Karnataka Assembly Constituency No 172 (B.T.M LAYOUT) – MLA Local Area Development Funds : 2013-2018

Check the MLA for each constituency here , check the BBMP wards in this constituency here.

Sl No.
Financial Year
Sl No
Work Name Original (Kannada/English)
Work Name Rough Translation (English)
Value (In Rs. Lakhs)
12013-141Providing Cement Concree Road at 1st Cross, ambedkar colony, SC/ST colony at watd No.147, (Adugodi) BTM Assembly Constituency (Stage-1) BangaloreProviding Cement Concree Road at 1st Cross, ambedkar colony, SC/ST colony at watd No.147, (Adugodi) BTM Assembly Constituency (Stage-1) Bangalore2.45
22013-142Providing Cement Concree Road at 1st Cross, ambedkar colony, SC/ST colony at watd No.147, (Adugodi) BTM Assembly Constituency (Stage-2) BangaloreProviding Cement Concree Road at 1st Cross, ambedkar colony, SC/ST colony at watd No.147, (Adugodi) BTM Assembly Constituency (Stage-2) Bangalore2.50
32013-143Providing Cement Concree Road at 2nd Cross, ambedkar colony, SC/ST colony at watd No.147, (Adugodi) BTM Assembly Constituency (Stage-1) BangaloreProviding Cement Concree Road at 2nd Cross, ambedkar colony, SC/ST colony at watd No.147, (Adugodi) BTM Assembly Constituency (Stage-1) Bangalore2.35
42013-144Providing Cement Concree Road at 2nd Cross, ambedkar colony, SC/ST colony at watd No.147, (Adugodi) BTM Assembly Constituency (Stage-2) BangaloreProviding Cement Concree Road at 2nd Cross, ambedkar colony, SC/ST colony at watd No.147, (Adugodi) BTM Assembly Constituency (Stage-2) Bangalore2.40
52013-145ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148 ಈಜಿಪುರದ ಗ್ರೇಫಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿBangalore Urban Ward No. 148 Construction of Water Supply Borewells at Griffi Garden, Yizhpur5.00
62013-146ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148 ಈಜಿಪುರದ 20ನೇ ಸಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿBangalore Urban Ward No.148 Construction of Water Supply Borewells on 20th C in Jaffna5.00
72013-147ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148 ಈಜಿಪುರದ ಎನ್.ಜಿ.ವಿ. ಮಲ್ಲಪ್ರಭಾ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿBangalore City Ward No 148 NGV Construction of water supply by drilling the tube well at the Mallaprabha block5.00
82013-148ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಈಜಿಪುರದ ಕೋರಮಂಗಲ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿBangalore Urban Ward No.151 Construction of Water Supply Borewells in Koramangala Siddhartha Colony, Yizhpur5.00
92013-149Improvements to park at krishna and Sharavathi Block at National games village Koramangala BangaloreImprovements to park at krishna and Sharavathi Block at National games village Koramangala Bangalore2.00
102013-1410ವಾರ್ಡ್ ನಂ.108, ಈಜೀಪುರದ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಹಿಂಬಾಗ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಕಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿWard No.108, Srirama Temple of Ezhipuram rear pipe well drilling water tank and pipeline line water supply works6.00
112013-1411ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರದ ಆರ್.ಎ.ರಸ್ತೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರವರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿWard No. 148, RA Road of Ezhipuram 3rd crossroads pipe well drilled water tank through water pipeline through pipe line6.00
122013-1412ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರದ 26ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರವರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿWard No. 148, 26th crossing of Ezhipuram with water pipeline drilled by water pipeline through water pipeline6.00
132013-1413ವಾರ್ಡ್ ನಂ.172, ಮಡಿವಾಳದ ತಾವರೆಕೆರೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿWard No.172, Thawakere 2nd Division of Madiva, dump wells and water tank through water pipeline through pipe line6.00
142013-1414ವಾರ್ಡ್ ನಂ.172, ಮಡಿವಾಳದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿWard No.172, 15th crossing of Venkateshwara Layout in Madivakavu Well water tank with water pipeline through water pipeline6.00
152013-1415ವಾರ್ಡ್ ನಂ.172, ಮಡಿವಾಳದ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿWard No.172, Water Supply Work by Pipeline Line, 2nd Division of Madiva6.00
162013-1416ವಾರ್ಡ್ ನಂ.172, ಮಡಿವಾಳದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿWard No.172, 2nd Main Road, Madivala Venkateswara Layout, Water Supply Project by Pipeline Line6.00
172013-1417ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 173, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ವೆಂಕಟಾಪುರ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿWard no. 173, Jakasandra Venkatapura 5th Cross, Tube Wells, Water Tankers, Water Supply Works by Pipeline6.00
182013-1418ಶ್ರೀ.ಬೆಂಜಮಿನ್ ಪಾಲ್ ಡಬ್ಲೂ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲ್ಭೆಜ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ಆತ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಓಡಾಡಲು ತ್ರಿಚಕ್ರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು ಅನುದಾನ ರೂ.80.000/- ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆMr. Benjamin Paul W. St. Joseph Calbhaj Brigade Road reads BCom here for granting Rs. 80,000 / - for a three-wheeler motor vehicle to travel from college to home0.80
192013-1419ವಾರ್ಡ್ ನಂ.146 ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWARD No. 146 The construction of the meditation hall on the 2nd floor of the Pataleshwara temple complex on 6th floor of Lakkasundra.5.00
202013-1420ಆಡುಗೋಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 50 ಡೆಸ್ಕ್‍ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಲಾಯಕ್ಕೆ 30 ಸ್ಟೂಲ್‍ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಕುರಿಉ.The Adugodi Government Degree College is offering 50 desks and 30 stalls for the newly constructed experiment.4.00
212013-1421ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಪ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148, Ezhipur 1st Cross Grape Garden fountain well drilled water tanker, water supply through pipeline.0.00
222013-1422ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರ 28ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ ಡಾ.ಸದಾನಂದ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ- ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148, 28th Cross Sri Sri Rama Temple Road, Sadananda Road, Adjoining the House, Water Tanker, Water Supply Work, Pipeline.0.00
232013-1423ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರ 21ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ ಪಾಲ್ ನರ್ಸರಿ ರಸ್ತೆ- ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148, Ezhipur 21st Crossroads, 6th Cross Sriram Temple Road Road Nursery Road - Tube Wells, Water Tankers, Water Supply Works by Pipeline.0.00
242013-1424ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪುಡ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148, Ezhipuram near the Sri Lakshmi Fast Puddle, a water tanker is installed and water supply works through the pipeline.0.00
252013-1425ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರ 20-ಎನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148, Ezhipur 20th NH crossing (Shri Rama Temple road back) is a tube well drilled by water tanker and water supply through pipe line.0.00
262013-1426ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148 ಈಜೀಪುರ 21- ಎನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ- ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148 Ezhipur 21st Crossroads Sri Rama Temple Road-Pipe Well Drilled Water Tanker, Water Supply Work Through Pipe Line.0.00
272013-1427ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲದ ಕೆ.ಆರ್.ಗಾರ್ಡ್‍ನ್ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Koramangala KR Gordon Pipe Well drilled water tanker and water supply works through the pipeline.0.00
