Karnataka Assembly Constituency No 169 (CHICKPET) – MLA Local Area Development Funds : 2013-2018

Check the MLA for each constituency here , check the BBMP wards in this constituency here.

Sl No.
Financial Year
Sl No
Work Name Original (Kannada/English)
Work Name Rough Translation (English)
Value (In Rs. Lakhs)
12013-141ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.153 ಜಯನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಬಾಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿChackpet Assembly Constituency Ward No.153 Bazi Street in Jayanagar Ward, Construction of Tube Well Drilling and Water Tank2.50
22013-142ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನರಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿElectricity connections and machinery and pipeline work2.50
32013-143ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of tube well drilling and water tank at Raghavendra Colony in Chikkpete Assembly constituency2.50
42013-144ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷಿನರಿElectricity and Pump Machinery2.50
52013-145ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork on installing a pipe line2.00
62013-146ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನ ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯ ರಾಮಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿChackpet Assembly Constituency Ward No.144 Gutpepalya near Siddapur Ward, construction of tunnel well drilling and water tank near Ram Mandir2.50
72013-147ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನಿರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
82013-148ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork on installing a pipe line2.50
92013-149ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143 ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಪುರಂನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿFor the construction of water tank at Parvati Puram at VVPuram Ward, Chikkapet assembly constituency Ward No.1432.50
102013-1410ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಪಂಪ್ ಮೆಷಿನರಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿPower connection, pump machine and pipeline work2.50
112013-1411ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142 ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No 142 Community Building Construction at Kshatriya Maratha Trust at Parvathipuram, VVPuram Ward5.00
122013-1412ವಾರ್ಡ್ ನಂ.153 ಜಯನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಬಿ.ಪಿ ವಾಡಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No 153 Workshop for building a tube well drilling and water tank on campus of BP Wadi Girls' College in Jayanagar Ward2.50
132013-1413ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
142013-1414ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆWard No. 145 for construction of tube well drilling and water tank at Lakkasandra in Hombagowda Nagar2.50
152013-1415ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿWard No. 145 for the power connection and pump machine to the pipeline well at Lakaskundra in Hombagowda Nagar2.50
162013-1416ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWorkshop on installing pipe line to the pipe well at Lakkasandra on Ward No. 145, Hombagowda Nagar2.00
172013-1417ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143 ವಿವಿಪುರಂ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No 143 Construction of a tube well drilling and water tank in Mavalli, Vivipuram Ward2.50
182013-1418ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
192013-1419ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork on installing a pipe line2.00
202013-1420ವಾರ್ಡ್ ನಂ.153 ಜಯನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ತಿಲಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No No.153 Construction of Tube Well Drilling and Water Tank in Tilak City, Jayanagar Ward2.50
212013-1421ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
222013-1422ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork on installing a pipe line2.00
232013-1423ವಾರ್ಡ್ ನಂ.153 ಜಯನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಬಿಡಿಎ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No No.153 Bundle Brewing and Construction of Water Tank in BDA Area in Jayanagar Ward2.50
242013-1424ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
252013-1425ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಸುಧಾಮನಗರ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ವಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿChikkapet assembly constituency Ward No.145 For construction of tube vivi drilling and water tank at 3rd cross in Sudanamagar in Hombagowda Nagar2.50
262013-1426ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
272013-1427ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork on installing a pipe line2.00
282013-1428ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 145 ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಬಂಡೆ ಸ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿChikkete Assembly Constituency Ward No. 145 for construction of a tunnel well drilling and water tank in the rocky slum at Hombagowda Nagar2.50
292013-1429ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಸ್ಲಂ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿChikkapet assembly constituency Ward No.145 Slum in Hombagowda Ward, for power transmission and pump machine2.50
302013-1430ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork on installing a pipe line2.50
312013-1431ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿಎಸ್ ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿPipeline installation work for dip well in DS Lane of Chikkpete Assembly Ward Ward 119 Dharmarayaswamy Ward2.00
322013-1432ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿChippet Assembly Constituency Ward No.142 Pipe Line Implementation work for the pipe well in Kempegowda Nagar, Sunkenahalli Ward2.00
332013-1433ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 119 ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಡಿನ ಎನ್ ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿChikkete Assembly Constituency Ward No. 119 NR Road, Dharmarayaswamy Ward, for the construction of tunnel well drilling and water tank2.50
342013-1434ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
352013-1435ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ಎಸ್. ಲೇನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾರಿDSR of the Chairpat Assembly Constituency Ward No.119 Dharmarayaswamy Ward Work on building a tube well drilling and water tank in the lane2.50
362013-1436ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
