area Development Fund. Rs.58,000-000.58
772013-1477ಆರ್.ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ನಂ.153/1(202) 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‍ವಿಆರ್ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಇವರು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದು ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಿಂದ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು. ರೂ.74,000-00R. Mahalingaiah No.153 / 1 (202) 2th Main Road, HVR Layout Magadi Main Road is disabled by the MLAs to release a three-wheeler vehicle. Rs.74,000-000.74
782013-1478Improvements of drain in ward-106 at 12th 'c' main, Rajajinagara 6th Block.Improvements of drain in ward-106 at 12th 'c' main, Rajajinagara 6th Block.25.00
792014-151Improvements of Drain in Ward No.106, at 12th 'C' main, Rajajingar 6th Block.Improvements of Drain in Ward No.106, at 12th 'C' main, Rajajingar 6th Block.25.00
802014-152ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹತ್ತಿರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ (ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು)Serene City, Near Pipe Line and Kempegowda Park (Short Water Supply)2.50
812014-153ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.A quiet city, near the Kempegowda park is a tube well dug and motor installed.2.50
822014-154ವಾರ್ಡ್ ನಂ.104ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ಪಾರ್ಕ್‍ನ ಸುತ್ತ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Step-1 to develop around the park at a parked area within Ward No.1042.50
832014-155ವಾರ್ಡ್ ನಂ.104ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ಪಾರ್ಕ್‍ನ ಸುತ್ತ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Workshops to be constructed around Sthutnagar Nagar under Ward No.1042.50
842014-156ವಾರ್ಡ್ ನಂ.104ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ಪಾರ್ಕ್‍ನ ಸುತ್ತ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Step-3 to develop around the park at the park at Ward No No.442.50
852014-157ವಾರ್ಡ್ ನಂ.104ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ಪಾರ್ಕ್‍ನ ಸುತ್ತ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-4Work around the sanctuary park in Ward No.1042.50
862014-158ವಾರ್ಡ್ ನಂ.104ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ Uಜಿಬೋ ಅಳಪಡಿಸುವುದು ಹಂತ-1U Joe Deletion Step at Sthutnagar Park, Ward No.1042.50
872014-159ವಾರ್ಡ್ ನಂ.104ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ Uಜಿಬೋ ಅಳಪಡಿಸುವುದು ಹಂತ-2U Joe Deletion Step 2 at Sacramento Park, located within Ward No.1042.50
882014-1510ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ, 2ನೇ ಹಂತ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Agrahara Dasarahalli KHB Colony, 2nd Stage, Vivekananda Park, Development Step-12.50
892014-1511ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ, 2ನೇ ಹಂತ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Agrahara Dasarahalli KHB Colony, 2nd Stage, Vivekananda Park Developing Stage -22.50
902014-1512ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ, 2ನೇ ಹಂತ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Agrahara Dasarahalli KHB Colony, 2nd Stage, Vivekananda Park Development Step-32.50
912014-1513ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ, 2ನೇ ಹಂತ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-4Agrahara Dasarahalli KHB Colony, 2nd Phase, Vivekananda Park Developing Stage 42.50
922014-1514ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ, 2ನೇ ಹಂತ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-5Agrahara Dasarahalli KHB Colony, 2nd Stage, Vivekananda Park Developing Stage 52.50
932014-1515ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ, 2ನೇ ಹಂತ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-6Agrahara Dasarahalli KHB Colony, 2nd Stage, Vivekananda Park Developing Stage 61.50
942014-1516ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ, 1ನೇ ಹಂತ, ಬಸವನ (ಬಿಡಿಎ) ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Agrahara Dasarahalli KHB Colony, 1st phase, Basavana (BDA) Park Development Project-12.50
952014-1517ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ, 1ನೇ ಹಂತ, ಬಸವನ (ಬಿಡಿಎ) ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Agrahara Dasarahalli KHB Colony, 1st Phase, Basavan (BDA) Development Park - Step 22.50
962014-1518ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ, 1ನೇ ಹಂತ, ಬಸವನ (ಬಿಡಿಎ) ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Agrahara Dasarahalli KHB Colony, 1st Stage, Basavan (BDA) Development Park - 32.50
972014-1519ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ, 1ನೇ ಹಂತ, ಬಸವನ (ಬಿಡಿಎ) ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-4Agrahara Dasarahalli KHB Colony, 1st Phase, Basavan (BDA) Development Park - 42.50
982014-1520ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ, 1ನೇ ಹಂತ, ಬಸವನ (ಬಿಡಿಎ) ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-5Agrahara Dasarahalli KHB Colony, 1st Stage, Basavan (BDA) Development Park - 52.00
992014-1521ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ, 1ನೇ ಹಂತ, ಬಸವನ (ಬಿಡಿಎ) ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-6Agrahara Dasarahalli KHB Colony, 1st Phase, Basavan (BDA) Development Park - 62.00
1002014-1522ಶ್ರೀ ಚೆಲುವೇಗೌಡ, ನಂ.94-1, ಕನಕನಗರ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕನಕನಗರ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನೀಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Shri Cheluve Gowda, No.94-1, Kanakanagar, 4th Cross Road, Kanakanagar, Mareanahalli, Bangalore to provide three-wheeler vehicle.0.71
1012014-1523ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್.ಎಸ್, ನಂ.61, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನೀಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Mr. Umesh S., No.61, 1st Main Road, Basavanna Temple Road, Marineahalli Bangalore is a three-wheel drive vehicle.0.66
1022014-1524ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ನಂ.33, ಕನಕನಗರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಟ್ಟೇಗಾರಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನೀಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Mr. Mahadevappa bin Venkataramaiah, No.33, Kanakanagar, 1st Main Road, Pattayarapalya, Bangalore is a three-wheel drive vehicle.0.76
1032014-1525Construciton of Compound wall on the Eastern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore (stage-1)Construciton of Compound wall on the Eastern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore (stage-1)2.50
1042014-1526Construciton of Compound wall on the Eastern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore (stage-2)Construciton of Compound wall on the Eastern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore (stage-2)2.50
1052014-1527Construciton of Compound wall on the Eastern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore (stage-3)Construciton of Compound wall on the Eastern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore (stage-3)2.50
1062014-1528Construciton of Compound wall on the Eastern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore (stage-4)Construciton of Compound wall on the Eastern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore (stage-4)2.50