282013-1428ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Koramangala Gram pipe well drilled water tanker and water supply work through pipeline.0.00
292013-1429ವಾರ್ಡ್ ನಂ.146 ಲಕ್ಕಸಂದ್ರದ ಸತ್ತಾರ್ ಬಡಾವಣೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Water supply works through the pipeline by utilizing a water tanker by the Watt No.146 Lakhasandra Sattar Layout pipe well.0.00
302013-1430ವಾರ್ಡ್ ನಂ.173 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರದ 7ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಕಾಟಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.173 7th A Cross Venkatapuram Main Road, Water Supply Project by Pipeline Line, Tube Well Drilling Water Tanker.0.00
312013-1431ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್‍ಟೆನ್‍ಷನ್, 1ನೇ ಮೈನ್ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Koramangala 1st Block Jakasandra Extension, 1st Mine Pipe Well Drinking Water Tanker, Water Supply Work Through Pipe Line.0.00
322013-1432ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮೈನ್, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Koramangala 1st Block 1st Mine, Water Supply Project by Pipeline Line by Water Tanker near Jakasandra Sri Muneswara Temple.0.00
332013-1433ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರದ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, 21ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, -ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148, Sampangiramayya Road, 21th Cross, Ezhipuram, Water Supply Project by Pipeline, Water Tanker.7.00
342013-1434ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜೀಪುರ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೀನಿವಾಗಿಲು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.148- Ezipur 5th Cross, Sugar Pipe Well Drilled Water Tanker, Water Supply Work Through Pipeline.6.00
352013-1435ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲದ, ಎನ್.ಜಿ.ವಿ ಯ ಜೆ-1 ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್‍ನಲ್ಲಿ -ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No .151 Water Supply Work Through Pipe Line Implementing Water Tanker in NGV J-1 Judicial Block at Koramangala.6.00
362013-1436ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 8ನೇ ಬಿ ಮೈನ್‍ನಲ್ಲಿ -ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Koramangala 4th Block, 8th B Mine - Construction of water supply through Pipeline by water tanker and water tanker.6.00
372013-1437ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲದ ಕೆ.ಆರ್.ಗಾರ್ಡ್‍ನ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 151 Construction of the tube well at KR Gardham in Koramangala.2.40
382013-1438ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲದ ಕೆ.ಆರ್.ಗಾರ್ಡ್‍ನ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 The pump and motor installation work for the pipe well at KR Gardham, Koramangala.2.40
392013-1439ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲದ ಕೆ.ಆರ್.ಗಾರ್ಡ್‍ನ್‍ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Construction of water supply and power through the pipeline at KR Gardam, Koramangala.1.20
402013-1440ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲ - ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Koramangala - The construction of the tube well in the Koramangala village.2.50
412013-1441ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲ - ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Koramangala - Pump and motor installation work for the pipe well in Koramangala village.2.50
422013-1442ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲ - ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Koramangala - Construction of water supply and power through Pipeline in Koramangala village.1.00
432013-1443ವಾರ್ಡ್ ನಂ.146 ಲಕ್ಕಸಂದ್ರದ ಸತ್ತಾರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.WORLD No. 146 Borewell workshops in Sattar Layout in Lakshadweep.2.50
442013-1444ವಾರ್ಡ್ ನಂ.146 ಲಕ್ಕಸಂದ್ರದ ಸತ್ತಾರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Work on pump and motor to the nozzle well at Sattar Layout Ward No. 146 Lakshadra.2.50
452013-1445ವಾರ್ಡ್ ನಂ.146 ಲಕ್ಕಸಂದ್ರದ ಸತ್ತಾರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Water supply and power connection through the pipeline in the Sattar Layout of Ward No. 146 Lakshadra.1.00
462013-1446ವಾರ್ಡ್ ನಂ.173 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರದ 7ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಕಾಟಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.WORLD No.173 7th A Cross of Venkatapura is the construction of the tube well at Venkatupura mainland.2.40
472013-1447ವಾರ್ಡ್ ನಂ.173 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರದ 7ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಕಾಟಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.173 7th A Cross of Venkatupura Main article: Pump and motor installation to the tube wells.2.40
482013-1448ವಾರ್ಡ್ ನಂ.173 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರದ 7ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಕಾಟಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Work on water supply and power connectivity through the pipeline at the 7th A Cross of Venkatapuram on Ward No.173.1.20
492013-1449ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲದ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್‍ಟೆನ್‍ಷನ್, 1ನೇ ಮೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 1st Black Jakasandra Extension of Koramangala, Tube Well Drilling Work at 1st Mine.2.50
502013-1450ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲದ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್‍ಟೆನ್‍ಷನ್, 1ನೇ ಮೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 1st Black Jakasandra Extension of Koramangala, Pump and Motor Installment for Tube Well at 1st Mine.2.50
512013-1451ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲದ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್‍ಟೆನ್‍ಷನ್, 1ನೇ ಮೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 1st Block Jakasandra Extension of Koramangala, Construction of Water Supply and Electricity Through Pipe Line at 1st Mine.1.00
522013-1452ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮೈನ್, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Koramangala 1st Block 1st Mine, Jakkasandra Sri Muneeshwara Temple is a tube well drilling plant.2.40
532013-1453ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮೈನ್, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Koramangala 1st Block 1st Mine, Pump and Motor Installment to the Pipe Well near Jakasandra Sri Muneswara Temple.2.40
542013-1454ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮೈನ್, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Koramangala 1st Block 1st Mine, Jakkasandra Sri Muneeshwara Temple, Tube Well dug well water tanker, Water supply and power connection through Pipeline.1.20
552013-1455ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148 ಈಜಿಪುರ, ಆಶಾನಿಲಯ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148 Ezipura, Bungalow Well Drilling Work at the Hospital Apartment Road.2.40
562013-1456ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148 ಈಜಿಪುರ, ಆಶಾನಿಲಯ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148 Pump and motor installation work for the pipeline well at the Ashipara Apartment Road.2.40
572013-1457ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148 ಈಜಿಪುರ, ಆಶಾನಿಲಯ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148 Work on water supply and power connectivity through the pipeline on the road to the estate in Ezipura, Assam.1.20
582013-1458ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜಿಪುರ 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148- Aegpur 3rd A crossroads, tunnel well drilling work near the tennis court.2.50