372013-1437ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of a tube well drilling and water tank in Kempegowda Nagar in Chikkupet Assembly constituency Ward No.142 Sunkenahalli Ward2.50
382013-1438ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
392013-1439ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118 ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಸಿ.ಕೆ.ಸಿ. ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.118 CKC of Sudanagar Ward Construction of a pipeline to the tube well in the garden2.00
402013-1440ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
412013-1441ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118 ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಸಿ.ಕೆ.ಸಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWorkshop on installing a pipeline to the tube well at CKC Garden of Ward No.1182.00
422013-1442ವಾರ್ಡ್ ನಂ.153 ಜಯನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಖಾಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWARD No.153 Water Tank and Pipeline Implementing Works for the Tube Well at Kazi Street, Jayanagar Ward2.00
432013-1443ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಸುಧಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork on installing a pipeline to the pipe well in Sudanamagar in Hombagowda Nagar, Ward No.145, Bangalore Urban Assembly2.00
442013-1444ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ದಯಾನಂದನಗರದ ರಸ್ತೆಯ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿBangalore City, Chikkapet Assembly Constituency Ward No.144 Someswara Colony of Siddapura Ward and Pipeline Line for Wellness Road in Dayanand Nagar Road3.00
452013-1445ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿPipeline installation works for the tube well at Madiva Magdevar Colony in Sankenahalli Ward, Bangalore City, Chikkapet Assembly Constituency.2.50
462013-1446ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಆರ್.ಕೆ.ಮಠ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWorkshop on installing a pipeline to the pipe well at RK Matha Layout in Sankenahalli Ward, Bangalore Urban, Chikkapet Assembly Constituency Ward No.1422.00
472013-1447ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.119 Construction of a tube well drilling and water tank in the SLN charity in Dharmaraya Swami Wardi.2.50
482013-1448ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
492013-1449ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಆರ್.ಕೆ ಮಠ ಲೇಔಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No 142 Construction work on tunnel well drilling and water tank at RK Math Layout in Sunkenahalli Ward2.50
502013-1450ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
512013-1451ಶ್ರೀ.ವಿ.ಮಹೇಶ್ ರವರಿಗೆ ವಿವಿ ಪುರಂ ನಿವಾಸಿ ಆದ ಇವರಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಚಾಲಿತ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನೀಡಲುMr. V. Mahesh, a resident of VV Puram, will be offered a motorized motorcycle0.73
522013-1452ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118 ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆ.ಎಸ್.ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of a tube well drilling and water tank at KS Gordon in Chidpete Assembly constituency Ward No.118, Sudanagaragara Ward2.50
532013-1453ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
542013-1454ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork on installing a pipe line2.00
552013-1455ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಚಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWorkshop for construction of rooms at the Free Women's Student Dormitory Hostel at Madiva Maghee Devi Temple, Chikkapet Assembly Constituency Ward No.142, Sunkenahalli Ward10.00
562013-1456ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ ವಾರ್ಡಿನ 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿChikkapet assembly constituency Ward No.145 The 8th crossing of the Hombagowda Nagar ward is set up to develop the pedestrian path by incorporating the calvert10.00
572013-1457ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಸುಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMr. S.Sukumar Reddy to make a three wheeler vehicle0.77
582013-1458ಶ್ರೀಮತಿ/ಕು.ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMrs / K. Dhanalakshmi to be granted a three-wheeler vehicle0.77
592013-1459ಶ್ರೀ.ಉಮ್ಮೆಸಲಂ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMr. Umesalam is allotted a three wheeler vehicle0.77
602013-1460ಶ್ರೀ.ಮರಿದಾಸ್ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMr..Miridas to allocate a three wheeler0.77
612013-1461ಶ್ರೀ.ಇಲ್ಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುShri.Eliyaz Ahmed to be granted a three-wheeler vehicle0.77
622013-1462ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಶಿವಶಂಕರ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMr. D.Shivashankar has sanctioned a three-wheeler vehicle0.77
632013-1463ಶ್ರೀ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMr. Rangaswamy was allotted a three wheeler vehicle0.77
642013-1464ಶ್ರೀ.ಸುದರ್ಶನ್ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMr. S Sudarshan for granting a three wheeler vehicle0.77
652013-1465ಶ್ರೀ.ಸುಬ್ರಮಣಿ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMr..Subramani was granted a three-wheeler vehicle0.77
662013-1466ಶ್ರೀ.ಅಬ್ದುಲ್ ಬಕಾಶ್ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುShri.Abdul Bakash for granting a three wheeler0.77
672013-1467ಶ್ರೀ.ಮಹಬೂಬ್ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMr. Mahabub to grant a three-wheeler vehicle0.77
682013-1468ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMr. Nagesh is required to sanction a three-wheeler vehicle0.77
692013-1469ಶ್ರೀ.ಫಳನಿ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMr.Falani has to give him a three-wheeler vehicle0.77
702013-1470ಶ್ರೀ.ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMr. Durgaprasad will be granted a three-wheeler vehicle0.77
712013-1471ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲುMr. K. Lakshmana will be granted a three-wheeler vehicle0.77
722013-1472ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118, ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆ.ಎಸ್. ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.118, K.S. Work on installing a pipe line by inserting a pipe well into the garden and pump machine6.00
732013-1473ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144, ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನ ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಿರುನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿWard No 144, for Water Supply Project near Maramma Temple, Guttepalya, Siddapura4.00