1072014-1529Construciton of Compound wall on the Eastern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore (stage-5)Construciton of Compound wall on the Eastern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore (stage-5)2.50
1082014-1530Construciton of Compound wall on the Eastern side and Formation of Ground by filling in with earth to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore.Construciton of Compound wall on the Eastern side and Formation of Ground by filling in with earth to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore.2.50
1092014-1531Construciton of Compound wall on the Southern side and Formation of Ground by filling in with earth to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore.Construciton of Compound wall on the Southern side and Formation of Ground by filling in with earth to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore.2.50
1102014-1532Construciton of Compound wall on the Southern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore. (stage-1)Construciton of Compound wall on the Southern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore. (stage-1)2.50
1112014-1533Construciton of Compound wall on the Southern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore. (stage-2)Construciton of Compound wall on the Southern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore. (stage-2)2.50
1122014-1534Construciton of Compound wall on the Southern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore. (stage-3)Construciton of Compound wall on the Southern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore. (stage-3)2.50
1132014-1535Construciton of Compound wall on the Southern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore. (stage-4)Construciton of Compound wall on the Southern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore. (stage-4)2.50
1142014-1536Construciton of Compound wall on the Southern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore. (stage-5)Construciton of Compound wall on the Southern side to Eidgah Maidan near Siddagangayya School, Chandra Layout, Bangalore. (stage-5)2.50
1152014-1537ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಗಳರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಏಲ್‍ದಾಸ್ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.Karnataka Tigara Public Educational Development Association, Women's Student Hall, Women's College, Govindarajagara, Eldas Layout, Bangalore Building 3rd Floor Building.10.00
1162014-1538ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಗೌಡ.ಜೆ.ಎಂ, ನಂ.16-1, ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆ, ತಿಗಳರ ತೋಟ, ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು.Mr. Veerabhadra Gowda J.M., No.16-1, Gordon Road, Tiger Plant, Nandanahalli, Bangalore to buy a three-wheeler vehicle.0.67
1172014-1539ಶ್ರೀ ನರಸೇಗೌಡ, ನಂ.50, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು.Mr. Narasagowda, No.50, 13th Crossroads, 6th Main Road, Agrahara Dasarahalli, Bangalore to buy a three-wheeler vehicle.0.72
1182014-1540ಶ್ರೀ ಜಿ.ಟಿ.ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ತೋಪಯ್ಯ, ನಂ.1305, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲುMr. GT Shankar bin Topeyya, No. 1305, 9th Cross Road, Cauvery, Bangalore to purchase a three-wheeler vehicle0.57
1192014-1541ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಂ.127, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಟ್ಟೇಗಾರಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲುMr. Chandrashekhar Bin Krishnappa, No.127, 2nd Cross, Pattayarapalya, Bangalore to buy a three-wheeler vehicle0.57
1202014-1542Improvements of RCC Drain and culverts in ward Govindarajanagar-104, Stage-1Improvements of RCC Drain and culverts in ward Govindarajanagar-104, Stage-12.50
1212014-1543Improvements of RCC Drain and culverts in ward Govindarajanagar-104, Stage-2Improvements of RCC Drain and culverts in ward Govindarajanagar-104, Stage-22.50
1222014-1544Improvements of RCC Draon and culverts in ward Govindarajanagar-104, Stage-3Improvements of RCC Draon and culverts in ward Govindarajanagar-104, Stage-32.50
1232014-1545Improvements of RCC Drain and culverts in ward Govindarajanagar-104, Stage-4Improvements of RCC Drain and culverts in ward Govindarajanagar-104, Stage-42.50
1242014-1546Improvements of RCC Drain and culverts in ward Govindarajanagar-104, Stage-5Improvements of RCC Drain and culverts in ward Govindarajanagar-104, Stage-52.50
1252014-1547Improvements of RCC Drain and culverts in ward Govindarajanagar-104, Stage-6Improvements of RCC Drain and culverts in ward Govindarajanagar-104, Stage-61.50
1262014-1548ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Mr. Ananda Bin Siddaramaiah, Govindarajanagar, Bangalore for a three-wheel drive vehicle.0.76
1272014-1549ವಾರ್ಡ್-127, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಗಾರ್ಡನ್, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward-127, Moodalapalya Energy Gardens, Road Development Work on the 3rd Cross Right Side.2.50
1282014-1550ವಾರ್ಡ್-127, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಗಾರ್ಡನ್, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward-127, Moodalapalya Energy Garden, road development work on the left side of the 3rd cross.2.50
1292014-1551ವಾರ್ಡ್-127, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಗಾರ್ಡನ್, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward-127, Mudalapalya Shakti Gordon, sewage work near the 3rd crossing Thimmegowda house.2.50
1302014-1552ವಾರ್ಡ್-127, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಗಾರ್ಡನ್, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward-127, Mudalapalya Energy Garden, sewerage work near the 3rd crossing floor mill.2.50
1312014-1553ವಾರ್ಡ್-127, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಗಾರ್ಡನ್, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward-127, Moodalapalya Energy Gardens, 3rd crossing pipeline and power connectivity.2.50
1322014-1554ವಾರ್ಡ್-127, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಗಾರ್ಡನ್, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪು ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸುವುದುWard-127, Moodalapalya Energy Garden, motor pump and tube mounting to 3rd crossed pond2.50
1332014-1555ವಾರ್ಡ್-127, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಗಾರ್ಡನ್, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward-127, Moodalapalya Energy Garden, concrete road work near the 3rd crossing of Thimmegowda.2.50
1342014-1556ವಾರ್ಡ್-127, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಗಾರ್ಡನ್, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward-127, Moodalapalya Energy Garden, concrete road work near 3rd cross floor mills.2.50
1352014-1557ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ, ನಂ.41, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Mrs. Pratibha, No.41, 4th Cross, 4th Main Road, Agrahara Dasarahalli, Bangalore for Triplicate Vehicle Purchase.0.60