592013-1459ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜಿಪುರ 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿg ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148- Aegpur 3rd A crossroads, tennis court home pump and motor fitted to cotton g pipe well.2.50
602013-1460ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜಿಪುರ 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿg ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148- Aegpur 3rd A crossroads, tennis court home cotton gauge line water supply and power connectivity through pipeline.1.00
612013-1461ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜಿಪುರ, ನಂ.1, ಸಿ ಕ್ರಾಸ್, ರಂಗಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148- Ezipura, No.1, C Cross, Rangappa Gordon, near the Emerald Classic Apartment.2.40
622013-1462ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜಿಪುರ, ನಂ.1, ಸಿ ಕ್ರಾಸ್, ರಂಗಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148- EPIPUR, No.1, C Cross, Rangappa Gordon, Pump and Motor Installment Near the Emerald Classic Apartment.2.40
632013-1463ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜಿಪುರ, ನಂ.1, ಸಿ ಕ್ರಾಸ್, ರಂಗಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148- Work on water supply and power connectivity through Pipeline near Ezipura, No.1, C Cross, Rangappa Garden, Emerald Classic Apartment.1.20
642013-1464ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜೀಪುರ 20ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148- 20th Cross of Ezhipuram, the construction of a tube well near Ashwatakatte.2.40
652013-1465ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜೀಪುರ 20ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.148- 20th Cross of Egypt, pump and motor installation work near the Ashwatakete to the tube well.2.40
662013-1466ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜೀಪುರ 20ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148- 20th Cross of Ezhipuram, Water supply and power connection through Pipeline near Ashwatakatte.1.20
672013-1467ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜೀಪುರ ನಡುಗಡ್ಡೆ, 24ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148 - Ezipur Thumb, 24th Cross, Tube Well Drilling Work.2.50
682013-1468ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜೀಪುರ ನಡುಗಡ್ಡೆ, 24ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148- Ezipur Thumb, 24th Cross, Pump and Motor Installment to the Pipe Well.2.50
692013-1469ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜೀಪುರ ನಡುಗಡ್ಡೆ, 24ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148- Ezipur Thumb, 24th Cross, Water Supply and Power Connectivity via Pipe Line.1.00
702013-1470ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜೀಪುರ, ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, 20ನೇ-ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148- Ejipura, Chandrareddi Layout, near the 20th-L Cross is a tube well drilling work.2.40
712013-1471ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜೀಪುರ, ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, 20ನೇ-ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148- Work on pumps and motor fitted to the tubing well near the 20th-L Cross, Ejipur, Chandrareddi Layout.2.40
722013-1472ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜೀಪುರ, ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, 20ನೇ-ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148- Work on water supply and power connectivity through the pipeline near Ejipur, Chandrareddi Layout, 20th-L Cross.1.20
732014-151Drilling of Borewell for providing water supply facilities near Sri Muneswara Temple at Jakkasandra ward No.173, Bangalore.Drilling of Borewell for providing water supply facilities near Sri Muneswara Temple at Jakkasandra ward No.173, Bangalore.6.00
742014-152Drilling of Borewell for providing water supply facilities at Malaprabha block, NGV Housing complex at Ijipura ward No.148, Bangalore.Drilling of Borewell for providing water supply facilities at Malaprabha block, NGV Housing complex at Ijipura ward No.148, Bangalore.6.00
752014-153ವಾರ್ಡ್ ನಂ.147 ಆಡುಗೋಡಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಕೋರಮಂಗಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಕೊಳವೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.147 Audugodi Balappa Layout Koramangala is a water supply project by the tube well and the pipeline.6.00
762014-154ವಾರ್ಡ್ 151- ಕೋರಮಂಗಲ 03ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ವಿವಿದೊದ್ದೇಶ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward 151 - The first floor of the library building in the garden at Koramangala 03rd Block is the construction of a detailed auditorium.15.00
772014-155ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರ ಎನ್.ಜಿ.ವಿ ಯ ಗೋದಾವರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.Ward No. 148, Children's Playground and Development Works at Godavari Block, NGV, Ejipur.5.00
782014-156ವಾರ್ಡ್ 147, ಆಡುಗೋಡಿಯ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸಿ.ಎ.ಆರ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ನಂದಿನಿ ಬ್ಲಾಕ್-7ರಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward 147, a large diameter pipe for drainage in Nandini Block -7 of CRA (South) of the Police Residences of Adugodi.3.78
792014-157ವಾರ್ಡ್ 147, ಆಡುಗೋಡಿಯ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸಿ.ಎ.ಆರ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ನಂದಿನಿ ಬ್ಲಾಕ್-8ರಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward 147, CAD (South) of Police Housing Houses in Adugodi, Nandini Block-8, is a major installation of large diameter tubes.3.78
802014-158ವಾರ್ಡ್ 147, ಆಡುಗೋಡಿಯ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸಿ.ಎ.ಆರ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ನಂದಿನಿ ಬ್ಲಾಕ್-9ರಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward 147, a large diameter pipe for drainage in Nandini Block-9 of CRA (South) of Police Residential Houses in Adugodi.3.78
812014-159ವಾರ್ಡ್ 147, ಆಡುಗೋಡಿಯ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸಿ.ಎ.ಆರ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ನಂದಿನಿ ಬ್ಲಾಕ್-10ರಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward 147, a large diameter pipe for drainage in Nandini Block-10 of CRA (South) of the Police Residences of Adugodi.0.59
822014-1510ವಾರ್ಡ್ 147, ಆಡುಗೋಡಿಯ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸಿ.ಎ.ಆರ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ದ ಮೈನ್‍ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward 147, Mainline Works of CRA (South) of Police Residential Houses in Adugodi.5.63
832014-1511ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜಿಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಲೇ ಔಟ್, 21ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148- Ezhipuram Manjunath Lay Out, 21st Crossroads is a tube well drilling work here.2.50
842014-1512ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜಿಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಲೇ ಔಟ್, 21ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148- Ezipura Manjunath Lay Out, 21st Crossway Pump Motor Works to Pipe Wells.2.50
852014-1513ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148- ಈಜಿಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಲೇ ಔಟ್, 21ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148- Ezhipuram Manjunath Lay Out, 21st Crossway The pipeline and system installation work for the pipe well here.2.00
862014-1514ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151, ಕೋರಮಂಗಲ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶದ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Construction work on the first floor of the library is located on the library building at Ward No.151, Koramangala, 3rd Block.2.00
872014-1515ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೋರಮಂಗಲ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 Development Work in the Garden at 3rd Block, Koramangala, Koramangala.4.30