742013-1474ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142, ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No 142, Pipe Line Near Ganga Temple in Sunkenahalli Ward, Pump Line Workshop Implemented by Pump Machinery7.50
752014-151ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.118 ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿChikkapet assembly constituency Ward No.118 Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the Sudanamarga ward are working on establishing a clean drinking water unit for citizens' convenience in the journalist colony.0.00
762014-152ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.114 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನಾಗರೀಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿChackpet assembly constituency Ward No.114 Siddapura ward is set up to establish a clean drinking water unit for the benefit of civilians.0.00
772014-153ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143 ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿPipeline installation work at Parvathipuram at VVPuram Ward, Chikkapet Assembly Constituency Ward No. 1431.75
782014-154ಕು.ಸಂಧ್ಯಾ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.About sanctioning a trichark vehicle to K. Sandhya.0.77
792014-155ಶ್ರೀ.ಭಾಸ್ಕರನ್ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.About sanctioning a three-wheeler vehicle to Mr. Bhaskaran.0.77
802014-156ಶ್ರೀ.ಅರುಳದಾಸ್ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.About sanctioning a three wheeler vehicle to Mr. Aruladas.0.77
812014-157ಶ್ರೀ.ವಿನೋದ್ ರೋಷನ್ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.About sanctioning a three-wheeler vehicle to Mr.Vinod Roshan.0.77
822014-158ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.About sanctioning a three-wheeler vehicle to Mr. Narasimharaju.0.77
832014-159ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.Mr. Venkatesh is allotted a three-wheel drive vehicle.0.77
842014-1510ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜು ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.About sanctioning a three wheeler vehicle to Mr. K. Basavaraju.0.77
852014-1511ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಗೋಪಿ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.Mr. G. Gopi is allotted a three-wheeler vehicle.0.77
862014-1512ಶ್ರೀ.ಅಪ್ಸರ್ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.Mr..User is about granting a three wheeler vehicle.0.77
872014-1513ಶ್ರೀ.ರಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.Mr. Rafiq was allotted a three-wheel drive vehicle.0.77
882014-1514ಶ್ರೀ.ಯುಸೇಫ್ ಶರೀಫ್ ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.Mr..Usef Sharif is allocating a three-wheeler vehicle.0.77
892014-1515ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118 ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ವಿನೋಭನಗರದ ಗುಡಿಸಲುಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆ ವಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿChippet Assembly Constituency Ward No.118 Pipeline Implementation Workshop for Pipe Wave in Colony of recreational huts in Sudanamagar ward2.00
902014-1516ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118 ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ವಿನೋಭನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿPipeline installation work for the pipe well in Chinnpet Assembly Constituency Ward No.1182.00
912014-1517ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿChikkpete Assembly Ward Ward No.142 Park Road in Sunkenahalli Ward, Construction of Tube Well Drilling and Water Tank2.50
922014-1518ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
932014-1519ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿFor pipeline installation work2.50
942014-1520ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143 ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿPipeline installation work for the tube well at Mavalli, VVPuram Ward, Chikkapet assembly constituency Ward No.1432.50
952014-1521ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ನಂಜಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No. 142 for construction of pipeline to the pipe well at Nanjappa block in Sunkenahalli Ward3.00
962014-1522ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118, ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.118, Building a Community Hall at Narayan Swami Garden in Sudanamagar Ward16.00
972014-1523ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುರ್ಕಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145 Special Repair and Flooring for the Government High School walls of Hombagowda City and the construction of the Suriki2.50
982014-1524ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒದಗಿಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.145, Construction of Water Supply to Government High School in Hombagowda, Providing Designer Tiles2.50
992014-1525ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವೈವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿWard No. 145, for the construction of sewage disposal and limestone for government high school in Hombagowda2.50
1002014-1526ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ 1ನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗ್ರಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145, Construction of Iron Grills to 1st Floor Window to Government High School in Hombagowda2.50
1012014-1527ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ 2ನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗ್ರಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145, Construction of Iron Grills For 2nd Floor Window to Government High School in Hombagowda2.50
1022014-1528ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗ್ರಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145, Construction of Iron Grills for Window at Corridor at Government High School, Hombagowda2.50
1032014-1529ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಊಟದ ಕೋಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145, Dining Room for Students at Government High School, Hombagowda2.50
1042014-1530ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗ್ರಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145, Construction of Iron Grills on Government High School Compound of Hombagowda City2.50
1052014-1531ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118, ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿWard No.118, Lions eye hospital development work in Sudanamagar ward5.00