1362014-1558ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌಶಿಯಾ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಬಾಷ, ನಂ.1536, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Mrs. Gaussian Bin Syed Basha, No. 1536, 5th Cross, Corporation Colony, Govindarajanagar, b. For a three-wheel drive vehicle.0.75
1372014-1559ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬಿನ್ ಪದ್ಮರಾಜು, ನಂ.154-3, 20ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಸಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Mrs. Gangotri bin Padmaraju, No.154-3, 20th Main Road, 4th Cross Road, Marineahalli, Vijayanagara, Bell. For a three-wheel drive vehicle.0.72
1382014-1560ಶ್ರೀ ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಸಿ.ಲೇಔಟ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Mr. M. Venkatesh bin Muniswami, MC Layout, Vijayanagara, b. For a three-wheel drive vehicle.0.75
1392014-1561Providing leak proof to Govt Bheerappa primary school in ward Govindarajanagara-104Providing leak proof to Govt Bheerappa primary school in ward Govindarajanagara-1042.50
1402014-1562Providing leak proof to Govt High school in ward Govindarajanagara-104Providing leak proof to Govt High school in ward Govindarajanagara-1042.50
1412014-1563Providing Steel railings grill steps at 12rh C main 6th block Tajajinagar in Ward No.106Providing Steel railings grill steps at 12rh C main 6th block Tajajinagar in Ward No.1062.50
1422014-1564Providing leak proof to Govt Disponsary Hospotal W.Qrts and city Central library building at Police Qtrs. Magadi road in Ward Dr. Rajakumar-106.Providing leak proof to Govt Disponsary Hospotal W.Qrts and city Central library building at Police Qtrs. Magadi road in Ward Dr. Rajakumar-106.2.50
1432014-1565Providing leak proof to Govt Health Centre Hospital and Veterinary Hospital at Saraswathinagar in Ward-126.Providing leak proof to Govt Health Centre Hospital and Veterinary Hospital at Saraswathinagar in Ward-126.2.50
1442014-1566ಕು.ಜಯಮ್ಮ, ರಂತನಾಥಪುರ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು.To buy artificial leg for K.Jayamma, Ranthnathapura, KamakshiPalya, Bangalore.0.08
1452014-1567ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ 50 ಬೆಂಚಸ್ ಖರೀದಿಸಲು (ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ.8,354-00) ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್, ಬೆಂ.Karnataka State Forest Industries Corporation, Bangalore. To purchase 50 benches for the benefit of Government Urdu primary school (Rs.8,354-00 per).4.17
1462014-1568ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Shri MV Chandrashekhar, Shri Ganesh Temple, 8th Main Road, M.C. For the purchase of audio equipment for the Layout, Bangalore.0.12
1472014-1569ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್, ನಂ.31, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಂಜೀವಿನಿನಗರ, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Sunil Kumar bin GB Suresh, No.31, 1st Main Road, 6th Cross Road, Sanjeevininagar, Moodalapalya, Bangalore for three-wheeler purchase.0.73
1482014-1570ಮಹಮ್ಮದ್ ಆರೀಪ್ ಬಿನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೀರ್ ಪಾಷ, ನಂ.750-723, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Mohammed Arif Bin Muhammad Peer Pasha, No.750-723, 9th Cross, Gangondanahalli, Bangalore for three-wheeler purchase.0.87
1492014-151ಬೆಂ.ನ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.131ರ ಕೆಂಪಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಸಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Construction of concrete drainage to the main temple of Grama Devotees Sri Sallapuramma Temple from Kempanna's house at Nandahahalli Ward No.131 of Govindarajanagar constituency, Belgaum.2.50
1502015-162ಬೆಂ.ನ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.131ರ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಸಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Construction of concrete sewers from the Siddappa house of Nandahalli Ward No.131 of Govindarajanagar constituency to Belgaum, Sri Grama Devotees Sri Sallapuramma Temple.2.50
1512015-163Providing RCC Retaining wall and improvements to Ganapathi Temple complex at 10th B cross road of ward No.106, Dr.Rajkumar ward Agrahara DasarahalliProviding RCC Retaining wall and improvements to Ganapathi Temple complex at 10th B cross road of ward No.106, Dr.Rajkumar ward Agrahara Dasarahalli13.60
1522015-164Providing Benches, Karb, tiles for platform at M.C.layout park opp.Vijayanagara post office in ward No.125 (Stage-1)Providing Benches, Karb, tiles for platform at M.C.layout park opp.Vijayanagara post office in ward No.125 (Stage-1)2.50
1532015-165Providing Benches, Karb, tiles for platform at M.C.layout park opp.Vijayanagara post office in ward No.125 (Stage-2)Providing Benches, Karb, tiles for platform at M.C.layout park opp.Vijayanagara post office in ward No.125 (Stage-2)2.50
1542015-166Providing Benches, Karb, tiles for platform at M.C.layout park opp.Vijayanagara post office in ward No.125 (Stage-3)Providing Benches, Karb, tiles for platform at M.C.layout park opp.Vijayanagara post office in ward No.125 (Stage-3)2.50
1552015-167Providing Benches, Karb, tiles for platform at M.C.layout park opp.Vijayanagara post office in ward No.125 (Stage-4)Providing Benches, Karb, tiles for platform at M.C.layout park opp.Vijayanagara post office in ward No.125 (Stage-4)2.50
1562015-168Supply of learning education kits to Anganwadi & Govt., Primary schoolsSupply of learning education kits to Anganwadi & Govt., Primary schools1.50
1572015-169ಬೆಂ.ನ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗ್ರಹಾರದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾ.ನಂ.105 ವಿವೇಕನಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿರು ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Belgaum, Govindarajanagar assembly constituency Agrahadasarahalli V.No.105 The construction of the pipes to the tube well drilled under the short water scheme for the road around Vivekananda Park.2.50
1582015-1610ವಿಜಯನಗರ ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆConstruction of the Vijayanagar branch library8.22
1592015-1611Providing ornamental frill at Gundanna Govt., school in Ranganathapura in Ward Kaveripura-103.Stage-1Providing ornamental frill at Gundanna Govt., school in Ranganathapura in Ward Kaveripura-103.Stage-12.50
1602015-1612Providing ornamental frill at Gundanna Govt., school in Ranganathapura in Ward Kaveripura-103.Stage-2Providing ornamental frill at Gundanna Govt., school in Ranganathapura in Ward Kaveripura-103.Stage-22.50
1612015-1613Providing ornamental frill at Gundanna Govt., school in Ranganathapura in Ward Kaveripura-103.Stage-3Providing ornamental frill at Gundanna Govt., school in Ranganathapura in Ward Kaveripura-103.Stage-32.50
1622015-1614Providing ornamental frill at Gundanna Govt., school in Ranganathapura in Ward Kaveripura-103.Stage-4Providing ornamental frill at Gundanna Govt., school in Ranganathapura in Ward Kaveripura-103.Stage-42.50
1632015-1615Improvement to Gazebbo and Granite Benches at Srikrishna Kanaka park (Thimmenahalli park) stage-1Improvement to Gazebbo and Granite Benches at Srikrishna Kanaka park (Thimmenahalli park) stage-12.50