882014-1516Drilling of Bore well at 12th cross, near Anjanappa compound Jakkasandra, Koramangala, Ward.No.173, Bangalore.Drilling of Bore well at 12th cross, near Anjanappa compound Jakkasandra, Koramangala, Ward.No.173, Bangalore.2.40
892014-1517Providing pump & motor to borewell 12th cross, near Anjanappa compound Venkatapura, Jakkasandra, Koramangala, Ward No.173, Bangalore.Providing pump & motor to borewell 12th cross, near Anjanappa compound Venkatapura, Jakkasandra, Koramangala, Ward No.173, Bangalore.2.40
902014-1518Providing & laying of pipeline and Electrification Facilities at 12th cross, near Anjanappa compound Venkatapura, Jakkasandra, Koramangala, Ward No.173, Bangalore.Providing & laying of pipeline and Electrification Facilities at 12th cross, near Anjanappa compound Venkatapura, Jakkasandra, Koramangala, Ward No.173, Bangalore.1.20
912014-1519Drilling of Borewell at near Good Day School at Balajinagar, S.G.Palya, Ward No.152, Bangalore.Drilling of Borewell at near Good Day School at Balajinagar, S.G.Palya, Ward No.152, Bangalore.2.40
922014-1520Providing pump & motor to borewell at near Good Day School at Balajinagar, S.G.Palya, Ward No.152, Bangalore.Providing pump & motor to borewell at near Good Day School at Balajinagar, S.G.Palya, Ward No.152, Bangalore.2.40
932014-1521Providing & laying of pipeline and Electrification Facilities at near Good Day School at Balajinagar, S.G.Palya, Ward No.152, Bangalore.Providing & laying of pipeline and Electrification Facilities at near Good Day School at Balajinagar, S.G.Palya, Ward No.152, Bangalore.1.20
942014-1522Drilling of borewell at Channamma Badavane, Maruthi Badavane, S.G.Palya, Ward No.152, Bangalore.Drilling of borewell at Channamma Badavane, Maruthi Badavane, S.G.Palya, Ward No.152, Bangalore.2.50
952014-1523Providing pump & Motor to borewell at Channamma Badavane, Maruthi Badavane, S.G.Palya, Ward No.152, Bangalore.Providing pump & Motor to borewell at Channamma Badavane, Maruthi Badavane, S.G.Palya, Ward No.152, Bangalore.2.50
962014-1524Providing &Laying of pipeline and Electrification facilities at Channamma Badavane, Maruthi Badavane, S.G.Palya, Ward No.152, Bangalore.Providing &Laying of pipeline and Electrification facilities at Channamma Badavane, Maruthi Badavane, S.G.Palya, Ward No.152, Bangalore.1.00
972014-1525Drilling of borewell near N.G.View, Tungabhadra Block, Ejipura Ward No.148, Bangalore.Drilling of borewell near N.G.View, Tungabhadra Block, Ejipura Ward No.148, Bangalore.2.40
982014-1526Providing pump & motor near N.G.View, Tungabhadra Block, Ejipura Ward No.148, Bangalore.Providing pump & motor near N.G.View, Tungabhadra Block, Ejipura Ward No.148, Bangalore.2.40
992014-1527Providing & Laying of pipeline and Electrification Facilities near N.G.View, Tungabhadra Block, Ejipura Ward No.148, Bangalore.Providing & Laying of pipeline and Electrification Facilities near N.G.View, Tungabhadra Block, Ejipura Ward No.148, Bangalore.1.20
1002014-1528Drilling of borewell near 12th cross, Venkatapura, Ward No.173,Bangalore.Drilling of borewell near 12th cross, Venkatapura, Ward No.173,Bangalore.2.50
1012014-1529Providing pump & Motor near 12th cross, Venkatapura, Ward No.173,Bangalore.Providing pump & Motor near 12th cross, Venkatapura, Ward No.173,Bangalore.2.50
1022014-1530Providing & Laying of pipeline and Electrification Facilities near 12th cross, Venkatapura, Ward No.173,Bangalore.Providing & Laying of pipeline and Electrification Facilities near 12th cross, Venkatapura, Ward No.173,Bangalore.1.00
1032014-1531ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148, Erope is a tube well drilling plant near the Sri Ganesh temple.2.40
1042014-1532ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148, Pump and Motor Installment to the Tube Well Near Erijur Sri Ganesh Temple.2.40
1052014-1533ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148, Water Supply and Power Connection to Pipeline Near Erijpur Sri Ganesh Temple.1.20
1062014-1534ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರದ 9ಬೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್, ಆರ್.ಎ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 148, 9 bay a cross in Ezhipuram, a borewelling work at Koramangala village near RA Road.2.50
1072014-1535ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರದ 9ಬೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್, ಆರ್.ಎ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148, Pump and Motor Installment to the Pipe Well in Koramangala Village near 9 Bay A Cross, RA Road, Ejipura.2.50
1082014-1536ವಾರ್ಡ್ ನಂ.148, ಈಜೀಪುರದ 9ಬೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್, ಆರ್.ಎ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No. 148, 9 Bay A Cross of Ezipur, the construction of water supply and power connectivity through the pipeline near RA Road.1.00
1092014-1537ಕು|| ನಳನಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ, ನಂ.82, 3ನೆನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 03ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪನಗರ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ಮಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Ku Nalini bin Narayana, No.82, 3rd Main Road, 03rd Cross, B Chandrappanagar, Adugodi, Bell. For the purchase of three-wheeler.0.80
1102014-1538ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ, ನಂ.20, 02ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 01ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪನಗರ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Hariprasad, Bin Marappa, No.20, 02nd Cross, 01th Main Road, B Chandrappanagar, b. For a three-wheel drive vehicle.0.80
1112014-1539ಶೇಕ್ ಆಸೀಫ್ ಉಲ್ಲಾ, ನಂ.16, 04ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಮೈಕೋ ಗೇಟ್, ಆಡುಗೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Shake Asif Ulla, No.16, 04th Main Road, Chinnayyanapalya, Mykote Gate, Adugodi Post, Bell. For a three-wheel drive vehicle.0.80
1122014-1540ಸಂಜೀವ್ ಬಿನ್ ದಿ|| ನರಸಿಂಹ, ನಂ.14, 04ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಂದ್ರಪ್ಪನಗರ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Sanjeev Bin The || Narasimha, No. 14, 04th Main Road, Chandrappanagar, b. For a three-wheel drive vehicle.0.80
1132014-1541ಎಸ್.ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಮಾರಪ್ಪ, ನಂ.139, ಬಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪನಗರ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.S.Valakshmi Kom Marappa, No. 139, B. Chandappanagar, Adugodi, Bell. For a three-wheel drive vehicle.0.80
1142014-1542ಮಹಮ್ಮದ್ ಅತಾವುಲ್ಲಾ, ನಂ.09, 03ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಚಿನ್ನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Mohammed Ataullah, No.09, 03nd Main Road, 15th Cross, Chinnayyanapalya, b. For a three-wheel drive vehicle.0.80
1152014-1543ವÉೂಸಿನ್ ಶರೀಫ್, ನಂ.131/ಎ, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 21ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, 02ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.V. Eusin Sheriff, No. 131 / A, 14th Main Road, 21st Crossroads, BTM Layout, 02st Stage, Bem. For a three-wheel drive vehicle.0.80
1162014-1544ವÉೂಹ್ಮದ್ ನಯಾಮತ್ತುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ ರೆಹಮಾನ್, ನಂ.07, 07ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಆರ್.ನಗರ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.W. Ehmood is a bin Abdullah Rehman, No. 07, 07th Cross, SR Nagar, b. For a three-wheel drive vehicle.0.80
1172014-1545ಸÉೈಯದ್ ಇಬಾದತ್ ಉಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಸನಾ ಉಲ್ಲಾ, ನಂ.116, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಡವಣೆ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂ.60 ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.For the purchase of vehicle for Sa'ed Ibadat Ullah bin Saeed Sana Ulla, No.116, Mahalingeshwara Paddy, Hosur Road, Kadugodi, BM 60.0.80