1062014-1532ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘ ಗವಿಪುರ ಸಾಲು ಛತ್ರಗಳ ಎದುರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಮಠ ಬಡಾವಣೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದಯಭಾನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ Ward No 143 Ramakrishna Math Layout Udayabhanu Kalanggha Gavipura Line in Udayabhanu Cultural Hall Building in Kempegowda Nagar10.00
1072014-1533ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕೋಟೆ ಇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿBangalore Urban Chikkete Assembly Constituency Ward No.119 Dharmaraya Swamy Ward, Fort Eve Road, Construction of Tube Wells and Water Tank2.50
1082014-1534ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕೋಟೆ ಇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪು ಮೆಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿBangalore Urban Chikkete Assembly Constituency Ward No.119 Dharamarayi Swamy Ward is installed on Electricity Pump and Pump Machinery for Tube Wells2.50
1092014-1535ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕೋಟೆ ಇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿBangalore Urban Chikkete Assembly Constituency Ward No.119 Dharamaraya Swamy Ward Fortress Street2.50
1102014-1536ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾರಿWard No 145 Government Model of Hombagowda City Paintings for Primary Primary Schools2.50
1112014-1537ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾರಿWard No.145 Government Model of Hombagowda City Flooring Works for Primary School Rooms2.50
1122014-1538ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No.145 Government Model of Hombagowda School for Primary Construction School for Construction Work2.50
1132014-1539ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮೆಷ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.145 Government of the Government of Hombagowda Works for providing Weld Mesh to Primary Primary School2.50
1142014-1540ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.145 Government Urdu Primary at Hombagowda City2.50
1152014-1541ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಮರು ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145 Government Urdu Primary School at Hombagowda City Re-Plastering Workshops2.50
1162014-1542ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.145 Government Urdu Primary School in Hombagowda City Complex to paint rooms2.50
1172014-1543ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮೆಷ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No. 145 Government Urdu Primary School of Hombagowda For Construction of Weld Mesh Rooms2.50
1182014-1544ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಸಿ(ವೆದರ್ ಪ್ರಾಫ್ ಕೋರ್ಸ್) ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No. 145 For the construction of the WUPC (Weather Professor Course) for the Government Urdu Lesson School of Hombagowda5.00
1192014-1545ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಲಂ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No. 144 For Construction of Water Supply Pipes for Venkatareddi Slum Road Road, Siddapura Ward2.50
1202014-1546ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.119 Pipeline Implementation Workshop for Pipe Wells at Kumbaragundi, Dharmaraya Swami Ward2.50
1212014-1547ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರದ ನಂಜಪ್ಪಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.142 Construction of a tube well drilling and water tank at Nanjaplakak, Kempegowda, Sunkenahalli Ward2.50
1222014-1548ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮೆಷನರಿಗಾಗಿFor power connection and pump machine2.50
1232014-1549ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of a pipe line to the tubing well2.50
1242014-1550ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142, ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ನಂಜಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸ್ಟ್ರನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.142, Construction of Sistron Construction and Pipeline Near Nanjappa Block 4th Cross in Sunkenahalli Ward2.50
1252014-1551ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರದ ಶನಿಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ರನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No.142 For Construction of Sistron Construction and Pipeline on Shanimahat Temple Temple at Kempegowda Nagar, Sunkenahalli Ward2.50
1262014-1552ಶ್ರೀ.ಬಿ.ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಆರ್ ಮಾಲಪ್ಪ ನಂ.147, 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 9ನೇ ಮೇನ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಂಗಳೂರು-30Shri.B.Ramesh Bin R. Malappa No.147, 15th Cross, 9th Main, Wilson Gardens Bangalore -300.80
1272014-1553ಶ್ರೀ.ಮಣಿಕಂಠನ್ ಬಿನ್ ರಾಜಮಣಿ ನಂ.50/305 ರಾಜಗೋಪಾಲ ಗಾರ್ಡನ್, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-04Sri.Manikanthan bin Rajamani No. 50/305 Rajagopal Gordon, Kalasipalya, Bangalore -040.80
1282014-1554ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Ward No. 144 Compound construction and development work for Guttepalya grounds in Siddapura Wardi Stage -12.50
1292014-1555ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Ward No. 144 Compound construction and development work at Gutepaliah Stadium in Siddapura Wardi Phase -22.50
1302014-1556ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Ward No. 144 Compound Construction and Development Work at Gutepaliah Stadium, Siddapura Ward - 32.50
1312014-1557ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ವತ್ ಕಟ್ಟೆ ಆವರಣದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-1Ward No. 144 Step-1 for Development of Ashwath Katte Complex at Siddapura Ward2.00
1322014-1558ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ವತ್ ಕಟ್ಟೆ ಆವರಣದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-1Ward No. 144 Step-1 for Development of Ashwath Katte Complex at Siddapura Ward1.75
1332014-1559ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118, ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಮೀದ್ ಖಾನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No.118, for toilet renovation work at Hamid Khan Garden in Sudanagarwara Ward2.00
1342014-1560ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118, ಸುಧಾಮನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಶೌಚಾಲಯ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No.118, Papanna Garden Toilet in Sudanamagar for renovation work0.00
1352014-1561ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118, ಸುಧಾಮನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗೇಶ್ವರ ಗಾರ್ಡನ್ ಶೌಚಾಲಯ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No.118, Nageshwar Garden Toilet Renovation in Sudanagar0.00
1362014-1562ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118, ರಾಮಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-1Ward No.118, Step -1 for toilet renovation work at Ramka Gardens0.00