1642015-1616Improvement to Gazebbo and Granite Benches at Srikrishna Kanaka park (Thimmenahalli park) stage-2Improvement to Gazebbo and Granite Benches at Srikrishna Kanaka park (Thimmenahalli park) stage-22.50
1652015-1617Improvement to Gazebbo and Granite Benches at Srikrishna Kanaka park (Thimmenahalli park) stage-3Improvement to Gazebbo and Granite Benches at Srikrishna Kanaka park (Thimmenahalli park) stage-32.50
1662015-1618Improvement to Gazebbo and Granite Benches at Srikrishna Kanaka park (Thimmenahalli park) stage-4Improvement to Gazebbo and Granite Benches at Srikrishna Kanaka park (Thimmenahalli park) stage-42.50
1672015-1619Construction of Yoga hall and Granite Benches at GKW layout park in W.N.126, Maruthimandira Stage-1Construction of Yoga hall and Granite Benches at GKW layout park in W.N.126, Maruthimandira Stage-12.50
1682015-1620Construction of Yoga hall and Granite Benches at GKW layout park in W.N.126, Maruthimandira Stage-2Construction of Yoga hall and Granite Benches at GKW layout park in W.N.126, Maruthimandira Stage-22.50
1692015-1621Construction of Yoga hall and Granite Benches at GKW layout park in W.N.126, Maruthimandira Stage-3Construction of Yoga hall and Granite Benches at GKW layout park in W.N.126, Maruthimandira Stage-32.50
1702015-1622Construction of Yoga hall and Granite Benches at GKW layout park in W.N.126, Maruthimandira Stage-4Construction of Yoga hall and Granite Benches at GKW layout park in W.N.126, Maruthimandira Stage-42.50
1712015-1623ಬೆಂ.ನ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾದರಿ ಶೌಚಾಲಯದ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿBelgaum, Dr. Govindarajanagar Assembly Constituency Dr. For the repair of PR Ambedkar Stadium and for public repair toilet repair2.50
1722015-1624ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಲುImplement electrical and tanks to the pond2.50
1732015-1625ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1ನೇ ಹಂತPublic Toilet Development 1st Phase2.50
1742015-1626ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2ನೇ ಹಂತThe 2nd stage of public toilet development2.50
1752015-1627ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3ನೇ ಹಂತPublic Toilet Development 3rd Stage2.50
1762015-1628ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4ನೇ ಹಂತ4th stage of public toilet development2.50
1772015-1629ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5ನೇ ಹಂತ5th stage of public toilet development2.50
1782015-1630ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 6ನೇ ಹಂತ6th stage of public toilet development2.50
1792015-1631ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 7ನೇ ಹಂತ7th stage of public toilet development2.50
1802015-1632Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-1Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-12.50
1812015-1633Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-2Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-22.50
1822015-1634Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-3Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-32.50
1832015-1635Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-4Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-42.50
1842015-1636Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-5Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-52.50
1852015-1637Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-6Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-62.50
1862015-1638Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-7Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-72.50
1872015-1639Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-8Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-82.50
1882015-1640Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-9Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-92.50
1892015-1641Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-10Construction of platform & Granite benchesf and karb stone at Ambedkar Stadium in W.N.106, Stage-102.50
1902015-1642ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಬಿನ್ ಶಚಿಷುದ್ದೀನ್, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.Nizamuddin bin Shachushuddin, Gangondanahalli, bm. About Triplicane Vehicles.0.76
1912015-1643ತೇಹಜಾನ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.Tehajan Pasha Bin Abdul, Gangondanahalli, b. About Triplicane Vehicles.0.76
1922015-1644ರಿಯಾಜ್ ಬಿನ್ ನವಾಬ್ ಜಾನ್ ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.Riyaz bin Nawab John Gangondanahalli, bm. About Triplicane Vehicles.0.76
1932015-1645ಉಬೇದ್ ಬಿನ್ ಅಮೀಜಾನ್ ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.Ubed bin Amijan Gangondanahalli, b. About Triplicane Vehicles.0.76
1942015-1646ಅಸ್ಲಾಂ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಬೇಗ್, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.Aslam Khan bin Ahmad Beg, Gangondanahalli, bm. About Triplicane Vehicles.0.76
1952015-1647ಜೆ.ಎಂ.ಲP್ಪ್ಷ್ಮಣ್‍ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ನಂ.1399, ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿJ.M.L.P.Phmmannayak Bin Nagendra Nayak, No. 1399, Corporation Colony, Govindarajanagar, b. For them to buy a tricycle vehicle0.77
1962015-1648ಪಿ.ನಂಜಚಾರಿ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಚಾರ, ನಂ.23, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಹಿಂಭಾಗ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.P. Nanjachari bin Folklore, No. 23, 21st Main Road, 18th Cross Road, Maruti Mandir, Vijayanagara, b. For a three-wheel drive vehicle.0.76
1972015-1649ಎನ್.ಗೋವಿಂದರಾಜು, ನಂ.651, ರಂಗನಾಥಪುರ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.N. Govindaraju, No.651, Ranganathapura, 2nd Main Road, KamakshiPalya, b. For a three-wheel drive vehicle.0.70
1982015-1650ಶಬಿರ್ ಬಿನ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್, ನಂ.162, ಕನಕ ನಗರ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು.Shabir bin Hussein Saab, No.162, Kanaka Nagar, Marenahalli, b. To apply a synthetic leg to them.2.00
1992015-1651ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ವಾ.ನಂ.126, ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಕನಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಭಾಗ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore City, Va. 126, Maruti Mandir, Priyadarshini Layout, 6th Strike Back to Kanaka School.2.50
2002015-1652ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ವಾ.ನಂ.126, ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಕನಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಭಾಗ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್, ಪೈ¥ಲೈನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore City, Va. 126, Maruti Mandir, Priyadarshini Layout, Pump Motor, Pipe Line and Electrification work on the 6th crossing of Kanaka School.2.50
2012015-1653ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಟೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯು ಮಾದರಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The Moodalapalya Tent Road is a sample road, where solar lights are installed.6.70