1182014-1546ಮÀಸೂರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್À ಹುಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ನಂ.323, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Ma'sur Khan bin Husman Khan, No.323, Mahalingeswara Layout, Kadugodi, b. For a three-wheel drive vehicle.0.80
1192014-1547ಫೈರೋಜ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲೀಲ್, ನಂ.148, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Feroze bin Abdul Kaleel, No. 148, Mahalingeswara Layout, Audugodi, Bem. For a three-wheel drive vehicle.0.80
1202014-1548ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಲೇ|| ಅಂತಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ,ನಂ.51, 17ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Ramesh Shetty Bin Ley || Anayaya Shetty, No.51, 17th Cross, 3rd Main Road, Lakasandra, Bangalore for Triplicate Vehicle Purchase.0.83
1212014-1549ರÁಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‍ಸೂಟ್ಸ್ ವಿತರಿಸಲು.To distribute tracks to athletes participating in the National Fortress Sports Coaster Program.5.00
1222014-1550ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151, ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೋರಮಂಗಲ ಎನ್.ಜಿ.ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶರಾವತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151, Krishna and Sharavathi Block Garden at Koramangala, NGV Village, Koramangala.3.00
1232014-1551Detailed estimate for providing M.S.Grill staircase and granite stones to stairs at ground floor library building in Koramangala park, 3rd block, post office road, W.No.151, Bangalore.Detailed estimate for providing M.S.Grill staircase and granite stones to stairs at ground floor library building in Koramangala park, 3rd block, post office road, W.No.151, Bangalore.2.50
1242014-1552Detailed estimate for providing M.S.Grill staircase and granite stones to stairs at ground floor library building in Koramangala park, 3rd block, post office road, W.No.151, Bangalore.Detailed estimate for providing M.S.Grill staircase and granite stones to stairs at ground floor library building in Koramangala park, 3rd block, post office road, W.No.151, Bangalore.1.50
1252014-1553ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151, ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೋರಮಂಗಲ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶದ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151, First Floor construction work for a detailed auditorium on the Library Building in Swabhiman Park, 4th Block, Koramangala.10.00
1262014-1554ಫರೀದ್ ಅಹಮದ್,ಸಂ.97, 02ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ, ಬಿ.ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Fareed Ahmed, No.97, 02th Cross, SG Palya, B. Madivala, Bemu for a three-wheel drive vehicle.0.80
1272014-1555ಡಿ.ರವಿಚಂದ್ರ, ನಂ.127, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ತಾವರೇಕೆರೆ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.D. Ravichandra, No.127, 1st Main Road, Tavarekere, to Bem for a three-wheel drive vehicle.0.80
1282014-1556ಸೈಯದ್ ಕಲೀಮ್, ನಂ.75, ಎಲ್‍ಆರ್.ನಗರ, ಕೋರಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Syed Kaleem, No.75, LR Nagar, Koramangala Road, Bem for a three-wheel drive vehicle.0.80
1292014-1557ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಖ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಹಫೀಜ್, ನಂ.29, ಈರಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Syed Mustakh Bin Syed Hafeez, No. 29, for Errama Layout, Adugodi, Bem for a three-wheeler vehicle purchase.0.80
1302014-1558ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಎ.ಬಿ,ನಂ.80, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Srinivas.B, No.80, 1st Cross, Jayarama Reddy Building, Madivala, Bell. For a three-wheel drive vehicle.0.80
1312014-1559ಜಯರಾಮ್.ವಿ ನಂ.21, ಸುಬ್ಬಾರಾಜ್ ಬಡಾವಣೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Jayaram, V. No. 21, Subbaraj Layout, Lakshasandra, b. For a three-wheel drive vehicle.0.71
1322014-1560ಬಾಲಕೃಷ್ಣ.ವೈ ಬಿನ್ ಯಂಗಯ್ಯ, ನಂ.766, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಕೋರಮಂಗಲ 12ನೇ ಹಂತ, ವಿವೇಕನಗರ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Balakrishna Yai Bin Yangaya, No.766, 7th Main Road, 8th Cross, Rajendranagar, Koramangala 12th Stage, Vivekanagar, Bem. For a three-wheel drive vehicle.0.61
1332014-1561ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೋರಮಂಗಲ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‍ನುದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ವಕ್ರ್ಸ್.Ward No.151-Coromangla, Fabrication Wakrs at Coromangla 3rd Block.1.75
1342014-1562ಕÉ.ಸಲೀಮ್, ನಂ.371, ಆರ್.ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.KE Salim, No.371, RH Colony, Mahalingeshwara Layout, Bangalore for a three-wheeler vehicle purchase.0.76
1352014-1563ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಂ.15, 3ನೇ ಮೆನ್, ಎನ್.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯ, ಬಿಟಿಎಂ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Venkatesh, No. 15, 3rd Men, NS Palya, BTM 2nd Level, Bell. For a three-wheel drive vehicle.0.73
1362014-1564ಹÉಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ 5ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‍ನ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.HOUSE CSR is a tube well drilling plant near the 5th sector park.2.40
1372014-1565ಹÉಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ 5ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‍ನ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.The pump and motor installation work to the tube well near the 5th sector park of HSE CSR.2.40
1382014-1566ಹÉಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ 5ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‍ನ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪÉೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Construction of water supply and power through the pipeline to the tube well near the 5th sector park of HSE CSR.1.20
1392014-1567ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No 151-Corridor construction work near the Sri Lakshmi temple at Koramangala village.2.40
1402014-1568ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Warden No.151-Motorsport to the tube well near Sri Lakshmi Temple at Koramangala village.2.40
1412014-1569ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Work supply and power connectivity through the pipeline near Sri Lakshmi Temple of Ward No.151-Koramangala village.1.20
1422014-1570ವಾ.ನಂ.148-ಈಜೀಪುರ, 20ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.W. N.148-Ezipura, 20th A Cross or B-Cross Borewelling Work.2.40
1432014-1571ವಾ.ನಂ.148-ಈಜೀಪುರ, 20ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.WM 148-Ezipur, 20th A Cross or B-Cross is a pump and motor installation plant for the well.2.40
1442014-1572ವಾ.ನಂ.148-ಈಜೀಪುರ, 20ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.WM 148-Ezipur, 20th A Cross or B Cross near the Pipeline to supply supplies and power supplies.1.20
1452014-1573ವಾ.ನಂ.148-ಈಜೀಪುರ, ಜೆ.ಜೆ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.W. N.148-Ezipura, a jute well-drilling work near JJ Church.2.40
1462014-1574ವಾ.ನಂ.148-ಈಜೀಪುರ, ಜೆ.ಜೆ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.W.M.148-Ejipura, a pump and motor installation work near the JJ Church near the pipe well.2.40
1472014-1575ವಾ.ನಂ.148-ಈಜೀಪುರ, ಜೆ.ಜೆ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.W.M.148 - Work to supply supplies and power through a pipeline to the tube well near JJ Church, Ejipur.1.20
1482014-1576ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ.ಎಸ್.ಜಿ.ವಿಯ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತಿg ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.ÀWard No.151-Koramangala.SGV Netravathi Block Cotton Gauging Well Drilling Work2.40