1372014-1563ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118, ರಾಮಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-2Ward No.118, Phase 2 for toilet renovation work at Ramka Gordon0.00
1382014-1564ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144 ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಲಂ ನ್ಯೂ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣShri Vinayaka Temple Shrine Building at Ward No.144 Someshwar Slum New Quarters5.85
1392014-1565ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಲಂ ನ್ಯೂ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೌಸ್-ಎ-ಪಾರ್ಕ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No 144, Gauss-e-Park Muslim Building Prayer Complex at Someshwar Slum New Quarters6.85
1402014-1566ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡರ ವಾರ್ಡಿನ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿBangalore Urban Chikpet Assembly Constituency Ward No.145 Development of Cement Concrete at Road and Prayer Areas Near Dargah at Siddayya Road, Hombagowda Ward40.00
1412015-161ಫಜೀಲ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಂ.188 ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-11Fazil Bin Abdul No.188 Krishna Murthy Colony, Siddapura Jayanagar Bangalore -110.80
1422015-162ಶ್ರೀ.ಮಹಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಚೋತೆ ಸಾಬ್ ನಂ.22, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ. ಗಾರ್ಡನ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುMr. Mohammed Afzal Pasha Bin Chote Sabe No. 22, 1st Main Road, 3rd Crossroads, SRK. Gordon, Jayanagar, Bangalore0.80
1432015-163ಮರಿಯಮ್ಮ ಬಿನ್ ಶೇಖರ್ ನಂ.22, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ.ಗಾರ್ಡನ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುMariamma bin Shekhar No.22, 1st Main Road, 3rd Cross, SRK Gordon, Jayanagar, Bangalore0.80
1442015-164ಸೈಯದ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮೊಹಮದ ಖಾಸಿಂ, ನಂ.114, ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು-11Syed Babu Bin Mohammad Qasim, No.114, Krishna Murthy Colony, Siddapura Bangalore -110.80
1452015-165ಎ.ತೇಜಸ್ ಬಿನ್ ಅನ್ನಿರಾಜು, ನಂ.32, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೆಚ್.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿನೋಬನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-27A. Tejas bin Aniraju, No.32, 2nd Cross, H. Siddaya Road, Vinobanagar, Bangalore-270.80
1462015-166ಶ್ರೀ.ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ನಂ.252 ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಾಲೋನಿ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-41Mr. Sanna Kallappa bin Mariamma No.252 Gulbarga Colony, 2nd Block, Jayanagar, Bangalore -410.80
1472015-167ಶ್ರೀ.ಅಪ್ಸರ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಯಾಜ್ ಪಾಷ ನಂ.290 ಇ.ಕೆ.ಹೆ.ಚ್.ಬಿ ವಸಹಿ ಗೃಹ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-41Shri.User Pasha bin Late Naaj Pasha No.290 EKHHB Residential House, Jayanagar, Bangalore -410.80
1482015-168ಶ್ರೀ.ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲೀಂ ಬಿನ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ನಂ.4/1 ಖಾಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು-4Mr. Syed Abdul Kalim bin Sayyed Abdul Hameed, No.4 / 1 Kazi Street Basavanagudi Bangalore -40.80
1492015-169ಶ್ರೀ.ರೆಹಮಾನ್ ಷರೀಫ್ ಬಿನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಂ.289, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಲಂ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು-11Shri.Rahman Sharif Bin Ismail No.289, Someshwar Slum Siddapur Bangalore -110.80
1502015-1610ಶ್ರೀ.ಮಹಮದ್ ಇಯಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ನಂ.7/1 ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ ಗಾರ್ಡನ್ ತಿಲಕ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-41Mr. Mohammed Iyaz bin Abdul Razzak No.7 / 1 SRK Gordon Tilak City Bangalore -410.80
1512015-1611ಎನ್.ಸುರೇಶ್, ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ನಂ.177 ದಯಾನಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-11N. Suresh, Bin Narayana No.177 Dayanand Bangalore - 110.80
1522015-1612ಶ್ರೀ.ಸಾದಿಕ್ ಪಾಷ, ಬಿನ್ ಪಯಾಜ್ ಪಾಷ ನಂ.322 ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಲಂ ವಿ.ಆರ್. ನಗರ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-11Mr. Sadik Pasha, Bin Piaz Pasha No.322 Allma Temple Someshwar Slum VR. City Jayanagar Bangalore-110.80
1532015-1613ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಲಂ ನ್ಯೂ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No 144, Bhajana Mandir Building of Sri Vinayak Temple near Someshwar Slum New Quarters5.85
1542015-1614ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಭೋಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145, Construction of School Room at Netaji Subhash Chandra Bhos High School ground floor in Hombagowda2.50
1552015-1615ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಭೋಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145, School Room Construction Work on Second Floor of Netaji Subhash Chandra Bhos High School, Hombagowda2.50
1562015-1616ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No.145, School Room construction work at Government High School ground floor in Hombagowda2.50
1572015-1617ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಭೋಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುರನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145, School Room construction work at the Netanyi Subhash Chandra Bhos High School in Hombagowda5.00
1582015-1618ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145 Building a toilet for Don Bosco's destitute children's boarding school on the 9th crossing of Wilson Garden, Hombagowda and compound wall construction work2.00
1592015-1619ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರಭೋಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145 Compound wall construction work for Netaji Subhash Chandra Bhos High School, 9th Cross, Wilson Gordon, Hombagowda8.00
1602015-1620ವಾರ್ಡ್ ನಂ,144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನ ಅರೆಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Ward No, 144 Project Plans for providing drinking water to the public at Arrekampanahalli in Siddapura Ward2.50
1612015-1621ವಾರ್ಡ್ ನಂ,144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನ ಅರೆಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Ward No, 144 Project Plans to Provide Drinking Water to the Public at Arrekampanahalli in Siddapura Ward 22.50
1622015-1622ವಾರ್ಡ್ ನಂ,144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನ ಅರೆಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Ward No, 144 Project Plans to Provide Drinking Water to the Public at Arakkankanahalli, Siddapura Ward2.50