2022015-1654ಕೆ.ಸುಜಾತ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಂ.25, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ.ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.K. Sujatha Bin Krishnamurthy, No. 25, 3rd Cross, Agrahara Dasarahalli, BMTC for a three-wheeler purchase.0.79
2032015-1655ಬೆಂ.ನ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.103, ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿಪುರ 1ನೇ ಎ ಮಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಂತ-1)Concrete road construction work from BM, Ward No.103, Mahadeswara Temple Road to Kaveri 1st Century A. (Step-1)2.50
2042015-1656ಬೆಂ.ನ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.103, ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿಪುರ 1ನೇ ಎ ಮಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಂತ-2)Concrete road construction work from BM, Ward No.103, Mahadeswara Temple Road to Kaveri 1st Century A. (Stage -2)2.50
2052015-1657ಜಿ.ಹೆಚ್.ತುಳಸೀಧರ, ನಂ.4, ಜೆ.ಬ್ಲಾಕ್, 12ಬಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-10 ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿGHT Tulsidar, No.4, J.Black, 12B, Main Road, Rajajinagar, Bangalore -10 for Triplicate Vehicle Purchase0.89
2062015-1658Construction rain water harvest, Granite Benches & other development works (Stage-1)Construction rain water harvest, Granite Benches & other development works (Stage-1)2.50
2072015-1659Construction rain water harvest, Granite Benches & other development works (Stage-1)Construction rain water harvest, Granite Benches & other development works (Stage-1)2.50
2082015-1660Construction rain water harvest, Granite Benches & other development works (Stage-1)Construction rain water harvest, Granite Benches & other development works (Stage-1)1.00
2092015-1661ವÁರ್ಡ್ ನಂ.105, ಎಂ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ನವೀನ್ ಉದ್ಯಾವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-1)Establishment of Children's Playing Equipment at Naveen Park (Step -1), Ward No.105, MC Layout,2.50
2102015-1662ವÁರ್ಡ್ ನಂ.105, ಎಂ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ನವೀನ್ ಉದ್ಯಾವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-2)Admission to Children's Playing Equipment (Phase-II) at VAIR No.105, MC Layout, Navin Park2.50
2112015-1663ವÁರ್ಡ್ ನಂ.105, ಎಂ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ನವೀನ್ ಉದ್ಯಾವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-3)Admission to Children's Playing Equipment at Naveen Park (Step-3), Varde No.105, MC Layout,2.50
2122015-1664ವÁರ್ಡ್ ನಂ.105, ಎಂ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ನವೀನ್ ಉದ್ಯಾವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-4)Admission to Children's Playing Equipment at Naveen Park (Step-4), Ward No.105, MC Layout,2.50
2132015-1664ವÁರ್ಡ್ ನಂ.105, ಎಂ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ನವೀನ್ ಉದ್ಯಾವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-5)Establishment of Children's Playing Equipment at VAIR No.105, MC Layout, Navin Park (Step-5)2.00
2142015-1666ವÁರ್ಡ್ ನಂ.105, ಎಂ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ನವೀನ್ ಉದ್ಯಾವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-6)Establishment of Children's Playing Equipment at VAIR No.105, MC Layout, Navin Park (Step-6)2.00
2152015-1667Construction of Yoga Hall at ward no.125, Sri Prasanna Ganapathi Temple near Amarjyothinagar (Stage-1)Construction of Yoga Hall at ward no.125, Sri Prasanna Ganapathi Temple near Amarjyothinagar (Stage-1)2.50
2162015-1668Construction of Yoga Hall at ward no.125, Sri Prasanna Ganapathi Temple near Amarjyothinagar (Stage-2)Construction of Yoga Hall at ward no.125, Sri Prasanna Ganapathi Temple near Amarjyothinagar (Stage-2)2.50
2172015-1669Construction of Yoga Hall at ward no.125, Sri Prasanna Ganapathi Temple near Amarjyothinagar (Stage-3)Construction of Yoga Hall at ward no.125, Sri Prasanna Ganapathi Temple near Amarjyothinagar (Stage-3)2.50
2182015-1670Construction of Yoga Hall & Other development works at ward No.104, Kanakakrishna Park (Stage-1)Construction of Yoga Hall & Other development works at ward No.104, Kanakakrishna Park (Stage-1)2.50
2192015-1671Construction of Yoga Hall & Other development works at ward No.104, Kanakakrishna Park (Stage-2)Construction of Yoga Hall & Other development works at ward No.104, Kanakakrishna Park (Stage-2)2.50
2202015-1672Construction of Yoga Hall & Other development works at ward No.104, Kanakakrishna Park (Stage-3)Construction of Yoga Hall & Other development works at ward No.104, Kanakakrishna Park (Stage-3)2.50
2212015-1673Construction of Yoga Hall & Other development works at ward No.104, Kanakakrishna Park (Stage-4)Construction of Yoga Hall & Other development works at ward No.104, Kanakakrishna Park (Stage-4)2.50
2222015-1674ಗೋವಿಂದರಾಜು ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ, ನಂ.21, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-72 ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿGovindaraju N bin Nanjappa, No. 21, 2nd Cross, 2nd Main Road, Moodalapalya, Bangalore -72 for Triplicate Vehicle Purchase0.73
2232015-1675ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ, ನಂ.12, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ 'ಡಿ' ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ,, ಬೆಂಗಳೂರು-79 ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿMr. Shivashankar CR Bin Rajanna, No. 12, 4th Main Road, 1st D 'crossroads, Agrahara Dasarahalli, Bangalore -79 for three-wheeler vehicle purchase0.76
2242015-1676ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್‍ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ, ನಂ.14-4, ಪೋಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್, ಪೋಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿMr Mithung Gowda Bin Boraiah, No. 14-4, Police Quartus, Police Colony, Magadi Road, Bangalore for Triplicate Vehicle Purchase0.79
2252015-1677ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ರಘು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನಂ.201, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಂಚಶೀಲನಗರ, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿMr. GS Raghu bin Narayanaappa, No.2, 7th Cross, 2nd Main Road, Panchsheesh, Moodalapalya, Bangalore for Triplicate Vehicle Purchase0.73
2262015-1678ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಎನ್.ರಾಜು, ನಂ.21, ಮಹದೇರ್ಶವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗನಾಥಪುರ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-79 ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿShri Jayamma Kom N Raju, No. 21, for Triplicate Vehicle Purchase to Mahadeeshwar Temple at Ranganathapura, Magadi Road, KamakshiPalya, Bangalore -790.78
2272015-1679ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಸಂತೋಷ್, ನಂ.21, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಂಚಶೀಲನಗರ, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-72 ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲುMrs. Geeta Kom Santosh, No. 21, 7th Cross, 2nd Main Road, Panchsheesh, Moodalapalya, Bangalore -72 to buy a three-wheeler0.77