1492014-1577ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ.ಎಸ್.ಜಿ.ವಿಯ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತಿg ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151-Koramangala.SGV Netravati Block Cotton g pipe well pump and motor installation work.2.40
1502014-1578ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ.ಎಸ್.ಜಿ.ವಿಯ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತಿg ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No No. 151-Koramangala.SGV Netravati Black Cotton g Tube Well Pipeline to supply supply and power connectivity.1.20
1512014-1579ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ.ಎಸ್.ಜಿ.ವಿಯ ಯಮುನಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತಿg ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.ÀWard No.151-Koramangala.SGV Yamuna Block Cotton Gauging Well Drilling Work2.40
1522014-1580ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ.ಎಸ್.ಜಿ.ವಿಯ ಯಮುನಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತಿg ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151-Koramangala.SGV Yamuna Black Cotton g pipe well pump and motor installation work.2.40
1532014-1581ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ.ಎಸ್.ಜಿ.ವಿಯ ಯಮುನಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತಿg ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151-Koramangala.SGV Yamuna Block Cotton g pipe is provided with supply and power connectivity through the pipeline.1.20
1542014-1582ವಾ.ನಂ.148-ಈಜೀಪುರ, 20ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಯೂರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.W.No.148-Ezipura, 20th Cross, Mueor Garden Apartment near to the construction of a tube well.2.40
1552014-1583ವಾ.ನಂ.148-ಈಜೀಪುರ, 20ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಯೂರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.W.M.148-Ezipur, 20th Cross, Pump and Motor Installment Near the Mayur Garden Apartments near the Pipe Wells.2.40
1562014-1584ವಾ.ನಂ.148-ಈಜೀಪುರ, 20ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಯೂರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.W.M.148 - Ezhipuram, 20th Cross, Mayur Garden Apartment to provide supply and power connection through the pipeline to the well for the well.1.20
1572014-1585ವಾ.ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ, ಬಿಸ್ಲರಿ ಸಲ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Won No.151-Coromangla, Bissery Sewerage Project.2.40
1582014-1586ವಾ.ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ, ಬಿಸ್ಲರಿ ಸಲ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Construction of pumps and motor pumps near WM 151-Koramangala, Bissery times near the pipe well.2.40
1592014-1587ವಾ.ನಂ.151-ಕೋರಮಂಗಲ, ಬಿಸ್ಲರಿ ಸಲ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Construction work to supply supply and power through Pipeline to WM151-Koramangala, Bislari Sewerage pipe well.1.20
1602015-161148-ಈಜೀಪುರದ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಆರ್.ಎ.ರಸ್ತೆ-ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.148-7th Cross of RJ Road, R.A.R.-Tube Well Drilling Work.2.40
1612015-162148-ಈಜೀಪುರದ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಆರ್.ಎ.ರಸ್ತೆ-ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.148 - 7th Cross of Ezipur, Pump and Motor Installment for RA Road-Tube Wells.2.40
1622015-163148-ಈಜೀಪುರದ 7ನೇ ಕ್ರ್ರಾಸ್, ಆರ್.ಎ.ರಸ್ತೆ-ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.148 - The 7th Cross of Ezipur, the construction of power supply and power connectivity through the pipeline to the R.A.R.R.-1.20
1632015-164147-ಆಡುಗೋಡಿ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.147-Audugodi, 8th Block, Koramangala, Tube Well Drilling Work.2.40
1642015-165147-ಆಡುಗೋಡಿ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್À, ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.147-Audugodi, 8th block, Koramangala, pump and motor installation work to the nozzle well.2.40
1652015-166147-ಆಡುಗೋಡಿ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.147-Audugodi, 8th Block Koramangala, Pipeline to provide supply and power connectivity to the pipeline well.1.20
1662015-167148-ಈಜೀಪುರದ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆ.ಜೆ. ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.148-Third Cross of Ezipur, J.J. Tube well drilling work near the church.2.40
1672015-168148-ಈಜೀಪುರದ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆ.ಜೆ. ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ148-Third Cross of Ezipur, J.J. The pump and motor installation work to the tube well near the church2.40
1682015-169148-ಈಜೀಪುರದ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆ.ಜೆ. ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.148-Third Cross of Ezipur, J.J. Provide supply and power connectivity through a pipeline to the pipe well near the church.1.20
1692015-1610ರವಿ.ಎಸ್ (ವಿಕಲಾಂಗರು) ಸಂ.07, 07ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಬೆಂ-50 ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.RVS (Disabilities) No.07, 07th Main Road, Lakshasundra, B-50 for Triplicate Vehicle Purchase.0.84
1702015-1611Providing shelter works in 2nd floor over library building at BBMP swabhimana park (Second floor) Koramangala 4th block BTM Assembly constituency Banaglore.Providing shelter works in 2nd floor over library building at BBMP swabhimana park (Second floor) Koramangala 4th block BTM Assembly constituency Banaglore.10.00
1712015-1612ಹೈದರ್ ಷರೀಫ್, ನಂ.230/4, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವೆಂಕಟಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Haider Sheriff, No.230 / 4, 3rd Cross, Venkatapura Main Road, Koramangala 1st Block, Bell. For a three-wheel drive vehicle.0.82
1722015-1613ಟಿ.ಗೋಪಾಲ್, ನಂ.69, ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ, ಡಿ.ಆರ್.ಸಿ ಅಂಚೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.T. Gopal, No.69, SG Palya, DRC Post, 2nd Main Road, b. For a three-wheel drive vehicle.0.80
1732015-1614ವಾಸುದೇವ ಹೊಳ್ಳಾ.ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನಂ.471, 19ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Vasudeva Holla.KR Bin KV Ramakrishna, No.471, 19th Main Road, Jayanagar T Block, b. For a three-wheel drive vehicle.0.70
1742015-1615ವಾ.ನಂ.172 ಮಡಿವಾಳ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ, 32ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Concrete drainage development works on the 32nd mainland, on the east side of W.No.172 Madiva.12.00
1752015-1616ವಾ.ನಂ.172 ಮಡಿವಾಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ, 32ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Concrete sewage development works on the 32nd mainland on the west side, Madiva.12.00
1762015-1617Construction of RCC Drain at Right Side of 32th Main Road, Madiwala in Ward No-172.Construction of RCC Drain at Right Side of 32th Main Road, Madiwala in Ward No-172.8.00
1772015-1618Construction of RCC Drain at Left Side of 32th Main Road, Madiwala in Ward No-172.Construction of RCC Drain at Left Side of 32th Main Road, Madiwala in Ward No-172.8.00
1782015-1619Construction of RCC Drain at both Side Left and Right of 32th Main Road, Madiwala in Ward No-172.Construction of RCC Drain at both Side Left and Right of 32th Main Road, Madiwala in Ward No-172.8.00
1792015-1620ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 – ಕೋರಮಂಗಲ, 03ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ 02 ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 - Coromangala, 03rd Block, Post Office Road, Workshop on the 02rd floor of the library at the Great Bangalore Metropolitan Park Park.10.00
1802015-1621ವಾರ್ಡ್ ನಂ.151 – ಕೋರಮಂಗಲದ 04ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‍ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Ward No.151 - Construction of MS Shettar at Swabhiman Park, 04th Block, Koramangala.2.00