1632015-1623ವಾರ್ಡ್ ನಂ,142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿಯ ವಾರ್ಡಿನ ಭವಾನಿ ನಗರ ಸ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Ward No, 142 Project Building to Provide Drinking Water to the Public at Bhavani Nagar Slum in Wardha, Sunkenahalli2.50
1642015-1624ವಾರ್ಡ್ ನಂ,142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿಯ ವಾರ್ಡಿನ ಭವಾನಿ ನಗರ ಸ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Ward No, 142 Project Building to Provide Drinking Water to the Public at Bhavani Nagar Slum in Wardha, Sunkenahalli2.50
1652015-1625ವಾರ್ಡ್ ನಂ,142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿಯ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Ward No, 142 Project Measures to Provide Drinking Water to the Public on 5th Cross of Kempegowda Nagar in Sankenahalli Ward2.50
1662015-1626ವಾರ್ಡ್ ನಂ,142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿಯ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Ward No, 142 Project Measures to Provide Drinking Water to the Public on 5th Cross of Kempegowda Nagar in Sankaneahalli Ward2.50
1672015-1627ವಾರ್ಡ್ ನಂ,142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿಯ ವಾರ್ಡಿನ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Ward No, 142 Maternity Hospital in Sunkenahalli Ward, Project-1 Project to Provide Drinking Water to the Public2.50
1682015-1628ವಾರ್ಡ್ ನಂ,142 ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿಯ ವಾರ್ಡಿನ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Ward No, 142 Maternity Hospital in Sunkenahalli Ward, Project Plans to Provide Drinking Water to Public2.50
1692015-1629ವಾರ್ಡ್ ನಂ,144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನ ದಯಾನಂದ ಸ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Ward No, 144 Dayanand Slum in Siddapura Ward, Project-1 Project to Provide Drinking Water to the Public2.50
1702015-1630ವಾರ್ಡ್ ನಂ,144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನ ದಯಾನಂದ ಸ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Ward No, 144 Dayanand Slum in Siddapura Ward Project Measures to Provide Drinking Water to Public2.50
1712015-1631ವಾರ್ಡ್ ನಂ,144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನ ದಯಾನಂದ ಸ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Ward No, 144 Dayanand Slum in Siddapura Ward Project Measures to Provide Drinking Water to Public2.50
1722015-1632ವಾರ್ಡ್ ನಂ,143 ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಟ್ಟಿಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Ward No, 143 Project Plans to Provide Drinking Water to the Public At Atimaramma Temple at Parvathipuram in VVPuram Ward2.50
1732015-1633ವಾರ್ಡ್ ನಂ,143 ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಟ್ಟಿಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Ward No, 143 Project Measures to Provide Drinking Water to the Public At Atimaramma Temple at Parvathipuram, VVP2.50
1742015-1634ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118 ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ವಿನೋಭನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Ward No.118 Project for the drinking water to the public in the welfare of the Sudanamagar ward2.50
1752015-1635ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118 ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ವಿನೋಭನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Ward No.118 Project Work to Provide Drinking Water to the Public in the Impact of the Improvement Ward2.00
1762015-1636ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143, ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಒಂದನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Ward No. 143, Parvatipuram, VVPuram Ward, 1st phase of the project to supply drinking water to the public.2.50
1772015-1637ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143, ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಒಂದನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Ward No. 143, Parvatipuram in VVPuram Ward One of the Chief Ministers of the project to supply drinking water to the public Step -22.50
1782015-1638ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143, ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಒಂದನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Ward No.143, Project Planning to supply drinking water to the public at Parvatipuram, VVPuram Ward.2.50
1792015-1639ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Ward No. 144 Project Plans to Provide Water to the Public at Someswara Colony, Siddapura Ward2.50
1802015-1640ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144 ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Ward No. 144 Project to supply water to the public at Someswara Colony in Siddapura Ward-22.50
1812015-1641ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118, ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿನೋಭನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.118, Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the Sudanamarga Ward will be set up to establish a clean drinking water unit for citizens' convenience in large numbers of living abortions.16.00
1822015-1642ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119, ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಡಿನ ಆರ್.ಆರ್.ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No.119, RR Trust of Dharmarayaswamy Ward for drinking water8.20
1832015-1643ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118/, ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಗಾರ್ಡನ್ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No.118 /, KS Gordon in Sudanagarwada Ward 2 for the drinking water works6.50
1842015-1644ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118, ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಗಾರ್ಡನ್ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No.118, KS Gordon in Sudanamagar Ward, 1st Cross for drinking water5.00
1852015-1645ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143 ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ವಿ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 143 RV Main Road at VVPuram Ward, Near Bus Stand at Kamath Hotel4.30
1862015-1646ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ ವಾರ್ಡಿ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿChikkapet Assembly Constituency Ward No.145 Hombigowda City Wardy Lakkasandra Subbaraj Layout Drinking Water Works6.50
1872015-1647ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118 ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿChikkapet Assembly Constituency Ward No.118 Drinking Water Works at Mavalli in Sudanamagar Ward6.80