2282015-1680ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:104, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-1).Ward No. 104, Bangalore Urban, Govindarajanagar, Assembly Constituency Ward: 104, Implementation of Children's Sporting Goods at Thimmanahalli Park (Step -1).2.50
2292015-1681ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:104, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-2).Ward No. 104, Bangalore Urban, Govindarajanagar, Assembly Constituency Ward: 104, Implementation of Children's Sporting Goods at Thimmanahalli Park (Step 2).2.50
2302015-1682ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:104, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-3).Ward No. 104, Bangalore Urban, Govindarajanagar, Assembly Constituency: 104, Implementation of Children's Sporting Goods at Thimmanahalli Park (Step-3).2.50
2312015-1683ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:104, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-4).Ward No. 104, Bangalore Urban, Govindarajanagar, Assembly Constituency Ward: 104, Implementation of Children's Sporting Goods at Thimmanahalli Park (Step-4).2.50
2322015-1684ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:104, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-5).Ward No. 104, Bangalore Urban, Govindarajanagar, Assembly Constituency Ward: 104, Implementation of Children's Sporting Goods at Thimmanahalli Park (Step-5).2.00
2332015-1685ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವಾನಂದನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘಟಕ.Sivanandanagar Main Road Drinking Water Unit is located on the Govindaraja Nagar constituency.4.50
2342015-1686ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವಾನಂದನಗರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ.Sivanandanagar Drinking Water Unit Building, Govindarajah Nagar Assembly Constituency.3.40
2352015-1687ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರುಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘಟಕ.Magadi Road Drinking Water Unit near Karumariamma Temple, Govindarajah Nagar Assembly Constituency.4.50
2362015-1688ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರುಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ.Magadi Road Drinking Water Unit Building near Karumariamma Temple, Govindarajah Nagar Assembly Constituency.3.40
2372015-1689ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಎದುರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘಟಕ.Dr. Govindarajan of the Legislative Assembly of the Govt Drinking water unit opposite BR Ambedkar Stadium.4.50
2382015-1690ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಎದುರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ.Dr. Govindarajan of the Legislative Assembly of the Govt Building a drinking water unit opposite the BR Ambedkar Stadium.3.40
2392015-1691ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್-106ರ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು 1ನೇ ಹಂತ.Govindarajah Nagar Assembly Constituency Ward -106 Dr 1st stage to paint BR Ambedkar indoor stadium.1.50
2402015-1692ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್-106ರ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು 2ನೇ ಹಂತ.Govindarajah Nagar Assembly Constituency Ward -106 Dr 2nd stage to paint BR Ambedkar indoor stadium.1.50
2412015-1693ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್-126ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಕೆಡಬ್ಮ್ಯೂ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಂತ-1.Government Primary and High School Rooms Repair Level -1 in Marineahalli GKDU Layout Maruti Mandir Ward-126 at Govindarajah Nagar Assembly Constituency.2.50
2422015-1694ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್-126ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಕೆಡಬ್ಮ್ಯೂ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಂತ-2.Government Primary and High School Rooms Repair Step 2 in Mareanahalli GKDU Layout, Maruti Mandir Ward-126 at Govindarajah Nagar Assembly Constituency.2.50
2432015-1695ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್-126ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಕೆಡಬ್ಮ್ಯೂ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಂತ-3,Government Primary and High School Rooms Repair Step-3 at Marenahalli GKDU Layout, Maruti Mandir Ward-126 at Govindarajah Nagar Assembly Constituency,2.50
2442015-1696ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್-126ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಕೆಡಬ್ಮ್ಯೂ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಂತ-4,Government Primary and High School Rooms Repair Step-4 at Marenahalli GKDU Layout, Maruti Mandir Ward-126 at Govindarajah Nagar Assembly Constituency,2.50
2452015-1697ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್-126ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಕೆಡಬ್ಮ್ಯೂ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಂತ-5,Government primary and high school rooms repair stage -5 in Marenahalli GKDU Layout, Maruti Mandir Ward-126 at Govindarajah Nagar Assembly Constituency,2.50
2462015-1698ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್-126ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಕೆಡಬ್ಮ್ಯೂ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಂತ-6,Government Primary and High School Rooms Repair Step 6, at Marenahalli GKDU Layout, Maruti Mandir Ward-126 at Govindarajah Nagar Assembly Constituency,0.50
2472015-1699ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:103ರ ಪಂಚಶೀಲನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore City, Govindarajanagar Municipal Council Cauvery Ward No: Pure drinking water unit at 103 panchayat bus stand.8.00
2482015-16100ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:103ರ ಪಂಚಶೀಲನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore City, Govindarajanagar Municipal Council Cauvery Ward No: Pure drinking water unit at 103 panchayat bus stand.4.50
2492015-16101ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ (ಟಿಟಿಎಂಸಿ) ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore Metropolitan Transport Bus Station and Commercial Complex (TTMC), located in the Bangalore City and Govindarajanagar constituency, is a clean drinking water unit.4.50
2502015-16102ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ (ಟಿಟಿಎಂಸಿ) ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore Metropolitan Transport Bus Station and Commercial Complex (TTMC), located in the Bangalore city and Govindarajanagar constituency, is the construction of a clean drinking water unit.4.50
2512015-16103ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ -131ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗದ ಬಳಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The construction of a clean drinking water plant near the Nandahalli Ganesh temple front of Nandahalli Ward -131 belonging to the Govindarajanagar constituency, Bangalore city.8.00
2522016-171ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:105, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರೆಫರಲ್ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಎಂ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No: 105, Agrahara Dasarahalli, 8th Cross Road, Municipal Corporation Referral Maternity Hospital, MCC Building, Clean Drinking Water Unit.8.00