1812015-1622Construction of Room near library building in Swabhimana park at Kormangala 04th block, Ward No.151, BTM Assembly Constituency, Bengaluru.Construction of Room near library building in Swabhimana park at Kormangala 04th block, Ward No.151, BTM Assembly Constituency, Bengaluru.4.00
1822015-1623Development works at Room near library building in Swabhimana park at Kormangala 04th block, Ward No.151, BTM Assembly Constituency, Bengaluru.Development works at Room near library building in Swabhimana park at Kormangala 04th block, Ward No.151, BTM Assembly Constituency, Bengaluru.5.25
1832015-1624ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಕ್‍ಸೂಟ್ ವಿತರಿಸಲುTo distribute trucks to athletes selected from Bangalore Urban District at State level Games of State Government Employees of Bangalore Urban District5.00
1842015-1625Construction of Room & M.S Gate M.S Door at Krishna & Sharavathi Block, NGV Koramangala Construction of Room & M.S Gate M.S Door at Krishna & Sharavathi Block, NGV Koramangala 5.00
1852015-1626Providing Cement Concrete to footpath at Krishna Block NGV KoramangalaProviding Cement Concrete to footpath at Krishna Block NGV Koramangala2.45
1862015-1627Providing Cement Concrete to footpath at Krishna Block NGV KoramangalaProviding Cement Concrete to footpath at Krishna Block NGV Koramangala2.45
1872015-1628Providing Cement Concrete to footpath at Sharavathi Block NGV KoramangalaProviding Cement Concrete to footpath at Sharavathi Block NGV Koramangala2.45
1882015-1629Providing Cement Concrete to footpath at Sharavathi Block NGV KoramangalaProviding Cement Concrete to footpath at Sharavathi Block NGV Koramangala2.45
1892015-1630ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್.ಸಿ (ವಿಕಲಾಂಗರು), ಸಂ:311, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಾಪಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Sri Rajesh C. (Vikalangar), No. 311, 1st Crossroads, Papaya Layout, Madivala, Bangalore. For a three-wheel drive vehicle.0.80
1902015-1631ಶ್ರೀ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೇಗ್(ವಿಕಲಾಂಗರು) ಬಿನ್ ಎನ್.ಕೆ ದಾವುದ್ ಬೇಗ್, ಸಂ:03, 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 8 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Mr. Irfan Baig (Disabled) Bin NK Dawood Beg, Vol.3, 13th Cross, 8th Street, Rajendranagar, Koramangala, Bangalore for Triplicate Vehicle Purchase.0.80
1912015-1632Construction of Library Building at BBMP Lakshmidevi park, Koramangala, 06th block ward No.151. Construction of Library Building at BBMP Lakshmidevi park, Koramangala, 06th block ward No.151. 20.00
1922015-1633ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:145, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಶಾಲೆ (ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ) ಹಿಂಭಾಗದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore Urban District, Ward No: 145, Marie Immaculate School (Female School) at Hombagudanagar Lakkasandra, barrier construction work on the rear BBMP site.14.92
1932015-1634ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:147, ಅಡುಗೋಡಿ 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ-ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1.Bangalore Urban District, Ward No: 147, Adugodi 20th Crossroads Nearly-Drinking Water Project Scheme-1.2.50
1942015-1635ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:147, ಅಡುಗೋಡಿ 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ-ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2.Bangalore Urban District, Ward No: 147, Adugodi 20th Crossroads Nearly-Drinking Water Project Project Level 2.2.50
1952015-1636ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:147, ಅಡುಗೋಡಿ 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ-ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3.Bangalore Urban District, Ward No: 147, Adugodi 20th Crossroads Nearly-Drinking Water Project Project -3.2.00
1962015-1637ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:148, ಈಜೀಪುರದ ತಿಗಳರ ರುಧ್ರಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರ- ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1.Bangalore Urban District, Ward No: 148, Approach to Measurement of Nearly-Drinking Water Project in Ezhipuri Rural Areas.2.50
1972015-1638ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:148, ಈಜೀಪುರದ ತಿಗಳರ ರುಧ್ರಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರ- ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2.Bangalore Urban District, Ward No: 148, Near Ritrabhoomi of Ejipuri, near-drinking water project.2.50
1982015-1639ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:148, ಈಜೀಪುರದ ತಿಗಳರ ರುಧ್ರಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರ- ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3.Bangalore Urban District, Ward No: 148, Nearly Rs.2.00
1992015-1640ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:151, ಕೋರಮಂಗಲದ ಉದಯ ಬಾರ್ ಹತ್ತಿರ- ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1.Bangalore Urban District, Ward No: 151, Uday Bar of Koramangala Nearly-Drinking Water Project Scheme-1.2.50
2002015-1641ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:151, ಕೋರಮಂಗಲದ ಉದಯ ಬಾರ್ ಹತ್ತಿರ- ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2.Bangalore Urban District, Ward No: 151, Uday Bar of Koramangal Near-Drinking Water Planning Project 2.2.50
2012015-1642ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:151, ಕೋರಮಂಗಲದ ಉದಯ ಬಾರ್ ಹತ್ತಿರ- ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3.Bangalore Urban District, Ward No: 151, Uday Bar of Koramangal Nearly-Drinking Water Project Project -3.2.00
2022015-1643Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at 20th 1st Cross, Pipe Line Junction.Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at 20th 1st Cross, Pipe Line Junction.9.00
2032015-1644Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at Srinivagilu near Ganesha Temple next to Samudhaya Bhavan.Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at Srinivagilu near Ganesha Temple next to Samudhaya Bhavan.9.00
2042015-1645Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at S.T.Bed, 02nd Main Road, Near Play Ground.Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at S.T.Bed, 02nd Main Road, Near Play Ground.10.00
2052015-1646Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at NGV. Opp: Judicial Layout.Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at NGV. Opp: Judicial Layout.10.00
2062015-1647Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at K.K Road, Next to Govt Middle School.Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at K.K Road, Next to Govt Middle School.10.00
2072015-1648Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at Grape Garden Entrance, Next to Modaliar House.Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at Grape Garden Entrance, Next to Modaliar House.9.00
2082015-1649Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at Indra Gandhi Slum.Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at Indra Gandhi Slum.9.00
2092015-1650Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at 02th Cross, Aradhana Layout.Ward No:148, Ejipura, Installation of RO Water Plant at 02th Cross, Aradhana Layout.9.00
2102016-171Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at Adugodi, Anjeneya Temple Street, Near Ambedkar Bhavan. Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at Adugodi, Anjeneya Temple Street, Near Ambedkar Bhavan. 9.00
2112016-172Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at Rajendra Nagar, 1st Main, Near Ambedkar Bhavan, Sri Muneshwara Temple.Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at Rajendra Nagar, 1st Main, Near Ambedkar Bhavan, Sri Muneshwara Temple.10.00