1882015-1648ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲುರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No 119 Dharmarayaswamy temple construction work at Vani Vilas Institute of Government Graduate College, Wardi2.50
1892015-1649ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No.119 Dharmarayaswamy Temple Additional Government Buildings at Government Vocational College Vani Vilas Institute in Wardy5.50
1902015-1650ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Ward No.119 Dharmarayaswamy Temple, Government Graduate College, Wardy, Vanni Vilas Education Foundation, Facilitated Complex Library Building Faculty-18.20
1912015-1651ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Ward No.119 Dharmarayaswamy Temple, Government Graduate College, Wardi, Vani Vilas Institute of Infrastructure, Facilitated Library Building Infrastructure2.26
1922015-1652ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Ward No.119 Dharmarayaswamy Temple, Government Graduate College, Wardy, Vanni Vilas Education Foundation, Facilitated Complex Library Building Infrastructure - 32.26
1932015-1653ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119, ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿChikkapet Assembly Constituency Ward No.119, Drinking Water Works at Cubbon Park, Dharmarayaswamy Ward11.50
1942015-1654ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿChippet Assembly Constituency Ward No.145 Hubei Gowda Town Willson Gordon 7th Main Building2.50
1952015-1655ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿChippet Assembly Constituency Ward No.145 The Pump and Motor Installing Workspace at the 7th Main Road at Hubligowda Wilson Gardens2.20
1962015-1656ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿChippet Assembly Constituency Ward No.145 Pump Line and Machinery Implementation Work on the 7th Main Road at Hubligowda Wilson Gardens1.30
1972015-1657ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143 ವಿ.ವಿ.ಪುರಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಾವಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-1Stage-1 for drinking water works in Chikkamavalli Yellappa road in Chikkapete Assembly constituency Ward No.143 Vavu Vardhan2.15
1982015-1658ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143 ವಿ.ವಿ.ಪುರಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಾವಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-2Chikkametty Yallappa Road Ward No.143 Chikmavalli Yellappa Road at Vavu Vardha Stage 2 for Drinking Water2.50
1992015-1659ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143 ವಿ.ವಿ.ಪುರಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಾವಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-3Step 3 for drinking water works at Chikkamavalli Yellappa Road in the Chikkapet Assembly constituency Ward No.143 Vavu Vardhi1.35
2002015-1660ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143 ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪಣ್ಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿWARD No. 143 Drinking Water Work on Kempanna Road, VVPuram Ward2.00
2012015-1661ವಾರ್ಡ್ ನಂ.153, ಜಯನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ತಿಲಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸಮಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No.153, Shr.Or Shakti Samiti at KHB Colony, Tilak Nagar, Jayanagar Wardi9.00
2022015-1662ವಾರ್ಡ್ ನಂ.144, ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿWard No. 144, for the restoration work of the compound for the Aanwadiya playground in Guttepalia, Siddapur1.70
2032016-171ಶ್ರೀ.ಅರುಣ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂಗಮ್ಮ, ನಂ.272, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಜಯನಗರ. 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-11Mr. Arun bin Govingma, No.272, Someshwar Nagar, Jayanagar. 1st Block, Bangalore-110.80
2042016-172ದೀಪಶ್ರೀ ಕೋಂ ಈರಣ್ಣರವರು, ನಂ.162, 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-30Deepasree Kom Iraran, No.162, 12th Cross, Narayanapura, Bangalore-300.80
2052016-173ವಿ.ಸಂಜಯ್ ಬಿನ್ ವಿಮಲ್ ನಂ.25, ಪಾಪಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-02V. Sanjay bin Vimal No.25, Papanna Gordon, Kalasipalya, Bangalore -020.80
2062016-174ಶ್ರೀಮತಿ.ಪ್ರೇಮಾ ಕೋಂ ಪಿ.ಟಿ.ಜಯರಾಮಪ್ಪ, ನಂ.38, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುMrs.Prema Kom PT Jayaramappa, No.38, Upparahalli Cross, Jayanagar, Bangalore0.80
2072016-175ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು, ನಂ.104, ಗ್ರಾಮದೇವತಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-04Mr. S. Raju Bin Siddappa, No.104, Gram Devatha Road, Bangalore -040.80
2082016-176ಶ್ರೀಮತಿ.ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಂ.111, ರಾಮಮಂದಿರ ಎದುರು, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರುMrs. Manjula Kom Venkatesh, No.111, against Ram Mandir, Basavanagudi, Bangalore0.80
2092016-177ಶ್ರೀ.ದಿನಕರ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಿ ನಂ.21, ರಾಮಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ಬೆಂಗಳೂರುShri.Dinakar Bin Kali No.21, Ramanna Gordon, Bangalore0.80
2102016-178ಆರ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮು, ನಂ.1061/3, ಗಾಣಿಗರ ಎ ಗಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-02R. Shashikumar Bin Ramu, No.1061 / 3, GANGARA A GALLY, BANGALORE -020.80
2112016-179ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ, ನಂ.117, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗವೀಪುರಂ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-19Shri.P.Manjunath Bin Pannir Selvam, No.117, 3rd Cross, Gavipuram Guttaahalli, Kempegowda Nagar, Bangalore -190.80
2122016-1710ಶ್ರೀ.ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಭೀಮಯ್ಯನವರು ನಂ.238, ವಿನೋಬನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-02Narayana Swami bin Bhimayya, No.238, Vinobanagar, Bangalore -020.80
2132016-1711ಶ್ರೀ.ಫೈರೋಜ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್, ನಂ.35, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬೈರಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರುMr. Fyroz Pasha Bin Abdul Saab, No.35, 5th Cross, Byrassandra, Bangalore0.80
2142016-1712ಸೈಯದ್ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಖಬೀರ್ ಅಹಮದ್, ನಂ.16, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು-27Syed Nasir Ahmed Bin Saeed Khabir Ahmad, No. 16, 7th Cross, Lal Bagh, Bangalore-270.80
2152016-1713ವಾರ್ಡ್ ನಂ.118, ಸುಧಾಮನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No.118, Public Toilet Renovation Work at Uppajappa Garden in Sudanamarga Ward0.00
2162016-1714ಬಸವನಗುಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿToilet construction work at the Basavanagudi government girls' college building2.50
2172016-1715ಬಸವನಗುಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of a room building at Basavanagudi Government Girl's College2.50