2532016-172ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:105, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರೆಫರಲ್ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಎಂ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore Urban, Govindarajan Municipal Council Ward Ward: 105, Agrahara Dasarahalli, 8th Cross, Municipal Corporation Referral Maternity Hospital, M.C. Layout, Establishment of Clean Drinking Water Unit.4.50
2542016-173ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:105, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.Wards No. 105: Govindarajanagar Municipal Council, Bangalore, Agrahara Dasarahalli, 17th Cross, Construction of Clean Drinking Water Unit.8.00
2552016-174ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:105, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No: 105, Govindarajanagar Municipal Council Ward, 105, Agrahara Dasarahalli, 17th Cross, Construction of Clean Drinking Water Unit Building.4.50
2562016-175ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ.ಎಂ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿMr. KH Rajesh bin Krishnamurthy for M. for purchase of Trichakravana0.77
2572016-176ಶ್ರೀ ತಜ್ಮುಲಾಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅನ್ವರ್ ಖಾನ್ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿMr. Tajmul Khan bin Anwar Khan for the purchase of Trichakravana0.80
2582016-177ಕು|| ಗೀತಾ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕಣ್ಣನ್ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿKu Geeta bin Late Kannan for purchase of Trichakravana0.77
2592016-178ಕು|| ಶೋಭಾ ಕುಂಭಾರ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕುಂಭಾರ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿKu Shobha Kumbhara bin ramappa for Kumbhara for the purchase of Trichakravana0.77
2602016-179ಶ್ರೀ ಕೆ. ಅಲ್ವಾರ್ ಬಿನ್ ಕುಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿMr. K. For Alwar bin Kuppaswamy's purchase of Trichakravana0.74
2612016-1710ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತ.ಆರ್ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿFor Mrs. Mamata R for purchase of Trichakravana0.76
2622016-1711ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್-126ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಧುರಾನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Maduranagar, Nagarabhavi Main Road, Maruti Mandir Ward-126 at Govindarajanagar Assembly Constituency, Bangalore is the construction of a clean drinking water plant.0.00
2632016-1712ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ -126ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಧುರಾನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Maduranagar, Nagarabhavi Main Road, Maruti Mandir Ward-126 at Govindarajanagar Assembly Constituency, Bangalore is the construction of a clean drinking water unit.0.00
2642016-17ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ ವಾರ್ಡ್-127ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ಶಕ್ತಿಗಾರ್ಡನ್, ವಿವೇಕನಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನುನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Work to set up a clean drinking water plant near Kalyanagar, Shaktargarh, Vivekananda Park, Kalyanagar Ward -127, Govindarajanagar Municipal Council, Bangalore City.12.50
2652016-1713ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ -126ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅನುಭವನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The 1st crossroads of Maruti Mandir Ward -126 at Govindarajanagar constituency, Bangalore, Anuvavnagar, Nagarabhavi main road is the construction of a clean drinking water unit.0.00
2662016-1714ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ -126ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅನುಭವನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The 1st crossroads of Maruti Mandir Ward-126 at Govindarajanagar constituency, Bangalore, Anubhavnagar, Nagarabhavi main road is the construction of a clean drinking water unit here.0.00
2672016-17ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿಪುರ, ಸಮುದಾಯದ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್-103 ರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Works to set up a clean drinking water unit at Ward-103 near Cauvery, Community of Govindarajanagar constituency, Bangalore.12.50
2682016-1715ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, #36, 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-40ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Sri Chandrakanta, # 36, 7th Main Road, 4th Cross, Subbanna Garden, Bangalore-40 for purchase of Trichakravana.0.71
2692016-1716ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ 105ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಉದ್ಯಾನವನ ಬಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ.KHB Colony near Vivekananda Park, Ward 105, Govindarajanagar Municipal Council, Bangalore is the founder of a clean drinking water unit.9.50
2702016-1717ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ನಂ.20, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ನಾಗರಭಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರುMr. Sunil bin Mariyappa No.20, 3rd Cross, Nagarabavi, Bangalore0.83
2712016-1718ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾವೇರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ 103ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.The Kaveri government government primary school building in Kaveri Ward 103 in Govindarajanagar constituency of Bangalore city has been destroyed.8.00
2722016-1719ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ 131ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂತರಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Pantalapalya government primary school building work at Nandahalli Ward 131 in Govindarajanagar constituency of Bangalore city.12.00
2732016-1720ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗರಭಾವಿ ವಾರ್ಡ್ 128ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಭಾವಿ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Concrete Road and Mori construction work on Nagarabavi 3rd crossing of Nagarbavi Ward 128 of Govindarajanagar constituency, Bangalore.12.00
2742016-1721ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಾರ್ಡ್-104ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Govindarajanagar Government Primary School Building, Govindarajanagar Ward - 104, Govindarajanagar Assembly Constituency, Bangalore.14.00
2752016-1722ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಡದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Workshop for setting up children's equipment for the KHB Colony park at Dasarahalli Ward in Govindarajanagar constituency of Bangalore City.7.00
2762016-1723ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ:- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್-105ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Replacement Work: -Development work at Vivekananda Park on Dasarahalli Ward -105 of Bangalore Govindarajanagar constituency. Not Available