2122016-173Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at Rajendra Nagar, 7th Main, 1st Cross, Govt.School Building.Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at Rajendra Nagar, 7th Main, 1st Cross, Govt.School Building.10.00
2132016-174Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at Rajendra Nagar 7th Main, 6th Cross, Opp Al Ameen Stores.Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at Rajendra Nagar 7th Main, 6th Cross, Opp Al Ameen Stores.9.00
2142016-175Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at Koramangala 8th Block, Near Corporation Bank.Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at Koramangala 8th Block, Near Corporation Bank.10.00
2152016-176Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at Adugodi Police Quarters, Near Tippu Block.Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at Adugodi Police Quarters, Near Tippu Block.10.00
2162016-177Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at 10th Main, 9th Cross, Opp: Passport Office Road. Ward No:147, Adugodi, Installation of RO Water Plant at 10th Main, 9th Cross, Opp: Passport Office Road. 9.00
2172016-178Construction of Library Hall in 01st floor at 05th block, KHB Park, Koramangala.Construction of Library Hall in 01st floor at 05th block, KHB Park, Koramangala.10.00
2182016-179Improvements to Library Hall at 05th block, KHB Park, Koramangala.Improvements to Library Hall at 05th block, KHB Park, Koramangala.5.00
2192016-1710Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant at Visweshwaraiah Quarters Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant at Visweshwaraiah Quarters 9.00
2202016-1711Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant at MestripalyaWard No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant at Mestripalya10.00
2212016-1712Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant near Govt School-Yellamma Temple.Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant near Govt School-Yellamma Temple.9.00
2222016-1713Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant near Madagalamma Temple at Koramangala Village.Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant near Madagalamma Temple at Koramangala Village.9.00
2232016-1714Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant at Nadubidiyamma Temple.Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant at Nadubidiyamma Temple.9.00
2242016-1715Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant near Kaligamma Temple.Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant near Kaligamma Temple.9.00
2252016-1716Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant at Dr.B.R.Ambedkar Samudaya Bhavana in Koramangala Village.Ward No.151, Koramangala, Installation of RO Water Plant at Dr.B.R.Ambedkar Samudaya Bhavana in Koramangala Village.9.00
2262016-1717Ward No.152, Koramangala, Installation of RO Water Plant at Christ School road Bharathi Layout, near Catholic Bank.Ward No.152, Koramangala, Installation of RO Water Plant at Christ School road Bharathi Layout, near Catholic Bank.9.00
2272016-1718ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:151 ಕೋರಮಂಗಲ 04ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾರಂಚಿಯನ್ನಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore Urban, BTM Assembly Constituency Ward No. 151 Koramangala 04th Block BBMP Swabhiman Park is the construction of the water caranchion.4.50
2282016-1719ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ನಾಯ್ಡು, #970, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Sri Venkatadri Naidu, # 970, 7th Cross, 16th Main Road, BTM 2nd Stage, for Triplicane Vehicles for Bangalore.0.85
2292016-1720ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಜೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:148ರ ಎನ್.ಜಿ.ವಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶರಾವತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore city, BTM assembly constituency is the largest Bangalore metropolitan area of ​​the city. Ezhipuram Ward No. 148 NGV Krishna and Sharavathi Block, a toilet construction for civilians and civilians.4.50
2302016-1721Construction of Library Room at Ward No.151, Koramangala (KHB Colony Park) 05th Block, Bengaluru.Construction of Library Room at Ward No.151, Koramangala (KHB Colony Park) 05th Block, Bengaluru.10.00
2312016-1722Construction of RO Water Plant near HOPCOMS at Lalbagh Dr. M.H Marigowda Road, Bengaluru. Construction of RO Water Plant near HOPCOMS at Lalbagh Dr. M.H Marigowda Road, Bengaluru. 10.00
2322016-1723ಶ್ರೀ ಪೋತನ್ನ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ. Mr. Pothen's Bin Lingappa, for a three-wheel drive vehicle for Bangalore.0.85
2332016-1724Construction of Toilet & Other Improvements to Library at Ward No.151, Koramangala (KHB Colony Park) 5th Block, Bengaluru. Construction of Toilet & Other Improvements to Library at Ward No.151, Koramangala (KHB Colony Park) 5th Block, Bengaluru. 3.25
2342016-1725ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ.ಜಿ, ನಂ:301, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಅಡುಗೋಡಿ, ಸ್ಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.Sri Ashoka G., No. 301, Mahalingeshwara Layout, Adugodi, Smt, Bangalore for Triplicate Vehicle Purchase.0.83
2352016-1726Development Works at BBMP Park Ward No.151, Kormangala, 3rd Block, Post Office Road, Kormangala. Development Works at BBMP Park Ward No.151, Kormangala, 3rd Block, Post Office Road, Kormangala. 2.65
2362016-1727Construction of class room (Third Floor) at N.S Palya, Govt Higher & Primary School. Construction of class room (Third Floor) at N.S Palya, Govt Higher & Primary School. 2.65
2372016-1728Ward No-151, Kormangala - Development Work at BBMP Lakshmidevi Park, Koramangala 5th Block. Ward No-151, Kormangala - Development Work at BBMP Lakshmidevi Park, Koramangala 5th Block. 4.75
2382017-181ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:146, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:147 ಆಡುಗೋಡಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:148- ಈಜೀಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಗಾರ್ಡ್‍ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore City Ward No: 146, Lakkasandra Ward No: 147 Adugodi, Ward No: 148 - Work on installing forest guards in the jurisdiction.8.00
2392017-182ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:151, ಕೋರಮಂಗಲ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:173, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 172, ಮಡಿವಾಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಗಾರ್ಡ್‍ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore City Ward No: 151, Koramangala Ward No: 173, Jakkasandra Ward No. 172, Workshop for installing Tree Guards at Madivala.8.50
2402017-183ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:152, ಎಸ್.ಜಿ ಪಾಳ್ಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:176, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಬಡಾವಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಗ್ರಾರ್ಡ್‍ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Bangalore Urban Ward No: 152, SG Palya, Ward No: 176, BTM Layout Construction of Tree Grads.8.00
2412017-184ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಬಡಾವಣೆ 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.BTM Layout 16th Main Street Sri Chamundeshwari Temple Complex is a community building building for use by public and temple devotees.20.00
2422017-185Not AvailableNot Available22.50
2432017-186Not AvailableNot Available6.00
Source:Citizen Matters
Credit:Navya P K
License:CC BY-SA 2.5 IN: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 India
Notes:http://kllads.kar.nic.in/Reports.aspx

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*