2182016-1716ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರೂ.5.20 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಕಡತThe file is requested to increase the Rs.5.20 lakhs to provide three-wheeler vehicles
2192016-1717ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142, ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 142, 1st Floor Construction Workshop at Madiva Matheda, Sankenahalli Wardi10.00
2202016-1718ವಾರ್ಡ್ ನಂ.153 ಜಯನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No.153 Public Toilet and Bathroom Building Construction at Kidwai Memorial Gandhidi Vehicle Station at Jayanagar Ward22.00
2212016-1719  ಶ್ರೀ.ಮುನಾಫ್ ಖಾನ್, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರುMr. Munaf Khan, Kalasipalya Bangalore0.85
2222016-1720   ಶ್ರೀ.ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ವೀರಸ್ವಾಮಿ, ನಂ.265, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಗಾರ್ಡನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560027Sri.Shekhar bin Veeraswami, No.265, 4th Cross, KS Gordon, Bangalore -5600270.85
2232016-1721ಶ್ರೀ.ಇರ್ಮಾನ್ ಷರೀಫ್ ಬಿನ್ ಖಾದರ್ ಷರೀಫ್ ನಂ.58, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಾಲ್‍ಬಾಗ್ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-04 Mr. Sherman bin Khader Sharif No.58, 6th Cross, Lalbagh Fort Road Bangalore-040.85
2242016-1722  ಶ್ರೀ.ಫೈರೋಜ್ ಬಿನ್ ಪ್ಯಾರೇಜಾನ್ ನಂ.54ಸಿ, ಬಡಾಮಕಾನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-30Mr. Fyroz Bin Parayazon No.54C, Badamakan, Bangalore-300.85
2252016-1723ಶ್ರೀ.ಮಣಿಕಂಠ ಬಿನ್ ಎ.ಆನಂದಕುಮಾರ್, ನಂ.36, ಕೋಟೆ. ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-02Sri.Manikanth bin A. Anandkumar, No.36, fort. C. Road, Bangalore -020.85
2262016-1724ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥ, ನಂ.115, ರಾಜಗೋಪಾಲ ಗಾರ್ಡನ್, ಬೆಂಗಳೂರು Shri R. Krishnamurthy bin Ranganath, No.115, Rajagopal Gordon, Bangalore0.85
2272016-1725ಶ್ರೀ.ವಸೀಂ ಬಿನ್ ಸದಾಧರ್ ಪಾಷ, ನಂ.28, ನ್ಯೂ ಪೆತನಲ್ ಪೇಟೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರುShri.Vasim Bin Sadadar Pasha, No. 28, New Petal Downtown, 1st Cross, Bangalore0.85
2282016-1726ಶ್ರೀ.ಬಲರಾಮ್ ಬಿನ್ ದೇವರಾಜ್, ನಂ.91, ಗವೀಪುರಂ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-19Shri.Balaram Bin Devaraj, No.91, Gavipuram Guttaahalli, Bangalore -190.85
2292016-1727ಶ್ರೀ.ಅಮೀನ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖುದೂಸ್, ನಂ.40, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸುಧಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-27 Shri.Amin Ahmed Bin Abdul Khudouas, No. 40, 3rd Cross, Sudanamagar, Bangalore-2770.85
2302016-1728ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್ ತಿಲಕನಗರ, ಬಿ.ಟಿ.ಬಿ ಏರಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರುMr. Suresh Tilaknagar, BTB Area, Bangalore0.85
2312016-1729ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ವೀರಣ್ಣ ನಂ.111, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Mr. Srinivas bin Veerana No.111, JC Road, Bangalore0.85
2322016-1730ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.119 ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಹಮೀದ್ ಷಾ ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಮಹೀದ್ ಷಾ ಖದ್ರೀ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿITI Vidya Organization building work at Hazrat Hamid Shah and Hazrat Mahid Shah Khadri Dargah at Chikpet constituency ward No.119 Cubbon downtown11.00
2332016-1731ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.145 The construction of a pedestrian road on 9th crossing of Hombagowda city20.00
2342016-1732ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145 Wilson Gordon 3rd Cross Drainage Sewage Sanitation and Pedestrian Road Construction20.00
2352016-1733ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145 Wilson Gordon 4th Cross Drainage Drainage and Pedestrian Road Construction20.00
2362016-1734ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145 Wilson Gordon 5th crossroads sewage sanitation and pedestrian road construction20.00
2372016-1735ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145 Wilson Gordon 6th Crossroads Sewage Sanitation and Pedestrian Road Construction20.00
2382016-1736ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 145 Wilson Gordon 7th Cross Drainage Drainage and Pavement Road Construction20.00
2392017-181   ಶ್ರೀ.ಪಿ.ನಂದಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಂ.244, 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-30Shri.P.Nandakumar Bin S. Prasanth No.244, 12th Main Road, Wilson Gordon, Bangalore-300.85
2402017-182   ಶ್ರೀ.ಮಹಮದ್ ಜಕ್ರಿಯಾ ಬಿನ್ ಕೆ.ಹಂಜ, ನಂ.14, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಜಯನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-11Shri.Mahmad Zakri bin K. Hanja, No. 14, 5th Cross, Someshwar Nagar, Jayanagar 1st Block, Bangalore -110.85
2412017-183ವಾರ್ಡ್ ನಂ.142 ರ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಸಂಘದ ಬಳಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork on building a water well near the Madiva Magdeva Sangha at Ward No. 1427.50
2422017-184ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145ರ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಡವರ ಸಂಘ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of cement concrete for roads in Lakkasandra Poor's Sangh Area Ward No. 14513.50
2432017-185ವಾರ್ಡ್ ನಂ.143 ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಅಶಕ್ತ ಪೋಷಕ ಸಭಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No 143 Construction of Cement Concrete for Parvathipuram Disabled Parent Board Road49.50
2442017-186ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145ರ ನಾರಾಯಣಪುರ ಸ್ಲಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of cement concrete for Narayanpur slum main road of Ward No. 14549.50
2452017-187ವಾರ್ಡ್ ನಂ.53 ಜಯನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ 1ನೇ ಹಂತ ಜಯನಗರ ಕನಕಪಾಳ್ಯ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಡಿತರ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No.5 1st Stage in Jayanagar Wardi Jayanagar Kanakapalya, 1st Range Rectangular Anganwadi Construction Work8.75
2462017-188ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿBangalore Urban Ward No.145 Laxasandra at Hombagowda Urban Ward, 1st Circle, Implementation of Cement Concrete25.00
2472017-189ವಾರ್ಡ್ ನಂ.145 ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅ¼Àವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No.145 Dargah Front Road at Siddayya Road, Hombagowda Urban Road, Cement Concrete50.00
Source:Citizen Matters
Credit:Navya P K
License:CC BY-SA 2.5 IN: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 India
Notes:http://kllads.kar.nic.in/Reports.aspx

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*