2772016-1724ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:131ರ ಪಂತರಪಾಳ್ಯದ ಸ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Nandahalli Ward No: 131 Pantalapalya Slum in Bangalore Urban Govindarajanagar Assembly Constituency is a clean drinking water unit.8.00
2782016-1725ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:131ರ ಪಂತರಪಾಳ್ಯದ ಸ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Nandahalli Ward No: 131 Pantalapalya Slum in Bangalore Urban Govindarajanagar Assembly Constituency is a clean drinking water unit.4.50
2792016-1726ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಚಿಕೇತನ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.Toilet Building at Nachiketan Park in Bangalore Govindarajanagar Assembly Constituency.8.50
2802016-1727ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಭಾವಿ ವಾರ್ಡ್, ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಯು.ವಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಓ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು.Bangalore Urban Govindarajanagar Assembly Constituency Nagarabhavi Ward, Pure Drinking Water Unit is to set up UV and RO in front of Durgaparameshwari temple.9.00
2812016-1728ಶ್ರೀ ಮಾದೇಶ ಎಂ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ನಂ.1138, 4ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲುMr. Maeda M. Bin Shri Mahalingappa, No. 1138, 4th B Main Road, MC Pattawane, Vijayanagara, Bangalore to buy a three-wheeler vehicle0.83
2822016-1729ಶ್ರೀ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಕರಿಯಪ್ಪ, ನಂ.7/1, ಎಫ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-72, ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲುMr. Muniswami CK Bin Shri Kariyappa, No.7 / 1, F Horizon, Kalyanagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-72, to buy a three-wheeler vehicle0.83
2832016-1730ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:104ರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore Urban District, Govindarajanagar Assembly Constituency Ward: 104 The Clean Drinking Water Unit at Govindarajanagar 7th Cross.12.50
2842016-1731ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಾ||ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:106ರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಕಾಮಗಾರಿDr. Rajkumar Ward, Bangalore Urban District, Govindarajanagar Assembly Constituency: 106 Govindarajan Government School Nearly Clean Drinking Water Unit12.50
2852016-1732ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವಾನಂದನಗರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Work on establishing a clean drinking water unit at Shivanand Nagar, Govindarajanagar constituency, Bangalore Urban District.5.00
2862016-1733ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:126ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಕೆಡಬ್ಮ್ಯೂ ಲೇಔಟ್ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Maruti Mandir Ward No. Govindarajanagar Assembly Constituency: Model Toilet Compost Bit and other development work at GKDUB Layout Park within 126.13.00
2872016-1734ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ 104ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Govindarajanagar Assembly Constituency Ward 104 is a government high school compound construction work.5.00
2882017-181ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಯ್ಯMrs. Manjula bin Sivanjayya0.81
2892017-182ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನರಸೇಗೌಡSri Shivakumar bin Narasagowda0.81
2902017-183ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಪಿ.ರಾಜರಾವ್Mrs. Savitabai Kom P. Rajajav0.81
2912017-184ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಬಾಬು ಬಿನ್ ಲೇಟ್.ಅಯಳಪ್ಪMr. Smallbub bin Late. Ayalappa0.81
2922017-185ಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪMr. Murthy bin Lingappa0.81
2932017-186ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಕೆ.ನಾರಾಯಣMrs. N.Vijayalakshmi Kom K Narayana0.81
2942017-187ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪMr. Rajasekhar bin Muniswamappa0.81
2952017-188ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಎಲ್ಲಪ್ಪMrs. Girija bin Muniellappa0.81
2962017-189ಶ್ರೀ ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯMr. B. Rajasekhar bin Boraiah0.81
2972017-1810ಶ್ರೀ ವರದರಾಜು ಬಿನ್ ವೀರಚಾರ್Sri Varadaraju bin Veerachar0.81
2982017-1811ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿMrs. Gayatri1.25
2992017-1812ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್Mr. Umesh0.81
3002017-1813ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.103, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Cauvery Ward No.103, Govindarajanagar Assembly Constituency, Clean Drinking Water Unit Near Sai Baba Temple.12.50
3012017-1814ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಭಾವಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.128, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಂಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Govindarajanagar Assembly Constituency Nagarabavi Ward No.128, Gangaondanahalli Rock Area is a clean drinking water unit here.14.00
3022017-1815ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.131, ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Nandanahalli Hall Ward No.131, Govindarajanagar Assembly Constituency is a clean drinking water unit near the Shiva temple.12.50
3032017-1816ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.131, ಐ.ಟಿ.ಐ ಲೇಔಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Clean Drinking Water Unit at Nandanahalli Ward No.131 and ITI Layout of Govindarajanagar Assembly Constituency.12.50
3042017-1817ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ಬಿಡಿಎ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Clean drinking water unit near Kandaanagar, BDA Bridge, Govindarajanagar assembly constituency.12.50
3052017-1818ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.104ರ ಬೀರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Govindarajanagar Assembly Constituency Govindarajanagar Ward No.104 Beerappa Government Primary and High School Compound Construction Work.7.00
3062017-1819ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಬಾವಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.128, ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore City, Govindarajanagar Assembly constituency, Nagarabavi Ward No.128, Eidga Ground Development Work.20.00
3072017-1820ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇvದÀ್ರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Construction of CCTV cameras in Govindarajanagar area of ​​Bangalore city, Govindarajanagar Assembly constituency.10.00
3082017-1821ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.131, ಅಂಡರ್‍ಪಾಸ್ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore City, Govindarajanagar assembly constituency, Nandanahalli Ward No 131, Underpass street lamp works.5.00
Source:Citizen Matters
Credit:Navya P K
License:CC BY-SA 2.5 IN: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 India
Notes:http://kllads.kar.nic.in/Reports.aspx

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*